Od 1 stycznia 2018 roku Kindergeld będzie wypłacany tylko za okres 6 ostatnich przepracowanych miesięcy, a nie za okres 4 lat wstecz jak to było do tej pory. Zmiany dotkną  wielu Polaków, którzy bardzo często ubiegają się o ten zasiłek wstecznie dopiero po zakończeniu pracy u naszych zachodnich sąsiadów.

Od dłuższego czasu pojawiały się różne doniesienia medialne mówiące o toczącej się w Niemczech dyskusji nad ograniczeniem przywilejów socjalnych dla emigrantów. W związku z zapowiedziami blokady przez instytucje unijne wszelkich prób zmierzających  do dyskryminacji obywateli innych Państw UE, władze niemieckie zaproponował zmiany dotyczące również ich obywateli. W praktyce natomiast zamiany dotkną głównie emigrantów zarobkowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, którzy bardzo często starają się jednorazowo o zasiłek za przepracowany wcześniej okres.

W dniu 24.06.2017 roku ustawa została ostatecznie zatwierdzona i opublikowana w Federalnym Dzienniku Ustaw. W związku z tym każdy, kto złoży wniosek do Familienkasse po 31.12.2017 r. będzie mógł otrzymać świadczenie tylko za okres maksymalnie do 6 miesięcy wstecz. Dla przysłowiowego Kowalskiego, który pracuje w Niemczech nieprzerwanie od co najmniej 4 lat i ma dwójkę dzieci, a jednocześnie nie ubiegał się jeszcze o ten zasiłek oznacza to stratę blisko 16 tysięcy euro.

W związku z tym, że skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów zajmuje sporo czasu osoby pracujące w Niemczech w latach 2014-2017, które są uprawione do pobieranie  zasiłku a jeszcze tego nie zrobiły powinny jak najszybciej dopełnić formalności, tak aby należne im pieniądze nie przepadły. Wnioski według starych zasad można składać tylko do końca 2017 roku.

Osoby, które dopiero zaczynają pracę również od razu powinny zająć się formalnościami związanymi z uzyskaniem zasiłku, ponieważ jeśli zajmą one dłużej niż wspomniane pół roku to nie odzyskają całej należnej im kwoty.

Dzięki temu, że nasi Specjaliści na bieżąco śledzą zmiany w prawie, możemy już teraz poinformować Państwa o nowych przepisach, co umożliwi złożenie wniosku we właściwym terminie i pozwoli uniknąć straty pieniędzy.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub potrzebują pomocy w uzyskaniu zasiłku, prosimy o wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej. Z chęcią do Państwa oddzwonimy i udzielimy bezpłatnej informacji.

Źródło: http://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/635732/?listPos=44&listId=2111981

Wypełnij formularz button