Finanzamt to niemiecki urząd skarbowy. Jego właściwość określa się na podstawie ostatniego miejsca zameldowania. Większość osób, które uzyskują dochody na terenie Niemiec, są zobowiązane do złożenia deklaracji podatkowej do właściwego urzędu w wyznaczonym terminie. Dowiedz się, jakie obowiązki z zakresu rozliczenia podatku w Finanzamt ciążą na podatnikach.  

Co to jest Finanzamt?  

Finanzamt – czyli niemiecki urząd skarbowy – jest odpowiedzialny za zarządzanie podatkami oraz stanowi najniższy szczebel administracji finansowej w Niemczech. W zakres jego obowiązków wchodzi m.in. weryfikacja poprawności każdej deklaracji, która jest składana do urzędu, a także obliczanie i pobieranie podatku dochodowego. Ponadto urząd skarbowy zarządza podatkiem od wartości dodanej i przyjmuje roczne zeznania podatku VAT.  

Finanzamt

Jak skontaktować się z Finanzamt?  

Z niemieckim urzędem skarbowym możesz się skontaktować w jednej z dogodnych dla Ciebie form.  

Cały czas spora część podatników korzysta z tradycyjnych sposobów kontaktu, takich jak korespondencja pisemna, wizyta stacjonarna czy rozmowa telefoniczna. Jeśli wybierasz list, upewnij się, że używasz właściwych formularzy i załączasz niezbędne dokumenty. Numery infolinii znajdziesz na stronie internetowej urzędu skarbowego.  

Coraz więcej spraw z zakresu rozliczeń podatkowych w Finanzamt możesz obecnie załatwić przez internet. Za pośrednictwem dostępnych platform złożysz zeznanie podatkowe, sprawdzisz stan konta podatkowego czy zweryfikujesz wątpliwości co do swoich podatków.  

Rozliczenie z Finanzamt


 


Właściwy niemiecki urząd skarbowy  

Właściwy Finanzamt jest określany na podstawie aktualnego adresu meldunkowego podatnika, o ile ten jest tożsamy z jego faktycznym miejscem zamieszkania. Wyjątek od tej zasady stanowią osoby, które są zatrudnione w polskich firmach ogólnobudowlanych.  

W ich przypadku z góry określono 4 urzędy właściwe. Przynależność określają pierwsze litery pochodzące z nazwy przedsiębiorstwa (Finanzamt Oranienburg – litery od H do L, Finanzamt Cottbus – litery od M do R, Finanzamt Hameln-Holzminden – litery od A do G – oraz Finanzamt Noerdlingen – litery od S do Z). 

Właściwy niemiecki urząd

Konsekwencje niedotrzymania terminu rozliczenia podatku w Finanzamt Niemcy 

Jeśli osiągałeś przychody w Niemczech, być może jesteś zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej.  

Niemiecki urząd skarbowy może wysłać Ci wezwanie do rozliczenia podatku. W takim wypadku musisz dopełnić formalności w ściśle wyznaczonym w piśmie terminie. Jeśli będziesz uchylać się od tego obowiązku, narażasz się na nałożenie kary za każdy miesiąc opóźnienia. Brak odpowiedzi na powtórne wezwania może też doprowadzić do wydania decyzji podatkowej szacunkowej, bez uwzględniania ulg czy współmałżonka.  

Wezwanie do rozliczenia

Roczne zeznanie podatkowe — kto musi je złożyć w Finanzamt? 

Warto wspomnieć, że w większości przypadków podatnicy mają do czynienia ze zwrotem podatku. Z tego powodu złożenie deklaracji podatkowych zaleca się wszystkim pracownikom, którzy osiągnęli w danym roku przychody w Niemczech.  

Jednocześnie istnieją sytuacje, w których dopełnienie takiej formalności jest obowiązkowe. Chodzi o przypadki, gdy: 

  • podatnik ma przyznany Steuerfreibetrag,  

  • podatnik ma przyznaną 3 albo 6 klasę podatkową,  

  • dana osoba otrzymała ponad 410 euro dodatkowego dochodu (np. dochód światowy lub zasiłek z Niemiec, który zastępuje wynagrodzenie),  

  • podatnik jest emerytem albo rencistą.  

obowiązkowe złożenie deklaracji

Rozliczenie podatku z zagranicy – na co zwrócić uwagę? 

Pamiętaj, że jeżeli jesteś zobowiązany do rozliczenia podatku w Niemczech, deklarację musisz składać w urzędzie skarbowym co roku, w okresie przewidzianym przez przepisy. Jeśli nie dopełnisz swoich obowiązków, możesz zostać wezwany do podjęcia działań. Ryzykujesz również nałożeniem kary. Roszczenie może być powiększone o odsetki za opóźnienie.  

Zwróć też uwagę na wysokość podstawy opodatkowania. W Niemczech obowiązują kwoty wolne od podatku. W 2023 roku to 10 908 euro. Euro-Tax.pl może wykonać wstępną kalkulację, aby sprawdzić, czy przysługuje Ci zwrot i jaka może być jego szacunkowa wysokość.  

Szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia podatku można znaleźć na stronie internetowej Finanzamt. W razie dodatkowych pytań dotyczących obowiązujących procedur skontaktuj się z nami i omów szczegóły swojej sprawy.  

rozliczenie z firmą euro-tax

Rozliczenie podatku w kraju zamieszkania i na terytorium Niemiec – czy jest konieczne?  

Polska podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z ponad 90 krajami. Dzięki temu można uniknąć konieczności zapłaty podatku zarówno w kraju zamieszkania, jak i w ojczyźnie.  

Osoba pracująca za granicą musi ustalić swoją rezydencję podatkową. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania stosuje się jedną z dwóch metod – proporcjonalnego odliczenia albo wyłączenia z progresją. Wybór zależy od treści konkretnej umowy. Metoda wyłączenia z progresją jest korzystniejsza dla podatnika i to właśnie ona obowiązuje w przypadku Niemiec.  

zaświadczenie podatkowe

Zaświadczenie podatkowe  

Postępowanie podatkowe może zostać wszczęte dzięki Lohnsteuerbescheinigung (zaświadczenie podatkowe). To dokument potwierdzający wysokość zarobków uzyskanych u danego pracodawcy. Jest wydawany po zakończeniu roku podatkowego albo po rozwiązaniu stosunku pracy. Dzięki niemu można wypełnić deklarację podatkową i ustalić, jaki podatek dochodowy należy zapłacić albo jaki zwrot jest należny.  

Do wydania dokumentu jest zobowiązany pracodawca, który ma obowiązek zgłosić informację o zarobkach drogą elektroniczną najpóźniej do końca lutego kolejnego roku. Dzięki temu Finanzamt ma informacje o zarobkach wszystkich pracowników na terenie kraju.  

Odzyskaj podatek z Niemiec button