Zbliża się termin składania rozliczeń podatkowych za 2020 rok w Polsce. Dla wielu osób, które posiadają zagraniczne dochody złożenie poprawnego zeznania może wydawać się zawiłe i skomplikowane. W poniższym artykule wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia związane z uwzględnieniem dochodów z zagranicy w rozliczeniu podatkowym w Polsce.

Rezydencja podatkowa

Głównym czynnikiem, na podstawie którego można określić czy w danym przypadku istnieje obowiązek rozliczenia i wykazania zagranicznych dochodów w polskim US, jest ustalenie czy podatnik jest uważany za rezydenta podatkowego w Polsce, a co za tym idzie czy posiada nieograniczony obowiązek podatkowy.

Za rezydenta podatkowego uważana jest każda osoba, która przebywa na terenie kraju przez co najmniej 183 dni w danym roku podatkowym lub posiada w nim tzw. ośrodek interesów życiowych. Upraszczając, osoby, które spędziły na terenie Polski co najmniej pół roku w roku, którego dotyczy rozliczenie, mają obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w polskim US i uwzględnić w nim dochody z innych krajów. Natomiast osoby, które większość czasu spędziły za granicą powinny ustalić, gdzie znajduje się ich ośrodek interesów życiowych.

Ośrodek interesów życiowych

Pod tym pojęciem kryje się szereg czynników społecznych i ekonomicznych, które dotyczą sytuacji życiowej podatnika. Aby uznać, że ośrodek interesów życiowych znajduje się na terenie Polski, wystarczy, że zostanie spełnione chociaż jedno z poniższych kryteriów:
- miejsce zamieszkanie najbliższej rodziny w Polsce (np. małżonek, dzieci lub rodzice i rodzeństwo, szczególnie w sytuacji sprawowania opieki),
- przynależność do różnego rodzaju organizacji w Polsce (np. partia, stowarzyszenie, klub),
- posiadanie źródła dochodu na terenie Polski (dochody z tytułu pracy lub świadczenia socjalne),
- posiadanie inwestycji lub nieruchomości w Polsce,
- zobowiązania bankowe w Polsce (otwarte rachunki osobiste, pożyczki, kredyty, lokaty),
- wykupione ubezpieczenie w Polsce.

Należy pamiętać, że kwestia ośrodka interesów życiowych jest ustalana w każdym przypadku indywidualnie i różnego rodzaju powiązania z krajem mogą mieć decydujący wpływ przy ostatecznej decyzji dotyczącej danego podatnika. Nie mniej jednak, jeśli jeden z powyższych warunków został spełniony, należy założyć, że istnieje obowiązek rozliczenia podatku w Polsce i wykazania w nim dochodów zagranicznych.

Wykazanie dochodów z zagranicy a podwójne opodatkowanie

Wykonywanie pracy zarobkowej jest ściśle powiązane z odprowadzaniem podatku dochodowego w kraju zatrudnienia. Roczne zeznanie podatkowe dotyczy ustalenia kwoty rocznych dochodów i obliczenia na ich podstawie jaka dokładnie kwota powinna zostać odprowadzona w ramach podatku. W większości przypadków nie oznacza to jednak, że zagraniczne dochody zostaną opodatkowane ponownie na podstawie rozliczenia w polskim US.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Ze względu na dużą skalę emigracji zarobkowej, większość krajów zdecydowała się na wprowadzenie zasad, które jasno określą sposób obliczenia podatku i są one zawarte w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartego między ojczystym państwem podatnika oraz krajem jego zatrudnienia.

Obecnie, w zależności od treści podpisanej umowy, są przyjęte dwie metody rozliczeń pozwalające na uniknięcie podwójnego opodatkowania dochodów zagranicznych: metoda wyłączenia z progresją oraz metoda proporcjonalnego odliczenia.

W przypadku metody wyłączenia z progresją w zeznaniu podatkowym powinny zostać wykazane wszystkie dochody osiągnięte w danym roku podatkowym (polskie i zagraniczne), jednak zarobki z zagranicy są brane pod uwagę jedynie w celu wyliczenia odpowiedniego progu podatkowego do opodatkowania dochodów z Polski. W takiej sytuacji dochody zagraniczne w ogóle nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, jednak mogą nieznacznie zwiększyć kwotę podatku dla polskich zarobków. Takie rozwiązanie dotyczy między innymi osób, które podejmowały się pracy zarobkowej na terenie Niemiec.

Natomiast metoda proporcjonalnego odliczenia zakłada, że podczas rozliczenia całość dochodów ogólnoświatowych podlega opodatkowaniu, jednak od wyliczonej w ten sposób kwoty należnego podatku można odjąć podatek zapłacony już za granicą (proporcjonalnie do stosunku zarobków w obydwu państwach). W rezultacie kwota wyliczonego podatku może być wyższa niż w przypadku metody wyłączenia z progresją, jednak dodatkowo można ją zmniejszyć stosując tzw. ulgę abolicyjną. Z metody proporcjonalnego odliczenia powinny korzystać osoby pracujące m.in. w Holandii, Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Jak dokonać rozliczenia w Polsce?

Polscy rezydencji podatkowi są zobowiązani wykazać swoje dochody do 30 kwietnia po roku, którego dotyczy rozliczenie. W składanym zeznaniu podatkowym powinno wykazać się wszystkie dochody osiągnięte podczas danego roku, w tym również dochody zagraniczne. W przypadku pracy w co najmniej dwóch krajach należy skorzystać z wzoru PIT36 z załącznikiem PIT/ZG.

Jeśli pracowałeś za granicą i potrzebujesz pomocy w rozliczeniu, zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami. Oferujemy kompleksową usługę, w ramach której przygotujemy najkorzystniejsze dla Ciebie rozliczenie i odzyskamy zwrot podatku z zagranicy. Wypełnij poniższy formularz, a oddzwonimy do Ciebie i bezpłatnie udzielimy Ci szczegółowych informacji. 

Wypełnij formularz button