Czym jest Zaświadczenie UE/WE?

Zaświadczenie UE/WE to zaświadczenie o dochodach ogólnoświatowych wystawianie przez polski urząd skarbowy potrzebne do rozliczenia podatku w Holandii. Ten formularz zawiera dane o dochodach osiągniętych poza Holandią. Był niezbędny do określenia statusu podatkowego osoby rozliczającej się, a także przysługujących jej ulg.

Jakie ważne zmiany dotyczące Zaświadczenia UE/WE nastąpiły dla podatników w Holandii? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Zaświadczenie UE/WE – na czym polega zmiana?

Belastingdienst, czyli Holenderski Urząd Skarbowy wprowadził korzystną zmianę dla podatników. Od 2024 roku, osoby, które w przeszłości zostały zaklasyfikowane jako rezydenci podatkowi, nie są zobowiązane do dołączania Zaświadczenia UE/WE przy składaniu deklaracji podatkowej. Jest to znaczące ułatwienie dla osób pracujących w Holandii, które chcą uzyskać zwrot podatku z tego kraju. To ułatwienie pozwala holenderskiemu urzędowi na sprawniejsze i szybsze rozpatrywanie spraw podatkowych bez opóźnień spowodowanych brakiem wspomnianego dokumentu. Wprowadzona zmiana ma zastosowanie do deklaracji za lata 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023 wysyłanych w roku 2024 oraz wszystkie następne.

Zaświadczenie o dochodach w Hoalndii

Kto jest rezydentem podatkowym w Holandii?

Przypomnijmy definicję rezydenta podatkowego Holandii. Osiągnięcie statusu rezydenta podatkowego w Niderlandach jest możliwe dla podatnika, kiedy przynajmniej 90% jego globalnych dochodów poddawane jest opodatkowaniu w Holandii i zostały one zadeklarowane wobec organów podatkowych miejsca zamieszkania. Warto zaznaczyć, że posiadanie statusu rezydenta podatkowego w Holandii umożliwia korzystanie z takich samych ulg  podatkowych, z jakich korzystają holenderscy podatnicy.

Zaświadczenie UE/WE – dlaczego nastąpiła zmiana ?

Każdorazowe przedstawianie Zaświadczenia UE/WE miało na celu zapobieganie przyznawania ulg osobom, które nie były do nich nieuprawnione. W praktyce okazało się jednak, że proces weryfikacji, czy wszyscy podatnicy, którzy są do tego zobowiązani, złożyli wymagane oświadczenie o dochodach, wiązał się z dużymi kosztami po stronie Belastingdienst. Dodatkowo wiązało się to z wydłużonym czasem rozpatrywania deklaracji podatkowych.

Czy zmiana działa wstecz?

Powyższa zmiana działa z mocą wstecz, aby ograniczyć obciążenie holenderskich organów podatkowych i zapewnić szybsze rozpatrywanie już złożonych deklaracji. Dzięki temu decyzje będą mogły zostać wydane bez konieczności oczekiwania na dosłanie zaświadczenia o dochodach.

Warto jednak zaznaczyć, że Belastingdienst zastrzega sobie prawo do tego, że w niektórych przypadkach może poprosić podatnika o dosłanie Zaświadczenia UE/WE.

formularz o dochodach z urzędu skarbowego

Kto nadal musi składać Formularz UE/WE  w Holandii?

Formularz UE/WE nadal będą musiały wysłać osoby, które w roku ubiegłym nie miały statusu rezydenta, czyli rozliczały się po raz pierwszy w Holandii lub w poprzednim roku nie spełniała warunków pozwalających na uznanie jej za rezydenta. Pamiętaj, że aby prawidłowo rozliczyć podatki w Holandii potrzebujesz komplet informacji (w tym numer BSN) oraz dokumentów. 

Jak uzyskać zaświadczenie o dochodach dla Belastingdienst?

Zaświadczenie o dochodzie (czyli Formularz UE/WE) jest wystawiany przez polski urząd skarbowy. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w urzędzie skarbowym w wersji elektronicznej lub papierowej. Warto wiedzieć, że wnioski o zaświadczenia składane przez e-Urząd Skarbowy są bezpłatne, z kolei wnioski złożone papierowo lub przez e-PUAP wymagają wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych.

Zaświadczenie o dochodach UE/WE dla Belastingdienst

Składanie PIT36 w Polsce a Zaświadczenie UE/WE  

Mimo korzystnej zmiany dotyczącej składania zaświadczenia o dochodach w Holandii, w Polsce obowiązują te same zasady. Oznacza to, że Polacy pracujący w Holandii wciąż muszą dopełnić formalności w polskim urzędzie skarbowym, składając PIT36 oraz PIT ZG.

Jeśli pracujesz lub pracowałeś na terenie Holandii i chcesz odzyskać nadpłacony podatek, nie zwlekaj i zgłoś się do nas. Pomożemy przeprowadzić niezbędne formalności i odzyskamy dla Ciebie możliwie najwyższy zwrot podatku z Holandii. 

Odzyskaj podatek z Holandii button