Kindergeld - informacje podstawowe

Kindergeld to zasiłek rodzinny, który jest wypłacany co miesiąc i nie podlega opodatkowaniu. Każda osoba, która posiada niemiecki numer identyfikacyjny (Identifikationsnummer) oraz nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech, ma prawo do pobierania takiego świadczenia. Wniosek o zasiłek można składać w Familienkasse od dnia urodzenia dziecka i przysługuje on na dzieci do 18 lub 25 roku życia, w momencie gdy nadal podejmują naukę. Kwota zasiłku jest uzależniona od liczby dzieci w gospodarstwie domowym, przykładowo w 2017 roku jest to 192 euro/miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, 198 euro na trzecie dziecko i 223 euro na czwarte i kolejne dzieci.

Warto mieć na uwadze, że jedynie do końca 2017 roku można wnioskować o zasiłek za okres ostatnich czterech lat. Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowy przepis, według którego świadczenie będzie można otrzymać tylko do 6 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku.

Więcej informacji na temat zasiłku rodzinnego Kindergeld znajdziesz TUTAJ>>>

Co to jest Kinderfreibetrag?

Kinderfreibetrag jest to ulga podatkowa, która jest odliczana od dochodu dla osób wychowujących dziecko podczas rozliczenia podatku z Niemiec. Kwoty ulgi co roku ulegają zmianie i są następujące – 7008 euro w przypadku 2014 roku, 7152 euro w 2015 roku, 7248 w 2016 roku, a w rozliczeniu za 2017 rok będzie można odliczyć aż 7248 euro.
Wysokość ulgi jest ustalana na podstawie wyliczeń kosztów związanych z wychowaniem dziecka, na które składają się:

- potrzeby materialne - 4716 euro na rok 2017

- potrzeby związane z wychowaniem i wykształceniem dziecka  - 2640 euro na rok 2017

W momencie kiedy rodzice dziecka składają indywidualne deklaracje, mają możliwość odliczenia połowy wymienionych kwot. Zastosowanie Kinderfreibetrag powoduje niższą podstawę przy wyliczeniu należnego podatku, dzięki czemu można uzyskać wyższy zwrot podatku w Niemczech. Możliwość zastosowania ulgi jest już dostępna w roku urodzenia dziecka, jednak wtedy jest naliczana proporcjonalnie, w zależności od tego, w którym miesiącu urodziło się dziecko. Ulga jest przewidziana tylko dla osób posiadających klasy podatkowe od 1-4, a żeby taką ulgę zastosować konieczne jest przestawienia następujących dokumentów oraz danych:

- akt urodzenia dziecka,

- zaświadczenie ze szkoły,

- dokumenty potwierdzające koszty edukacji (opłaty za przedszkole, szkołę prywatną),

- imię i nazwisko dziecka,

- data urodzenia,

- adres zamieszkania dziecka,

- miejsce i daty pobytu dziecka w Niemczech,

-miejsce i daty pobytu dziecka w Polsce oraz dane i adres opiekuna.

A w niektórych przypadkach (np. jeśli był wcześniej pobierany zasiłek Kindergeld) dodatkowo:

- numer ID dziecka,

- nazwa Familienkasse, w której był przyznany zasiłek na dziecko,

- daty otrzymywania zasiłku Kindergeld.

Zasiłek czy ulga podatkowa?

Zazwyczaj dla większości rodziców wygodniejszą formą wsparcia jest zasiłek Kindergeld, jednak w związku z wprowadzeniem nowych przepisów, nie wszyscy będą mogli się o niego ubiegać. Aby wniosek został rozpatrzony konieczne jest posiadanie ID nummer przez osobę pracującą w Niemczech. Dodatkowo od 2018 roku prawo do zasiłku nie obejmie osób, które swoją pracę zakończyły w latach poprzednich i w takich sytuacjach, jeśli dochody były wysokie i podatnik kwalifikuje się na nieograniczony obowiązek, warto będzie skorzystać z ulgi na dzieci.