Kto powinien rozliczyć się z podatku w Niemczech?

Wyróżniamy dwie grupy podatników w Niemczech. Pierwsza z nich jest zobowiązana do złożenia rocznego zeznania podatkowego, druga grupa może złożyć je dobrowolnie. Warto jednak pamiętać, że większości osób opłaca się złożyć deklarację podatkową niezależnie od rodzaju obowiązku. Dzieje się tak dlatego, że najczęściej mamy do czynienia ze zwrotem nadpłaconego podatku  z Niemiec.

W tym artykule skupimy się na pierwszej grupie podatników. Obowiązek składania rocznego zeznania podatkowego w przypadku podatku dochodowego regulują przepisy ordynacji podatkowej § 149 Abgabenordnung.

Można przyjąć, że bezwzględny obowiązek złożenia deklaracji podatkowej istnieje w momencie otrzymania przez podatnika wezwania do rozliczenia. Każda osoba, która dostanie takie pismo, musi na nie odpowiednio zareagować. Każdy podatnik powinien zadbać o to, aby jego deklaracja podatkowa została złożona do urzędu. W praktyce bywa jednak niestety różnie. Urzędowa korespondencja jest wysyłana w języku niemieckim i zawiera urzędowe słownictwo, przez co często bywa ignorowana.

Kto musi się rozliczyć z podatku w Niemczech?

Kara za nierozliczenie podatku z Niemiec a wezwania do rozliczenia

Warto wiedzieć, że stałe lekceważenie wezwań może zostać potraktowane jako poważne wykroczenie, a nawet przestępstwo. Za niepłacenie podatków w Niemczech grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 lub grzywna w wysokości nawet 10 000 euro. Jednak jeśli urząd skarbowy wzywa podatnika po raz pierwszy do złożenia zeznania podatkowego, nie musi on jeszcze obawiać się kar ze strony fiskusa. W kolejnym wezwaniu do rozliczenia urząd poinformuje o tym, że może oszacować zarobki na podstawie ostatniego zeznania podatkowego i rozliczyć płatnika automatycznie. Jednak takie rozliczenie jest zawsze niekorzystne, ponieważ w deklaracji nie są uwzględniane żadne odliczenia.

W trzecim i ostatnim wezwaniu urząd grozi nałożeniem grzywny w postaci kary pieniężnej, która może wynieść od 200 do nawet 500 euro. Jednak nawet po zapłaceniu kary oraz wydaniu przez urząd decyzji szacunkowej, sprawa nie jest zakończona. Na podatniku nadal ciąży obowiązek złożenia dokumentów do urzędu, aby uniknąć kolejnych i bardziej surowych kar.

Pamiętaj, że nawet jeśli nie pracowałeś w danym roku na terenie Niemiec, a otrzymałeś wyżej wspomniane wezwanie, powinieneś natychmiast na nie zareagować. W takim przypadku, za brak reakcji możesz również zostać ukarany grzywną.

Kara za nierozliczenie podatku z Niemiec

Jakie kary w Niemczech może nałożyć urząd przy rozliczeniu podatkowym?

  • Verspätungszuschlagczyli odsetki za zwłokę złożenia deklaracji podatkowej. Za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki urząd może doliczyć 0,25% od obliczonego, ale nie mniej niż 25 Euro. Kara zostaje doliczona do niedopłaty lub odciągnięta od zwrotu podatku.

  • Säumniszuschlag, czyli dopłata za niezapłaconą niedopłatę w terminie. Urząd może naliczyć daną karę tylko w przypadku niedopłaty i wynosi ona 1% niezapłaconego podatku. Säumnizsuschlag to dopłata, która jest mocno zakotwiczona w prawie i nie ma możliwości odwołania się od tej kary.

  • Zwangsgeld, czyli grzywna w celu przymuszenia. O wysokości grzywny decyduje urząd na podstawie indywidualnej historii podatnika, np. jeśli miał zadłużenia i jeśli spóźniał się z jego spłatą.

Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe w Niemczech, aby uniknąć kar?

Wiemy już, że niemieckie prawo wyróżnia dwie grupy podatników. Dla każdej z nich istnieje pewien ostateczny termin na złożenie deklaracji podatkowej.

W przypadku rozliczenia dobrowolnego, prawo przewiduje możliwość rozliczenia do 4 lat wstecz. Okres rozliczeniowy kończy się 31 grudnia danego roku.  Oznacza to, że w roku 2024 możliwe jest rozliczenie za lata podatkowe 2020-2023. Natomiast okres rozliczeniowy dla podatników zobowiązanych do złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy 2023 trwa do 31.08.2024 r. w przypadku samodzielnego złożenia deklaracji lub do 31.05.2025 r. za pośrednictwem firmy takiej jak nasza, która posiada uprawnienia Steuerberatera , czyli niemieckiego doradcy podatkowego.

Jeśli przegapiłeś termin rozliczenia za rok 2022 i obawiasz się dalszych kar pieniężnych, to mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Rozliczając się za pośrednictwem Euro-Tax, Twój ostateczny termin na złożenie zeznania podatkowego za rok 2022 wydłuża się automatycznie do 31.07.2024.

Data złożenia zeznania podatkowego w Niemczech

Czy warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego – Steuerberatera?

Złożoność przepisów podatkowych może stanowić wyzwanie dla osób pracujących w Niemczech, w szczególności jeśli nie znasz dobrze języka niemieckiego oraz nie lubisz formalności. W Euro-Tax.pl oferujemy nie tylko swoją wiedzę i doświadczenie, ale również gwarancję bezpieczeństwa i optymalizacji podatkowej. Korzystając z naszych usług możesz uniknąć powszechnych błędów, które często prowadzą do niepotrzebnych kar finansowych i innych konsekwencji. Nasza firma posiada uprawnienia niemieckiego doradcy podatkowego – Steuerberatera,  przejmujemy całkowitą odpowiedzialność za dokumenty, które składamy, zapewniając ich zgodność i zajmując się wyjaśnieniem wszelkich rozbieżności bezpośrednio z urzędnikami, jeśli zajdzie taka potrzeba. Tak więc, jeśli jeszcze nie dopełniłeś formalności – zgłoś się do nas. Sporządzimy Twoje zeznanie podatkowe, zastosujemy możliwe ulgi  oraz pomożemy Ci odzyskać możliwie najwyższy podatek!

Pomoc doradcy podatkowego w rozliczeniu

Odzyskaj zwrot z Niemiec button