Rozliczenie za 2019 rok jest dla podatników pracujących w Holandii korzystniejsze niż ubiegłe lata ze względu na zmiany w holenderskim systemie podatkowym. Co się zmieniło?

Wzrost ogólnej ulgi podatkowej

Ogólna ulga podatkowa jest odejmowana od łącznej kwoty podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne, którą podatnik musi zapłacić. Wysokość ulgi zależy od wysokości dochodów oraz ilości przepracowanych dni w Holandii, za które pracodawca odprowadził składki na ubezpieczenie społeczne.

Za 2019 rok maksymalna ulga podatkowa wynosi 2 477 €, podczas gdy za rok 2018 wynosiła ona 2 265 €. Za rok 2020 ma wynieść aż 2 711 €!

Zmiana progów podatkowych

Od 2020 roku zostały wprowadzone dwa progi podatkowe. W związku z tym mamy do czynienia z dwoma przedziałami taryfowymi, co prowadzi do niższych stawek krańcowych dla średnich dochodów.

W 2020 roku próg dla dochodu do 68 507 € wynosi 37,35%.

progi podatkowe zwrot podatku holandia kwota

Wzrost ulgi pracowniczej

W nadchodzących latach wzrośnie także ulga pracownicza arbeidskorting.

Rząd holenderski planuje przeznaczyć na tę zmianę 2,15 miliarda euro. Ulga pracownicza zmniejsza podatek dochodowy, a tym samym zwiększa wysokość dochodu.

Za 2018 rok ulga pracownicza wynosiła 3 249 €. Za 2019 rok kwota ta wynosi już 3 399 €, a w 2020 roku ma wzrosnąć do 3 819 €.

Status rezydenta

Dla podatnika duże znaczenie ma status holenderskiego rezydenta. Rozliczenie dla osób z takim statusem jest korzystniejsze, ponieważ wpływa na wysokość ogólnej ulgi podatkowej i umożliwia zastosowanie dodatkowych ulg, co zwiększa potencjalną kwotę zwrotu podatku.

Żeby dokonać rozliczenia na zasadach obowiązujących rezydentów, należy wykazać, że minimum 90% łącznych zarobków w danym roku osiągnęło się na terenie Holandii.

Aby to zrobić, należy złożyć w urzędzie holenderskim zaświadczenie UE/WE z polskiego urzędu skarbowego wraz z deklaracją podatkową.

Wyższe dofinansowanie do ubezpieczenia (Zorgtoeslag)

Z uwagi na wzrost składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 wzrośnie również dodatek Zorgtoeslag. Kwota zasiłku jest uzależniona od wysokości dochodów i jest proporcjonalna do zarobków - im mniejszy dochód, tym większy dodatek.

Maksymalna kwota dodatku za 2019 rok wynosi 99 € na miesiąc, a za 2020 rok wzrosła do 104 € na miesiąc.

Jaki wpływ na zwrot podatku z Holandii mają wprowadzone zmiany? Sprawdź:

wzrost kwoty zwrotu podatku z holandii zwrot podatek z zagranicy holandia

Jeśli pracowałeś w Holandii i nie dokonałeś jeszcze rozliczenia, zachęcamy do kontaktu z naszymi Konsultantami. Po zapoznaniu się z Twoją sytuacją, będziemy mogli udzielić szczegółowych informacji na temat najkorzystniejszego rozliczenia za pracę w Holandii.

Wypełnij formularz button