Od 1 stycznia 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące przyznawania zasiłku rodzinnego Kindergeld, według których zasiłek będzie wypłacany tylko za okres maksymalnie sześciu ostatnich miesięcy. Jest to dość duża zmiana, ponieważ do tej pory można było wnioskować nawet o  4 lata wstecz.

Ustawa mówiąca o skróceniu okresu wnioskowania o świadczenie została ostatecznie zatwierdzona 24.06.2017 r., jednak wnioski które zostały złożone do Familienkasse do końca 2017 roku będą jeszcze rozpatrywane według starych zasad. Oznacza to, że dla osoby, która przykładowo ma dwójkę dzieci i od co najmniej 4 lat nieprzerwanie pracowała na terenie Niemiec decyzja w sprawie wniosku złożonego wg starych zasad byłaby na kwotę ok. 18 tysięcy euro, a w przypadku gdy wniosek zostałby złożony dopiero w 2018 roku, maksymalna kwota za minony okres wyniosłaby 2304 euro – to różnica ok. 16 000 euro.

Nie zmienia to faktu, że osoby, które pracują w Niemczech i posiadają dzieci jak najszybciej powinny zainteresować się zasiłkiem rodzinnym, ponieważ środki są przyznawane według daty złożenia wniosku – im wcześniej trafi on do urzędu, tym więcej środków będzie można uzyskać z tego tytułu. Każdy miesiąc zwłoki to strata 194 euro na jedno dziecko.

Dla osób, które posiadają dwójkę dzieci i pracowały w Niemczech przez cały 2017 rok, ale zakończyły już zatrudnienie każdy miesiąc zwłoki będzie jeszcze bardziej dotkliwy – przy wniosku złożonym w styczniu mogą odzyskać nawet 2304 euro, podczas gdy w lipcu nie będzie możliwości uzyskania już żadnych środków z tytułu Kindergeld (przykład poniżej).

Wniosek złożony
w styczniu 2018

Wniosek złożony
w kwietniu 2018

Wniosek złożony
w lipcu 2018

2 304 EUR

1 152 EUR

0 EUR


Natomiast osoby, które dopiero rozpoczynają pracę w Niemczech i planują zatrudnienie na dłuższy okres, również powinny jak najszybciej zająć się formalnościami związanymi z uzyskaniem zasiłku, ponieważ jeśli zajmą one dłużej niż wspomniane pół roku to nie będą miały możliwości uzyskać całej należnej im kwoty.

Warto pamiętać, że aby ubiegać się o Kindergeld konieczne jest posiadanie numeru indentyfikacyjnego w Niemczech, tzw. ID nummer. Jest on nadawany po zameldowaniu się w Niemczech lub po rozliczeniu tam podatku. Jest on niezbędny do pozyskania zasiłku i dopóki wnioskodawca nie posiada takiego numeru, jego wniosek nie zostanie przyjęty przez Familienkasse. Osoby, które przyjeżdżają do Niemiec powinny jak najszybciej dokonać meldunku, aby ID nummer został nadany zanim upłynie sześć miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Staranie się o zasiłek rodzinny w Niemczech jest związane z koniecznością  zgromadzenia wielu dokumentów i jest bardzo czasochłonne. Ze względu na to nasi Specjaliści opracowali nowy sposób składania wniosków, który ma na celu odzyskanie dla naszych Klientów możliwie największej kwoty świadczenia. Dzięki temu możemy podjąć się pozyskania zasiłku nawet dla osób, które obecnie jeszcze nie mają zgromadzonych wszystkich wymaganych przez Familienkasse dokumentów.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub potrzebują pomocy w uzyskaniu zasiłku, prosimy o wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej. Z chęcią do Państwa oddzwonimy i udzielimy bezpłatnej konsultacji.

Wypełnij formularz button