Planujesz wyjazd do Holandii w celach zarobkowych? Prawdopodobnie musisz wyrobić numer identyfikacji socjalno-podatkowej. BSN w Holandii w 2007 roku zastąpił dawny numer Sofi. Jest niezbędny do załatwiania formalności w urzędzie skarbowym. Sprawdź, jak uzyskać numer BSN.  

Co to jest numer BSN (dawniej Sofi numer)? 

Numer BSN (Burger Service Nummer, numer obsługi mieszkańca) to holenderski numer identyfikacji socjalno fiskalnej. Stanowi odpowiednik polskiego numeru PESEL i jest unikatową kombinacją dziewięciu cyfr. Posiadanie numeru BSN w Holandii jest niezbędne do załatwiania formalności podatkowych i administracyjnych.  

Dokument BSN zastąpił poprzedni numer identyfikacyjny Sofi (Sociaal Fiscaal Nummer, Sofi numer). Jest przypisywany wszystkim obywatelom Holandii oraz cudzoziemcom przebywającym w kraju przez więcej niż 4 miesiące. Mimo, że zmiana nazwy na „numer BSN” nastąpiła kilkanaście lat temu, czasami nadal potocznie używana jest nazwa „numer Sofi”, dlatego w tym artykule wykorzystaliśmy oba sformułowania.  

Numer BSN

Czy numer BSN w Holandii jest obowiązkowy?  

Nadanie BSN jest niezbędne do podjęcia legalnej pracy. Bez numeru identyfikacji danej osoby pracodawca nie będzie mógł wypłacić wynagrodzenia, ponieważ to on jest kluczowy do przypisania do systemu podatkowego w Holandii.  

Uzyskać BSN musi każdy, kto planuje pobyt na terenie kraju dłuższy niż 4 miesiące. Numer identyfikacji socjalno fiskalnej jest niezbędny do odprowadzania podatku dochodowego oraz uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii.  

Numer BSN Holandia – do czego będzie potrzebny? 

Nadany numer BSN ułatwia funkcjonowanie na terenie Holandii. Oprócz możliwości podjęcia pracy daje też prawo do ubiegania się o świadczenia socjalne, takie jak zasiłek dla bezrobotnych czy rozłąkowe oraz zasiłek rodzinny. Bez niego możesz mieć problem z umówieniem się na wizytę do lekarza, kupnem leków, a nawet zapisaniem dzieci do szkoły. Z tego powodu warto zadbać o wyrobienie numeru BSN zaraz po przyjeździe.  

W dłuższej perspektywie nadanie BSN jest niezbędne, aby złożyć roczne zeznanie podatkowe. Jeśli nie wyrobisz numeru identyfikacji podatkowej, nie otrzymasz zwrotu podatku z Holandii.  

Numer BSN – do czego będzie potrzebny? 

Gdzie złożyć wniosek o BSN (czyli dawniej numer Sofi)? 

Aby wyrobić numer BSN, trzeba złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie gminy. Niezbędne jest spełnienie określonych warunków oraz przedstawienie wymaganych dokumentów. Żeby przejść proces bez problemów, warto zapoznać się z obowiązującymi procedurami albo skorzystać z pomocy specjalistów.  

Szczegółowe wytyczne w celu uzyskania numeru BSN zależą od długości pobytu w Holandii.  

Wyrobienie BSN w Holandii w razie pobytu dłuższego niż 4 miesiące  

W przypadku osób, które przyjeżdżają do Holandii na dłużej niż 4 miesiące, obowiązuje wymóg zameldowania pod konkretnym adresem zamieszkania. W tym celu należy zgłosić się do właściwego urzędu gminy w okolicy miejsca zamieszkania. Jeśli meldujesz się po raz pierwszy, numer BSN zostanie nadany automatycznie.  

Dokumenty wymagane do wyrobienia numeru BSN w Holandii 

W urzędzie gminy należy przedstawić następujące dokumenty: 

  • dokument potwierdzający tożsamość – tzn. ważny dokument tożsamości taki jak dowód osobisty albo paszport;  

  • umowa najmu albo kupna mieszkania – w razie jej braku dopuszczalne jest przedstawienie zaświadczenia z potwierdzeniem pobytu pod tym samym adresem w Holandii od osoby, u której mieszkasz;  

  • w przypadku rodzin – odpis aktu ślubu i urodzenia dzieci.  

Po dopełnieniu formalności zostaniesz zameldowany i wpisany do systemu ewidencji ludności.  

Dokumenty wymagane do wyrobienia numeru BSN

Wyrobienie BSN w Holandii w razie pobytu krótszego niż 4 miesiące 

Jeśli zamierzasz przebywać w Holandii krócej niż 4 miesiące, co do zasady nie musisz się meldować. Wyrobienie numeru BSN również w takim przypadku nie jest obowiązkowe, jednak będzie konieczne, jeśli zamierzasz podjąć legalną pracę (tzn. przyjechałeś do kraju np. w celu podjęcia pracy sezonowej).  

W tym celu musisz zameldować się w ewidencji ludności jako nierezydent (czyli osoba, która przebywa na terytorium państwa jedynie przez jakiś czas). Również w tym przypadku potrzebny będzie m.in. ważny dokument tożsamości (dowód osobisty), akt ślubu etc.  

Czy można wyrobić numer BSN przez internet? 

Formalności związane z wyrobieniem numeru BSN w Holandii nie wiążą się z obowiązkiem ponoszenia opłat, jednak mogą zająć trochę czasu. Na wizytę w urzędzie gminy trzeba umówić się z wyprzedzeniem. Możesz tego dokonać telefonicznie albo wykorzystać formularz online.  

Nie ma możliwości, aby uzyskać BSN w Polsce. Numer jest nadawany obywatelom holenderskim oraz osobom, które mają stały albo tymczasowy adres zameldowania w Holandii. Jeśli wyjeżdżasz do pracy, formalności dopełnisz dopiero na miejscu. Nie ma możliwości, aby złożyć wniosek przez internet czy telefonicznie.  

Wyrobienie numeru BSN dla dzieci 

Numer BSN jest nadawany automatycznie, jeśli dziecko urodziło się na terenie Holandii. Osoby, które przyjeżdżają do kraju, powinny podczas załatwiania formalności zadbać również o zameldowanie dzieci. Jest to niezbędne m.in. do korzystania ze świadczeń socjalnych czy przedszkoli. Procedura przebiega analogicznie jak w przypadku dorosłych.  

Numer BSN jest nadawany automatycznie, jeśli dziecko urodziło się na terenie Holandii.

Holenderski numer BSN – jak długo musisz czekać na wyrobienie? 

Wniosek o nadanie numeru BSN składa się bezpośrednio w urzędzie gminy. Załatwienie sprawy następuje najczęściej sprawnie. Numer BSN wyrobisz w czasie od kilku godzin do kilku tygodni. Identyfikator jest przyznawany od razu po wpisaniu do rejestru.  

Jak sprawdzić numer BSN (czyli dawny numer Sofi)? 

Jeśli nie pamiętasz swojego numeru BSN, sprawdź korespondencję z urzędu skarbowego. Możesz również spróbować skontaktować się z SVB telefonicznie albo odwiedzić siedzibę stacjonarną.  

Jak sprawdzić numer BSN (czyli dawny numer Sofi)? 

O czym warto pamiętać po uzyskaniu numeru BSN? 

Wiesz już, jak można otrzymać numer BSN. Po zakończeniu procesu warto pamiętać, że identyfikator jest nadawany jednorazowo i obowiązuje przez całe życie. Zdarzają się też nieliczne wyjątki, kiedy dany numer BSN zostaje deaktywowany i wówczas podatnik otrzymuje nowy. Będziesz wykorzystywać go przede wszystkim w czasie załatwiania spraw administracyjnych i w urzędzie skarbowym.  

Numer BSN Holandia – skontaktuj się z nami 

Jeśli wyjeżdżasz do pracy na terenie Holandii, ale cały czas nie wiesz, jak wyrobić numer BSN (dawniej numer Sofi), skontaktuj się z nami. Pomożemy dopełnić formalności i zadbamy o to, aby cały proces został ukończony sprawnie. W razie potrzeby zajmiemy się również rozliczeniem Twojego podatku. 

O czym warto pamiętać po uzyskaniu numeru BSN? 

Odzyskaj podatek z Holandii button