Polacy pracujący w Niemczech mogą skorzystać z ulgi na dziecko lub zasiłku rodzinnego. Świadczenia te nie mogą być przyznawane jednocześnie, dlatego warto dowiedzieć się, które z nich jest korzystniejsze.


Ulga na dziecko w Niemczech, czyli Kinderfreibetrag

Kinderfreibetrag jest to ulga na dzieci, którą można doliczyć podczas corocznego rozliczenia podatkowego w Niemczech. Jej zastosowanie powoduje niższą podstawę przy wyliczeniu, a w związku z tym wyższy zwrot podatku.

Przy składaniu indywidualnej deklaracji, rodzice dziecka mogą odliczyć połowę kwoty ulgi. W rozliczeniu za 2019 rok wynosi ona aż 7 620 € i jest przewidziana dla osób z 1, 2, 3 lub 4 klasą podatkową. Można z niej skorzystać w przypadku posiadania dzieci biologicznych, jak i adoptowanych.

Kinderfreibetrag jest szczególnie pomocne dla osób, które samotnie wychowują dzieci i osiągają dochód powyżej 30 000 € lub małżeństwom, których dochód jest wyższy niż 60 000 €. Nawet w przypadku separacji lub rozwodu każdemu z rodziców przysługuje 50% ulgi na dziecko.

Uwaga: Jeżeli jeden z rodziców nie spełni swojego obowiązku alimentacyjnego, to całość ulgi przechodzi na drugiego rodzica.


Zasiłek rodzinny w Niemczech, czyli Kindergeld

Kindergeld jest wypłacany co miesiąc i nie podlega opodatkowaniu. Jego wysokość zależy od ilości posiadanych dzieci, a w przypadku obcokrajowców także od innych świadczeń pobieranych za granicą. Można o niego wnioskować do 6 miesięcy wstecz, a do rozpatrzenia wniosku niezbędne jest posiadanie niemieckiego numeru identyfikacyjnego oraz nieograniczonego obowiązku podatkowego.

Od lipca 2019 roku kwota zasiłku wynosi 204 € na pierwsze i drugie dziecko, 210 € na trzecie dziecko i 235 € na każde kolejne dziecko.

Uwaga: Jeżeli zasiłek Kindergeld był już wcześniej pobierany, to we wniosku należy podać daty jego otrzymywania oraz nazwę Familienkasse, w której został przyznany.


Kto może uzyskać zasiłek rodzinny i ulgę na dziecko w Niemczech?

W obu przypadkach prawo do wsparcia finansowego mają dzieci:

  • od miesiąca narodzin do 18 roku życia
  • do 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę
  • po 25 roku życia, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne i nie może się samodzielnie utrzymać.

Kindergeld czy Kinderfreibetrag?

Dla większości rodziców wygodniejszą formą wsparcia jest zasiłek Kindergeld. Jednak nie wszyscy mogą się o niego ubiegać. Zasiłek nie przysługuje osobom, które swoją pracę w Niemczech zakończyły wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. W takiej sytuacji dla pracowników posiadających nieograniczony obowiązek podatkowy oraz wysokie dochody w Niemczech korzystniejsze będzie naliczenie ulgi na dzieci.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub potrzebują pomocy w uzyskaniu zasiłku, prosimy o wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej. Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem i udzieli bezpłatnej konsultacji.

Wypełnij formularz button