Kto musi rozliczyć się z podatku dochodowego w Niemczech?

W Niemczech obowiązek rozliczenia się z podatku dochodowego dotyczy wszystkich osób, które osiągnęły dochód w danym roku podatkowym i spełniają określone kryteria. Ten proces, znany jako "Pflichtveranlagung" (obowiązkowe rozliczenie), polega na złożeniu rocznego zeznania podatkowego przed niemieckim urzędem skarbowym.

W tym artykule opisaliśmy jakie są podatki w Niemczech, jak odzyskać zwrot podatku za pracę w Niemczech, ile wynosi podatek w Niemczech oraz klasy podatkowe w tym kraju. Z tekstu dowiesz się również jak rozliczyć niemiecki dochód w Polsce oraz jak rozliczyć polski dochód w Niemczech.

Kto musi się rozliczyć z podatku dochodowego w Niemczech?

Podatki w  Niemczech  - terminy

Termin składania deklaracji zależy od indywidualnej sytuacji podatnika oraz roku podatkowego. Na przykład, dla roku 2023 termin składania zeznań podatkowych dla osób składających samodzielnie deklarację mija 31 sierpnia 2024 roku, natomiast dla tych osób, które korzystają z usług niemieckiego doradcy podatkowego - 31 maja 2025 roku. W przypadku rozliczenia za rok 2022, termin z pomocą doradcy podatkowego wygasa 31 lipca 2024 roku. Wartością tej procedury jest oszacowanie i opodatkowanie dochodu oraz ewentualne uzyskanie zwrotu nadpłaconego podatku lub uregulowanie zaległych należności. Podane terminy dotyczą osób, które mają obowiązek rozliczenia się z niemieckim urzędem skarbowym. W przypadku rozliczenia dobrowolnego dokumenty do urzędu można składać do 4 lat wstecz do ostatniego dnia miesiąca danego roku. Można zatem łatwo wywnioskować, że chcąc rozliczyć się za 2020 rok, ostatecznym terminem na złożenie deklaracji jest 31 grudnia 2024 roku.

Podatnicy, którzy mają   rozliczenia się z podatku dochodowego, muszą wypełnić odpowiednie formularze i przedstawić niezbędne dokumenty potwierdzające swoje dochody oraz ewentualne ulgi podatkowe, do których mogą być uprawnieni. W przypadku osób pracujących na umowach o pracę, informacje o dochodach zazwyczaj są dostarczane przez pracodawców w formie tzw. Lohnsteuerbescheinigung (zaświadczenie o podatku od wynagrodzenia).

Należy również pamiętać, że niemiecki system podatkowy uwzględnia różne kategorie dochodów oraz specyficzne sytuacje, które mogą mieć wpływ na sposób obliczania podatku. Dlatego też ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z wymogami i przepisami dotyczącymi rozliczenia.

Jakie są podatki w Niemczech?

Einkommensteuer – co to jest?

Einkommensteuer, czyli podatek dochodowy, pobierany jest od każdej jednostki osiągającej dochód i odpowiada polskiemu PIT. Dzieli się go na kilka kategorii, głównie ze względu na rodzaj uzyskiwanego dochodu, tj. inny podatek dotyczy działalności gospodarczej, a inny spółek kapitałowych. Dochody polskich imigrantów pochodzą głównie z zatrudnienia – w tym przypadku stosowany jest podatek od wynagrodzeń, czyli Lohnsteuer.

Kirchensteuer – co to jest?

Kirchensteuer to podatek odprowadzany na rzecz kościoła. Płacą go jedynie osoby, które oficjalnie zadeklarowały przynależność do religii. Wysokość podatku różni się w zależności od Landu, w którym pracuje podatnik i oscyluje w granicach 8-9%. Osoby zarabiające rocznie poniżej kwoty wolnej od podatku, która dla roku 2023 wynosi 10 908 euro, są z reguły zwolnione z ponoszenia opłat na rzecz kościoła. We wszystkich innych przypadkach podatek zostaje pobierany automatycznie od wynagrodzenia.

O przynależności do danej religii najczęściej decyduje fakt czy podatnik został ochrzczony. Polscy pracownicy powinni zadeklarować przynależność do wyznania przed podjęciem pracy. Kirchensteueramt, czyli Kościelny Urząd Podatkowy ma możliwość weryfikacji czy podatnik jest wierzący w kraju jego pochodzenia. W sytuacji, gdy podczas zatrudnienia w Niemczech wyznanie nie zostanie określone i podatek nie będzie odprowadzany, urząd może zażądać uregulowania zaległego podatku. W razie odmowy administracja kościelna w Niemczech może przesłać pismo do polskiej parafii o wystąpieniu podatnika z kościoła.

Warto wiedzieć, że możliwe jest odliczenie podatku kościelnego od podatku, ponieważ zalicza się on do wydatków wyjątkowych. Tak jak w przypadku datków na organizacje charytatywne podatek kościelny zmniejsza dochody podlegające opodatkowaniu.

Jakie są podatki w Niemczech

Ile wynosi podatek w Niemczech 2023?

Niemiecki system podatkowy składa się z klas podatkowych i na podstawie sytuacji rodzinnej podatnika przypisuje się go do odpowiedniej z nich. To właśnie klasa podatkowa oraz wysokość zarobków są głównymi czynnikami decydującymi o wysokości kwoty podatku, jaki należy zapłacić.

Prawo podatkowe w Niemczech zakłada również limit dochodów, od których nie zapłacisz podatku. W 2023 roku kwota wolna od podatku w Niemczech w przypadku rozliczenia indywidualnego wynosi 10 908 euro, a dla rozliczenia wspólnego 21 816 euro.

Jeśli Twój roczny dochód przekracza tę lub inną wolną od podatku kwotę, podatek dochodowy (od osób fizycznych) płacisz od tej nadwyżki. Stawka podatkowa wynosi minimalnie 14% i zwiększa się wraz z rosnącym dochodem. Maksymalna stawka podatku wynosi 45%.

Ile wynosi podatek w Niemczech 2024?

Ze względu na coraz trudniejszą sytuację gospodarczą oraz chęć zniwelowania skutków szalejącej inflacji  niemiecki rząd postanowił po raz kolejny podnieść kwotę wolną od podatku. W roku 2024 wynosi ona dla osób samotnych 11 604 euro, a dla małżonków i osób w zarejestrowanych związkach partnerskich 23 208 euro. Stawki podatkowe nie zmieniają się i nadal wynoszą od 14% do 45%.

Ile wynosi podatek w Niemczech?

Do jakiej kwoty nie płaci się podatku w Niemczech?

Kwota wolna od podatku tzw. Grundfreibetrag zmienia się z roku na rok i ma tendencję wzrostową. To suma rocznych dochodów niepodlegających opodatkowaniu. Jej wysokość ustalana jest zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i powstała głównie po to, aby zapewnić minimum egzystencji każdemu podatnikowi utrzymującemu się w Niemczech. Dotyczy wyłącznie podatników z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym i klasą podatkową (Steuerklasse) od 1 do 4, przy czym dla 3 klasy podatkowej, kwota wolna od podatku jest podwajana.

Możliwość odzyskania 100% nadpłaconego podatku mają przede wszystkim osoby, których dochód do opodatkowania nie przekroczył kwoty wolnej od podatku oraz progu dochodu światowego na ternie Niemiec w danym roku. 

Poniżej zamieściliśmy dokładne kwoty wolne od podatku dla danego roku:

ROK

ROZLICZENIE INDYWIDUALNE

ROZLICZENIE WSPÓLNE

2024

11 604 euro

23 208 euro

2023

10 908 euro

21 816 euro

2022

10 347 euro

20 694 euro

2021

9 744 euro

19 488 euro

2020

9 408 euro

18 816 euro

Jak łatwo zauważyć, podczas rozliczenia wspólnego kwota wolna od podatku jest podwajana. W związku z tym wiele osób pracujących w Niemczech decyduje się na rozliczenie razem z partnerem lub partnerką.

Klasy podatkowe w Niemczech – co to jest?

System podatkowy w Niemczech różni się od polskiego ze względu na występowanie klas podatkowych. Podatnicy są do nich przydzielani na podstawie sytuacji osobistej, a to, do której trafisz, będzie miało wpływ na wysokość podatku dochodowego odprowadzanego później do urzędu skarbowego. Pamiętaj, że jesteś zobligowany do informowania urzędu o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na Twoją przynależność do odpowiedniej klasy podatkowej.

Klasy podatkowe w Niemczech – rodzaje

Klasa I - Dotyczy szczególnie osób niezamężnych, rozwiedzionych, niepozostawiających w związku małżeńskim lub osób zamężnych, których małżonek przebywa poza terenem Niemiec. Na tej klasie podatkowej odprowadzany podatek jest dość wysoki, który wynosi 28%.

Podstawowa kwota wolna od podatku w przypadku tej klasy wynosi 11 604 euro dla roku 2024.

Klasa II – należą do niej osoby samotnie wychowujące dziecko, w tym owdowiałe lub po rozwodzie. Osoby należące do tej klasy mają najwięcej ulg, lecz nie posiadają obowiązku rozliczenia z Finanzamt.

Klasa III - klasa przeznaczona dla osób pozostających w związku małżeńskim i partnerskim. Dotyczy ona osób:

- utrzymujących bezrobotnego lub osiągającego znacznie niższe dochody współmałżonka, który  posiada V klasę podatkową,

- owdowiałych (do roku od śmierci małżonka),

- w związku małżeńskim, jeśli współmałżonek przebywa w kraju Wspólnoty Europejskiej.

Podstawowa kwota wolna od podatku w przypadku tej klasy wynosi 23 208 euro dla roku 2024, a podatek dochodowy odprowadzany do urzędu wynosi ok 26%.

Warto pamiętać, że pobierane zaliczki na podatek przy tej klasie podatkowej są znacznie niższe niż w przypadku innych klas, co często skutkuje niedopłata podatku w rozliczeniu rocznym.

Klasa IV – należą do niej osoby pozostające w zarejestrowanych związkach cywilnych i małżeńskich. Jest ona przypisywana automatycznie osobom, które zawarły związek małżeński, ale nie określiły innej klasy podatkowej.

Klasa V – przyznawana jest podatnikowi, którego małżonek zarejestrowany jest na III klasie podatkowej. W przypadku tej klasy istnieje obowiązek rozliczenia.

Klasa VI – do ostatniej grupy zaliczają się osoby, które są zatrudnione co najmniej u dwóch pracodawców. Trafiają do niej także podatnicy, którzy nie złożyli pracodawcy ważnej karty podatkowej – die Lohnsteuerkarte. Ta grupa nie posiada kwoty wolnej od podatku i ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej.

Jakie są rodzaje klas podatkowych w Niemczech

Jaka jest różnica między 1, a 3 klasa podatkową w Niemczech?

W przypadku 1 klasy podatkowej to podatnik odprowadza co miesiąc zaliczki na podatek dochodowy. Najczęściej są one na tyle wysokie, że rozliczając się z urzędem, można uzyskać spory zwrot. Sytuacja wygląda inaczej, jeśli podatnik posiada 3 klasę. W tej sytuacji pracodawca odprowadza niski podatek lub nie robi tego wcale. Przez to może się okazać, że zwrot, jaki otrzymasz, będzie niski lub co gorsza urząd zażąda sporej dopłaty.

Jaka jest najlepsza klasa podatkowa w Niemczech?

Nie da się jednoznacznie stwierdzić, która klasa podatkowa jest najlepsza. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji podatnika. Najczęściej jednak na spory zwrot mogą liczyć osoby posiadające I klasę podatkową.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w Niemczech?

Polacy, którzy pracują i zarabiają legalnie na terenie Niemiec, mogą spotkać się terminem podwójnego opodatkowania. Jest to sytuacja, w której podatnik musi zapłacić podatek od tego samego dochodu w dwóch różnych jurysdykcjach. Aby uniknąć takich problemów, została stworzona i podpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Niemcami. Dokument ten reguluje prawo podatkowe w tej sytuacji. Zakres, w jakim osoba fizyczna lub osoba prawna podlega obowiązkowi podatkowemu w Niemczech, zależy od tego, czy posiada ograniczony lub nieograniczony obowiązek podatkowy. Dochody światowe nie są wówczas opodatkowane ale są wliczane do progresji w celu ustalenia odpowiedniej stawki podatkowej.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w Niemczech

Kogo dotyczy podwójne opodatkowanie?

Jeśli zastanawiasz się, kogo dotyczy podwójne opodatkowanie to musisz widzieć czym jest nieograniczony obowiązek podatkowy. Jego posiadanie oznacza, że opodatkowaniu podlegają wszystkie dochody uzyskane w danym roku, tzw. dochody światowe, czyli ze wszystkich krajów, w których pracowałeś. W naliczaniu podatku ma zastosowanie ustawa o unikaniu podwójnego opodatkowania, aby w krajach Unii Europejskiej uniknąć konsekwencji podatkowych tego faktu. 

Żeby zakwalifikować się na nieograniczony obowiązek podatkowy, trzeba spełnić kilka kryteriów: 

Przy zwykłym nieograniczonym obowiązku podatkowym:

  • posiadanie stałego zameldowania tzw. centrum interesów życiowych na terenie Niemiec

  • lub  gdy przepracowało się w Niemczech przynajmniej 183 dni ciągiem w ciągu roku podatkowego.

Przy nieograniczonym obowiązku podatkowym na wniosek gdy:

  • przepracowało się poniżej 183 dni w ciągu roku, ale:

  • dochód z Niemiec stanowi minimum 90%  sumy wszystkich dochodów

  • lub dochody z innych krajów (spoza Niemiec) nie przekroczyły progu dochodowego za  poszczególny rok podatkowy dla danego kraju.

Podczas składania rocznej deklaracji podatkowej w Niemczech, do dochodów objętych podatkiem dochodowym, które zostały osiągnięte w Niemczech, dodać trzeba dochody z Polski. Te z kolei uzyskują zwolnienie na podstawie niemiecko-polskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Po zsumowaniu niemieckich i polskich dochodów podatek obliczany jest według odpowiedniej skali podatkowej.

Jak rozliczyć niemiecki dochód w Polsce?

Jeśli pracujesz Niemczech, czyli kraju, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, to przy rozliczeniu podatków stosuje się metodę wyłączenia z progresją. Dzięki temu w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty na terenie Niemiec. Pomimo tego, zarobki z Niemiec należy uwzględnić w swojej deklaracji podatkowej składanej w polskim urzędzie skarbowym. Jest to niezbędne do ustalenia stawki podatkowej według, której rozliczane będą dochody uzyskane w naszym kraju.

Jeśli na terenie Polski nie osiągnąłeś żadnych dochodów, to musisz złożyć tzw. pit zerowy, czyli PIT-0 oraz dołączyć do niego załącznik ZG uwzględniający dochody z Niemiec.

Jak rozliczyć polski dochód w Niemczech?

Podczas składania rocznej deklaracji podatkowej w Niemczech musisz do dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym i zostały osiągnięte w Niemczech dodać dochody osiągnięte na terenie Polski. Dzięki umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania polskie dochody są zwolnione z podatku. Jednak tak jak w przypadku rozliczenia niemieckiego dochodu w Polsce, i w tej sytuacji od sumy niemieckich i polskich dochodów oblicza się podatek według obowiązującej skali.

Jak rozliczyć niemiecki dochód w Polsce

Podsumowanie

Jeśli planujesz pracę czy osiedlenie się w Niemczech, to znajomość obowiązującego prawa podatkowego jest kluczowym elementem, o który powinieneś zadbać.  Zrozumienie czym jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz jaki wpływ ma sytuacja życiowa na wybór klasy podatkowej, jest niezwykle ważne podczas rozliczania się z urzędem. Dzięki temu unikniesz nieprzyjemnych sytuacji i ewentualnych kar za brak rozliczenia w Niemczech, a także zwiększysz swoją szansę na odzyskanie większego zwrotu.

Jednak jeśli niemieckie prawo podatkowe wydaje Ci się zbyt skomplikowane, to przekaż swoje rozliczenie w ręce doświadczonych specjalistów. Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, pomożemy w dopełnieniu formalności i odzyskamy dla Ciebie maksymalny zwrot podatku.

Wypełnij formularz button