Pomimo stosunkowo wysokich stawek podatkowych, Holandia pozostaje jednym z czołowych miejsc wybieranych przez emigrantów zarobkowych w Europie. Osoby z Polski pracujące w Holandii mogą napotkać nie tylko na podatek dochodowy. System podatkowy w Holandii obejmuje każdego mieszkańca i pracownika, zatem zrozumienie jego zasad jest kluczowe dla każdego, kto tam mieszka i pracuje. 

Belastingdienst, czyli holenderski urząd skarbowy, jest instytucją odpowiedzialną za ściąganie i rozliczanie podatków w tym kraju. Zgodnie z tamtejszymi przepisami, podatek jest pobierany od każdego, kto osiąga dochody na terenie Holandii. Mimo, że stawki podatkowe i metody rozliczeń mogą się różnić, zarówno indywidualni podatnicy, jak i podmioty prawne (takie jak firmy czy organizacje) są zobowiązane do odprowadzania określonej części swoich przychodów do krajowego budżetu. 

  

Kto musi rozliczyć się z podatku w Holandii? 

Każdy, kto zarobił pieniądze na terenie Holandii, jest zobowiązany do rozliczenia się z podatku. Obowiązek podatkowy dotyczy osób, które w trakcie roku zmieniały pracodawców, odbierały różne zasiłki i dodatki, otrzymały wezwanie do rozliczenia się z urzędu skarbowego, jak również pracowników delegowanych. Podsumowując, każdy, kto pracował w Holandii, musi dopełnić formalności podatkowych. Niewypełnienie tego obowiązku może skutkować sankcjami ze strony Belastingdienst. Aby uniknąć problemów, zaleca się regularne i terminowe rozliczanie podatków, najlepiej tuż po zakończeniu danego roku podatkowego. 

  

Jaki jest podatek w Holandii dla Polaków? 

Dla Polaków pracujących w Holandii, tak jak dla każdego innego pracownika zatrudnionego w tym kraju, obowiązują te same stawki i przepisy podatkowe. Stawki podatkowe są podzielone na kilka progów, zaczynają się od niższego procentu dla niższych dochodów, a rosną wraz ze wzrostem zarobków. Dodatkowo, Polacy pracujący w Holandii mogą kwalifikować się do różnych ulg podatkowych, które mogą obniżyć ich ostateczne zobowiązanie podatkowe. Aby prawidłowo rozliczyć podatki potrzebujesz komplet informacji (w tym numer BSN) oraz dokumentów. 

Do jakiej kwoty nie trzeba płacić podatku w Holandii?  

Poniżej dowiesz się, jakie progi podatkowe są w Holandii, czyli do jakiej kwoty nie trzeba płacić podatku w Holandii oraz jak obliczyć podatek dochodowy w Holandii. 

Progi podatkowe 2022 

Poniższe zestawienie przedstawia wysokość progów podatkowych w 2022 roku, dla osób, które nie przekroczyły 65 roku życia. 

  • Do dochodu 69 397 euro – stawka podatkowa wynosi 37,07%  

  • Od dochodu powyżej 69 397 euro – stawka podatkowa wynosi 49,50 % 

Dla podatników, którzy osiągnęli wiek emerytalny* progi podatkowe kształtują się następująco: 

  • Do dochodu 35 472 euro – stawka podatkowa wynosi 19,17%  

  • Od dochodu w przedziale 35 472 – 69 397 euro– stawka podatkowa wynosi 37,07% 

  • Od dochodu powyżej 69 397 euro – stawka podatkowa wynosi 49,50% 

Progi podatkowe 2023 

Poniższe zestawienie przedstawia wysokość progów podatkowych w 2023 roku, dla osób, które nie przekroczyły 65 roku życia. 

  • Do dochodu 73 031 euro – stawka podatkowa wynosi 36,93%  

  • Od dochodu powyżej 73 031 euro – stawka podatkowa wynosi 49,50% 

Dla podatników, którzy osiągnęli wiek emerytalny* progi podatkowe kształtują się następująco: 

  • Do dochodu 37 149 euro – stawka podatkowa wynosi 19,03%  

  • Od dochodu w przedziale 37 149 – 73 031 euro– stawka podatkowa wynosi 36,93% 

  • Od dochodu powyżej 73 031 euro – stawka podatkowa wynosi 49,50% 

* wiek emerytalny w 2022 r. oraz 2023 to 66 lat i 7 miesiące 

Ile podatku zapłacę w Holandii oraz czy mogę otrzymać zwrot podatku? 

W Holandii stawki podatkowe od dochodu są progresywne i zależne od wysokości dochodów, wysokość progów podatkowych na 2022 i 2023 rok podaliśmy w poprzednim akapicie.  Ponadto, w Holandii istnieje możliwość ubiegania się o różnego rodzaju ulgi podatkowe, które mogą zmniejszyć Twoje zobowiązania podatkowe. Jeśli zostaną spełnione określone warunki, istnieje również możliwość uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku. W szczególności, jeśli pracodawca pobrał z Twojej pensji więcej podatku niż było to konieczne, po złożeniu rocznej deklaracji podatkowej i rozliczeniu się z urzędem skarbowym (Belastingdienst), możesz otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. 

Jest to jednak zależne od wielu czynników, takich jak Twoje całkowite dochody, wydatki kwalifikujące się do odliczeń oraz Twoja indywidualna sytuacja podatkowa. Dlatego zaleca się konsultację z doradcą podatkowym lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi do rozliczeń, aby dokładnie określić Twoje zobowiązania podatkowe oraz potencjalny zwrot podatku. 

Jak to jest z podatkiem w Holandii? 

Jeżeli planujesz wyjazd do Holandii lub już tam pracujesz, miej na uwadze, że obowiązujące Cię holenderskie przepisy podatkowe zaczynają mieć zastosowanie już od pierwszego dnia pracy. Zaleca się więc stosowanie się do nich i wypełnianie wszelkich wymogów formalnych wobec Belastingdienst, czyli holenderskiego urzędu skarbowego. W Holandii nie ma wyznaczonego terminu na złożenie deklaracji podatkowej i możesz składać ją przez cały rok kalendarzowy, warto jednak pamiętać, że jeśli otrzymałeś wezwanie to obowiązuje Cię termin podany w piśmie.  W Holandii rozliczenie podatku można dokonać do 5 lat wstecz, ale zalecamy nie czekać zbyt długo i rozliczać podatek na bieżąco.  Ważną informacją jest również to, że istnieje możliwość skorzystania z różnych ulg, które mogą przyczynić się do zwrotu nadpłaconego podatku, jeśli pracodawca wpłacił go w nadmiernej kwocie. 

  

Jakie ulgi podatkowe w Holandii są dostępne? 

W Holandii dostępnych jest szereg ulg podatkowych. Ulga na dziecko, ulgi związane z edukacją, hipoteką czy leczeniem. Do skorzystania z ulg podatkowych mają prawo jedynie rezydenci, czyli te osoby, które spełniają zasadę 90% opodatkowanego dochodu w Holandii. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ulg, które Ci przysługują, wypełnij formularz kontaktowy.  

Podsumowanie 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rozliczenia podatku, zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza, a nasi Konsultanci ustalą jakie kroki należy podjąć, aby przeprowadzić korzystne i zgodne z prawem rozliczenie. 

Wypełnij formularz button