Brytyjski rok podatkowy to okres, który trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia w roku następnym. Aktualnie w Wielkiej Brytanii trwa rok podatkowy 2017/2018. Rozliczenie dochodów osiągniętych na terenie UK możliwe jest aż do 5 lat wstecz.

Rok podatkowy 2017/18 w porównaniu do roku poprzedniego nie przynosi większych zmian związanych z prawem podatkowym. Jedyną znaczącą zmianą dla polskich emigrantów jest wzrost kwoty wolnej od podatku. Kwota ta została powiększona dokładnie o 500 GBP w porównaniu z rokiem poprzednim. Aktualnie wynosi 11.500 GBP.

Istnieje również możliwość wnioskowania o zwrot podatku za rok obecnie trwający. Jest to możliwe w przypadku osób, które nie planują powrotu do Wielkiej Brytanii w celach zarobkowych do 5 kwietnia 2018 roku.

Osoby, które pracują w systemie PAYE (Pay as You Earn) nie mają wyznaczonego terminu na złożenie swojej deklaracji podatkowej. Jednakże, warto to zrobić – szkoda bowiem, aby te pieniądze przepadły.

Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku osób posiadających status osoby samorozliczającej się (Self Assessment) oraz osób samozatrudnionych (Self Employed – w tym przypadku również osoby rejestrujące kartę CIS – Construction Industry Scheme – czyli osoba która zostaje podwykonawcą budowlanym). Te osoby mają bezwzględny obowiązek złożenia deklaracji podatkowej za każdy rok prowadzenia swojej działalności. Należy pamiętać, że złożenie deklaracji jest możliwe dopiero po zakończeniu roku podatkowego (inaczej niż w przypadku osób pracujących w systemie PAYE, których nie obowiązuje to ograniczenie) i należy mieć na uwadze dwa istotne terminy – poniżej przykłady dla roku 2016/17:

 • 31 października 2017 – ostatni dzień składania deklaracji podatkowych w formie papierowej (dla osób nieposiadających numeru UTR);
 • 31 stycznia 2018 – ostatni dzień składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej (dla osób posiadający numer UTR).

Oznacza to (analogicznie do lat poprzednich), że terminem ostatecznym jest albo ostatni dzień października roku kalendarzowego, w którym zakończył się rok podatkowy lub ostatni dzień stycznia roku następnego. Niezłożenie deklaracji w terminie skutkuje naliczaniem kar na podatnika, które urząd może pobrać poprzez:

 • pobranie należności poprzez wyższe opodatkowanie dochodów w roku następnym,
 • przysłanie zawiadomienia do zapłaty które trzeba uregulować wpłatą bezpośrednio do urzędu,
 • w skrajnych przypadkach urząd brytyjski może skontaktować się z urzędem polskim w celu wyegzekwowania należności na terenie Polski.

Aby złożyć deklarację w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie numeru UTR (Unique Taxpayer Reference). Numer ten składa się z 10 cyfr rozdzielonych spacją (np. 12345 67890). Jeśli podatnik, który założył działalność gospodarczą chciałby ją zamknąć powinien o tym fakcie poinformować Urząd. W przeciwnym wypadku US ma prawo co roku wzywać do wykazania swoich dochodów osiągniętych na terenie Wielkiej Brytanii.

Osoby, które chciałby dokonać rozliczenia przed brytyjskim Urzędem Skarbowym powinny zwrócić uwagę na różnice jakie dotyczą rozliczenia osób pracujących w systemie PAYE oraz osób samozatrudnionych.

W przypadku osób pracujących w systemie PAYE potrzebne są następujące informacje:

 • daty wjazdu i wyjazdu do Wielkiej Brytanii;
 • historia zatrudnienia na terenie UK: dane do pracodawcy oraz okres w jakim podatnik pracował;
 • informacja o tym czy podatnik planuje powrót do Wielkiej Brytanii i jeżeli tak to kiedy;
 • Numer National Insurance – numer ubezpieczenia społecznego; (w przypadku braku numeru również możliwe jest zgłoszenie deklaracji);
 • ostatni adres zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii;
 • dokumenty od pracodawców: P45 / P60 / Payslipy.

W przypadku osób pracujących w systemie Self Assessment/Self Employment potrzebne są:

 • numery UTR lub numer NIN;
 • okres prowadzenia działalności;
 • pełna historia zatrudnienia na terenie Wielkiej Brytanii;
 • ostatni adres zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii;
 • dokumenty potwierdzające dochody czyli dokumenty Invoice (wystawianie najczęściej miesięcznie) – w przypadku braku dokumentów potwierdzających dochody konieczne jest oszacowanie kwoty przychodu oraz odprowadzonego podatku od każdego pracodawcy.

Jeśli pracowałeś lub pracujesz na terenie UK i masz dodatkowe pytania związane z rozliczeniem, wypełnij formularz, a nasz Konsultant oddzwoni do Ciebie i udzieli Ci szczegółowej informacji w tej kwestii.