Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa, zgodnie z którą, każdy wniosek złożony przez osobę nie posiadającą numeru identyfikacyjnego, zostanie odrzucony przez Familienkasse.

Co to jest numer identyfikacji podatkowej i gdzie go znaleźć?


Numer identyfikacyjny, tzw. ID nummer jest nadawany przy zameldowaniu lub podczas pierwszego rozliczenia z Finanzamtem i jest nadawany jednorazowo. ID nummer składa się z jedenastu cyfr i można go znaleźć na piśmie Centralnego Urzędu Podatkowego (Bundeszentralamt für Steuern), na zaświadczeniu o podatku od wynagrodzenia (Lohnsteuerbescheinigung) oraz na decyzji podatkowej po dokonaniu rozliczenia podatku z Niemiec.

Dzieci urodzone w Niemczech otrzymują numer identyfikacyjny od razu po narodzeniu.
Przy wnioskowaniu o Kindergeld wymagany jest nie tylko numer identyfikacyjny wnioskodawcy, ale również numer identyfikacyjny dzieci. W przypadku, kiedy dziecko przybywa w Polsce i nie posiada takiego numeru, na wniosku powinno się podać numer PESEL dziecka.

Jak uzyskać numer identyfikacji podatkowej? – zamelduj się, im szybciej tym lepiej.

Meldunek świadczy o stałym pobycie w Niemczech i jest dowodem na nieograniczony obowiązek podatkowy, bez którego otrzymanie Kindergeld jest niemożliwe. Wiele osób wyjeżdżających do pracy w Niemczech nie wie o tym, że meldunek jest obowiązkowy. Jednak osoba planująca tam pobyt na okres dłuższy niż trzy miesiące, ma obowiązek zameldowania w ciągu maksymalnie trzech tygodni od daty przyjazdu do Niemiec. Zignorowanie obowiązku zameldowania może być surowo karane przez urząd, np. poprzez nałożenie wysokiej kary pieniężnej (nawet 1000 euro).

Aby się zameldować należy zgłosić się do urzędu meldunkowego, pod który podlega miejscowość w której się znajdujemy. Meldunku należy dokonać osobiście w placówce lub za pośrednictwem pełnomocnika. W zależności od urzędu możemy udać się tam bez uzgodnienia terminu lub po wcześniejszym umówieniu wizyty.  Jest to szybka i prosta procedura, za którą w większości urzędów nie trzeba płacić. Do zameldowania potrzebne są takie dokumenty jak: dowód osobisty lub paszport, kopia umowy najmu oraz wypełniony formularz meldunkowy. W przypadku zameldowania żony lub męża będzie potrzebny akt małżeństwa, a w przypadku zameldowania dzieci akty urodzenia. Po zameldowaniu urząd wystawia zaświadczenie o zameldowaniu.

W przypadku dokonania procedury meldunkowej, po około trzech miesiącach na nasz adres meldunkowy otrzymamy pocztą dokument potwierdzający nadanie numeru identyfikacyjnego, który jest niezbędny do wnioskowania o zasiłek na dziecko.

Jeśli jednak praca w Niemczech była wykonywana bez meldunku (np. kilka razy w roku, ale przez okres krótszy niż trzy miesiące), wniosek o Kindergeld będzie można złożyć dopiero po rozliczeniu podatku i otrzymaniu decyzji podatkowej. Decyzja wystawiona przez Finanzamt zawiera numer identyfikacyjny i może udowodnić nieograniczony obowiązek podatkowy.

Warto mieć na uwadze, że od 01.01.2018 roku wchodzą w życie zmiany w przyznawaniu zasiłku i będzie go można pozyskać tylko za okres maksymalnie 6 miesięcy wstecz, a nie jak to było do tej pory 4 lata wstecz. Dlatego oczekiwanie na decyzję podatkową będzie mogło oznaczać ryzyko utraty znacznej części należnego zasiłku.  

Dodatkowo od 1 stycznia 2018 roku Familienkasse planuje wzmocnić współpracę z urzędami meldunkowymi w celu wymiany informacji. Takie działanie ma usprawnić otrzymywanie przez Familienkasse aktualnych informacji na temat meldunku oraz numeru identyfikacyjnego, co zwiększy kontrolę podczas rozpatrywania wniosków o zasiłek Kindergeld.

Katarzyna Olecki