Każdy, kto legalnie pracuje w Wielkiej Brytanii ma obowiązek odprowadzania podatku dochodowego. Po zakończeniu roku podatkowego lub zatrudnienia na terenie tego kraju, istnieje możliwość rozliczenia swoich dochodów przed brytyjskim urzędem i uzyskania zwrotu podatku z UK, jeśli został on nadpłacony. Często spotykamy się z pytaniami dotyczącymi rozliczenia w Wielkiej Brytanii, dlatego w poniższym artykule odpowiadamy na najważniejsze z nich.

Rozliczenie z Wielkiej Brytanii

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia podatku w Anglii?

Rozliczenie może być przeprowadzone na podstawie informacji zawartych w dokumentach od pracodawcy, t.j.:

  • P45 – dokument wystawiany po zakończeniu pracy u danego pracodawcy,
  • P60  - dokument wystawiany po zakończeniu roku podatkowego,
  • payslipy – odcinki z wypłat, do rozliczenia potrzebne są przede wszystkim trzy ostatnie.


Oczywiście nie ma konieczności, aby podatnik posiadał wszystkie z wymienionych dokumentów, wystarczy po jednym dokumencie od każdego z pracodawców.
Jeśli natomiast dokumenty zostały zagubione lub pracodawca ich nie przekazał, nadal istnieje możliwość rozliczenia – na podstawie numeru NI No możemy uzyskać dane potrzebne do rozliczenia bezpośrednio z bazy urzędu HM Revenue&Customs.

Potrzebne dokumenty do rozliczenia z UK

Kiedy złożyć zeznanie podatkowe w UK?

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego. Osoby, które nie mają obowiązku rozliczenia, mogą złożyć dobrowolne zeznanie do pięciu lat wstecz, jednak warto jak najszybciej dokonać rozliczenia i uzyskać zwrot podatku jak najszybciej. Dokonanie rozliczenia za dany rok podatkowy powstaje w momencie jego zakończenia, czyli wtedy gdy można dokładnie obliczyć kwotę dochodu osiągniętą w tym roku. Przykładowo, przy pracy wykonywanej w roku 2023/2024, deklarację można złożyć po 5 kwietnia 2024 r.

Wyjątkiem są sytuacje, w których podatnik zakończył pracę w Wielkiej Brytanii przed zakończeniem roku podatkowego i nie zamierza już podejmować następnego zatrudnienia w tym roku. W takiej sytuacji można dokonać rozliczenia jeszcze przed zakończeniem danego roku.

Odzyskanie zwrotu podatku z Wielkiej Brytanii

Kto ma obowiązek rozliczenia w UK?

Obowiązek rozliczenia dotyczy przede wszystkim osób samozatrudnionych, które powinny wykazać przed urzędem swoje przychody oraz koszty. Należy pamiętać, że nawet w sytuacji, gdy działalność nie przyniosła żadnych dochodów, również należy złożyć zeznanie podatkowe. Nie jest to jednak jedyna grupa, która powinna pilnować terminów rozliczeń w Wielkiej Brytanii. Obowiązek rozliczenia często wynika również z posiadania nieopodatkowanych dochodów, tj. wynajem nieruchomości czy pobieranie świadczeń – w takich sytuacjach obowiązek powstaje po przekroczeniu ustalonej kwoty dochodu. Warto również zauważyć, że HM Revenue&Customs ma możliwość wezwania do rozliczenia dowolnej osoby, która osiągała dochód w Wielkiej Brytanii – wtedy obowiązek jest automatycznie nakładany na podatnika i powinien on niezwłocznie dokonać rozliczenia.

Zobacz też: kary za niezłożenie deklaracji podatkowej w UK

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii

Czy mogę odzyskać cały zapłacony podatek w Wielkiej Brytanii?

Nawet w sytuacji, gdy nie ma obowiązku rozliczenia, warto go dokonać, szczególnie przy pracy sezonowej. Zazwyczaj zaliczki odprowadzane przez pracodawcę na poczet podatku dochodowego są wyższe niż podatek, który powinniśmy zapłacić. Podczas rozliczenia urząd wypłaca powstałą nadpłatę. Dodatkowo, w sytuacji gdy kwota wolna od podatku nie została przekroczona (dla roku 2023/2024 to 12 570 GBP), podczas rozliczenia można odzyskać cały zapłacony podatek. Nie ma natomiast możliwości odzyskania wszystkich środków, które zostały przekazane na poczet podatku podczas kilkuletniej, stałej pracy w Wielkiej Brytanii, jeśli kwota wolna została przekroczona.

Kto ma obowiązek rozliczenia w UK?

Ile muszę czekać na zwrot podatku z Anglii?

Dokładny czas oczekiwania zależy wyłącznie od pracy zagranicznego urzędu i trudno oszacować czas prowadzenia danej sprawy przed jej zakończeniem. Na podstawie przeprowadzonych przez nas spraw, obliczyliśmy, że średni czas oczekiwania na zwrot podatku z Wielkiej Brytanii to 2-4 miesięcy od złożenia wniosku w urzędzie. Istotny wpływ na czas rozpatrzenia wniosku mają również dokumenty, na podstawie których zostało sporządzone rozliczenie – zazwyczaj wnioski przygotowane na podstawie kart podatkowych (P45, P60) są rozpatrywane szybciej, niż te na podstawie payslipów.

Zeznanie podatkowe z Anglii

Czy muszę się rozliczyć w Polsce?

Pomiędzy Polską i Wielką Brytanią została zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, aby uniknąć opłacania podatku za te same dochody w obydwu krajach. Brytyjskie dochody są rozliczane w oparciu o metodę proporcjonalnego odliczenia – są one opodatkowane w Polsce. Oznacza to, że osoby, które są rezydentami podatkowymi w Polsce, muszą wykazać dochody z pracy za granicą, niezależnie od innych uzyskanych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce. Dochody uzyskane z pracy za granicą należy wykazać na formularzu PIT 36 z załącznikiem PIT/ZG. Zeznanie należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jeśli pracowałeś w Wielkiej Brytanii i chciałbyś uzyskać zwrot podatku, zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza. Wtedy będziemy mogli przeprowadzić bezpłatną kalkulację i odzyskać dla Ciebie należny Ci zwrot.


Odzyskaj podatek z UK button