Mimo dość wysokich stawek podatku dochodowego, Holandia to jeden z najpopularniejszych kierunków emigracji zarobkowej w Europie. Nie jest to jednak jedyny rodzaj podatku z jakim mogą spotkać się zatrudnieni tam Polacy. Holenderski system podatkowy dotyczy każdego, kto mieszka i pracuje w tym kraju, dlatego warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na ten temat.

Organem odpowiedzialnym za pobieranie oraz rozliczanie podatków w Holandii jest urząd skarbowy – Belastingdienst. Zgodnie z obowiązującym prawem, urząd pobiera podatek od każdego, kto osiągał dochód na terenie Holandii. Choć stawki oraz sposób rozliczenia podatku mogą się różnić, zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne (tj. różnego rodzaju przedsiębiorstwa oraz stowarzyszenia) powinny wypełnić swój obowiązek i przekazać część dochodów do budżetu państwa. 

Obowiązek podatkowy w Holandii

Dotyczy każdego podatnika, który osiągnął przychody na terenie Holandii, w ciągu roku kilka razy zmieniał pracodawcę, pobierał zasiłki oraz różnego rodzaju dodatki lub otrzymał od urzędu skarbowego zawiadomienie o konieczności rozliczenia podatku. Również pracownicy delegowani mają obowiązek rozliczenia podatku.

Krótko mówiąc każda osoba, która pracowała na terenie Holandii ma obowiązek rozliczenia podatku. Za brak rozliczenia może grozić kara nałożona przez holenderski urząd skarbowy. Dlatego warto robić to na bieżąco od razu po zakończonym roku podatkowym.
 

Inkomstenbelasting - podatek dochodowy w Holandii

Osoby wyjeżdżające do pracy w Holandii najczęściej mogą się spotkać z podatkiem dochodowym od osób fizycznych (Inkomstenbelasting). Ten rodzaj opodatkowania dzieli się na trzy kategorie, a dla każdej z nich obowiązują inne progi i stawki podatkowe.

Odzyskaj podatek z Holandiibutton


Przynależność do każdej z nich zależy od źródła pochodzenia dochodów:

  • dochody z tytułu zatrudnienia lub wynajmu nieruchomości,
  • dochody z udziałów w spółkach skarbowych i akcyjnych,
  • dochody z tytułu posiadanych oszczędności i inwestycji.

Większość podatników zalicza się do pierwszej z wymienionych kategorii, określanej w Holandii jako „box 1”. Wysokość odprowadzonego podatku jest proporcjonalna do dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym. Dodatkowo od sumy dochodów jest zależny próg podatkowy, który określa stawkę podatkową, według której należy odprowadzać podatek. Ze względu na coroczny wzrost minimalnej kwoty wynagrodzenia, na każdy rok podatkowy obowiązują inne progi.

Progi podatkowe w Holandii


Poniższa tabela przedstawia wysokość progów podatkowych w 2022 roku, dla osób, które nie przekroczyły 65 roku życia.

Wysokość dochodów Stawka podatkowa
< 69.397 euro 37,07 %
 > 69.397 euro 49,50 %

Przykładowo, jeśli dochody z tytułu zatrudnienia podatnika w 2022 roku wyniosły mniej niż 69 397 euro kwota podlega stawce podatkowej czyli 37,07%.

BTW - holenderski podatek VAT

Każdy, kto przebywa w Holandii może również spotkać się z podatkiem obrotowym Belasting over de Toegevoegde Waarde – BTW, czyli odpowiednikiem polskiego podatku VAT. Choć obowiązkiem opłacenia tego podatku są obciążeni przedsiębiorcy, którzy uzyskują dochód w wyniku świadczenia usług lub sprzedaży produktów, dotyczy on też pośrednio również samych nabywców.

Podatki w Holandii 2020Warto zauważyć, że Holandia stara się dbać o środowisko, o czym świadczą różnego rodzaju podatki nakładane głównie na przedsiębiorców, m.in. podatek od wody wodociągowej, od odpadów, od paliwa czy podatek wyrównawczy od energii. Dodatkowo osoby, które posiadają samochód powinny opłacać podatek drogowy (MotorRijtuigenBelasting). Wysokość podatku może różnić się w zależności od masy samochodu oraz rodzaju silnika. Opłaca się go w systemie kwartalnym lub miesięcznym. Podatek drogowy powinny opłacać wszystkie zmotoryzowane osoby, które posiadają meldunek na terenie Holandii, więc z pewnością dotyczy on również części polskich emigrantów.
 

Rozliczenie podatku za pracę w Holandii

Jeśli wyjechałeś lub planujesz wyjazd do pracy w Holandii, pamiętaj, że już od pierwszego dnia zatrudnienia dotyczy Cię holenderskie prawo podatkowe, dlatego warto go przestrzegać i dopełniać wszystkich niezbędnych formalności przed holenderskim Belastingdienst. Podatek dochodowy od osób fizycznych należy rozliczać po zakończeniu roku podatkowego i niemal wszyscy podatnicy są zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej. Mimo, że stawki podatkowe są dość wysokie, można zastosować szereg korzystnych ulg podatkowych, dzięki czemu w wyniku rozliczenia może się okazać, że należny urzędowi podatek został nadpłacony przez pracodawcę i możesz uzyskasz zwrot podatku z Holandii.


W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rozliczenia podatku, zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza, a nasi Konsultanci ustalą jakie kroki należy podjąć, aby przeprowadzić korzystne i zgodne z prawem rozliczenie.

Wypełnij formularz button