W 2021 weszły w życie zmiany dotyczące zasad naliczania ulgi abolicyjnej, które wzbudzają wiele kontrowersji wśród emigrantów. Wyjaśniamy jak wprowadzone zmiany wpłyną na rozliczenie podatku w Polsce i czy rzeczywiście osoby pracujące za granicą mają powody do niepokoju.

Zgodnie z założeniem, dochody pochodzące z pracy za granicą są chronione przed podwójnym opodatkowaniem według ściśle określonych reguł zawartych w umowie między krajem zatrudnienia i krajem rozliczenia. Obecnie funkcjonują umowy opierające się o metodę wyłączenia z progresją albo metodę zaliczenia proporcjonalnego. W pierwszym przypadku, w polskim rozliczeniu opodatkowaniu podlega jedynie dochód uzyskany w Polsce, natomiast przy zaliczeniu proporcjonalnym opodatkowaniu podlegają wszystkie dochody, bez względu na kraj ich pochodzenia. Aby wyrównać różnicę w metodzie rozliczeń i uzyskać wynik korzystniejszy dla podatnika, stosowana jest ulga abolicyjna.

Czy nowe zasady wpływają na obowiązek rozliczenia w Polsce?

Nie, przepisy dotyczące obowiązku rozliczenia dochodów nie uległy zmianie. Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej nadal mają osoby uważane za polskich rezydentów z tytułu źródeł osiąganych dochodów lub posiadania ośrodka interesów życiowych w Polsce. Więcej o obowiązku rozliczenia w przypadku osób pracujących za granicą przeczytasz tutaj.

Kogo dotyczy ulga abolicyjna?

Ulga jest przeznaczona dla osób, które część lub całość swoich dochodów osiągnęły za granicą, a umowa z krajem ich zatrudnienia opiera się o metodę zaliczenia proporcjonalnego. Takie ustalenia dotyczą m.in. Austrii, Belgii, Danii, Holandii, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Natomiast w przypadku osób pracujących w Niemczech nadal ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, której nie dotyczy ulga abolicyjna.

Zmiany w naliczaniu ulgi abolicyjnej

Dotychczas w ramach ulgi można było odliczyć pełną kwotę, dzięki której wynik rozliczenia był jak najbardziej zbliżony do metody wyłączenia z progresją, gdzie dochody zagraniczne w ogóle nie podlegały opodatkowaniu. Po wprowadzeniu zmian ta reguła nadal obowiązuje, jednak z zaznaczeniem, że maksymalna kwota ulgi może wynieść 1360 zł, a co za tym idzie, w niektórych przypadkach, może to oznaczać konieczność zapłacenia wyższego podatku w polskim US. Warto zaznaczyć, że zmiany obowiązują od 2021 roku, co oznacza, że pierwszy raz zostaną zastosowane podczas rozliczenia tego okresu na początku 2022 r.

Kto straci na wprowadzonych zmianach?

Poprawne rozliczenie podatku zarówno w Polsce, jak i za granicą jest możliwe dopiero po zakończeniu roku podatkowego, więc obecnie trudno spekulować jak dokładnie zmiany dotkną poszczególnych osób. Przy wyliczeniu zarówno ulgi, jak i podatku mają znaczenie takie czynniki jak kwota przychodu, kwota odprowadzonego podatku w każdym z państw zatrudnienia oraz czas pobytu w danym kraju. Jednak z wyliczeń naszych Specjalistów wynika, że w większości prowadzonych przez nas spraw różnica w polskim rozliczeniu uwzględniając stare i nowe zasady nie będzie tak dotkliwa, jak można by się spodziewać. Duża część osób w ogóle nie odczuje ograniczenia w uldze lub będzie miała nieznaczną niedopłatę podatku do uregulowania. Oczywiście przy ocenie własnej sytuacji należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki i nie można wykluczyć przypadków, w których przez zmiany w przepisach niedopłata wzrośnie nawet o kilkaset złotych.

Jeśli nadal masz wątpliwości dotyczące opisanych zmian lub potrzebujesz pomocy w poprawnym rozliczeniu podatku zarówno w Polsce, jak i za granicą, wypełnij poniższy formularz, a nasz Doradca oddzwoni do Ciebie i wyjaśni wszystkie szczegóły. 

Wypełnij formularz button