Rozliczenie podatku dochodowego przed holenderskim fiskusem jeszcze kilka lat temu było łatwiejsze i szybsze - wystarczyło, że pracownik posiadał dokumenty od pracodawcy. Niestety w ostatnich latach Belastingdienst wprowadził kilka zmian, które miały na celu dokładniejszą analizę każdego złożonego wniosku. Wynikiem tych zmian jest nie tylko konieczność posiadania dodatkowych dokumentów ale wydłużony czas oczekiwania na wypłatę środków. 

Wciąż otrzymujemy wiele pytań dotyczących rozliczenia podatku w Holandii, głównie od osób, które znały dotychczasowy proces rozliczenia dlatego odpowiadamy na te najpopularniejsze.

Pracowałem przez cały rok tylko w Holandii. Czy mam jakieś obowiązki przed polskim US?

Tak. W sytuacji gdy posiadasz stały meldunek w Polsce lub posiadasz tam ośrodek interesów życiowych (np. najbliższa rodzina jest w Polsce, jesteś właścicielem nieruchomości lub masz zaciągnięty w Polsce kredyt) konieczne jest wykazanie holenderskich dochodów przed polskim US. Warto zwrócić uwagę, że nie są one opodatkowane tak jak dochody osiągnięte w naszym kraju. Wynika to z ustaleń o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską i Holandią. 

Jak uzyskać zaświadczenie UE/WE i do czego jest potrzebne?

Dokument UE/WE mówi o wszystkich dochodach osiągniętych w danym roku podatkowym. WAŻNE! Dokument ten jest wystawiany przez polski urząd skarbowy. Ze względu na to, że urząd potrzebuje informacji na temat zarówno polskich jak i zagranicznych dochodów do uzyskania zaświadczenia konieczne jest wcześniejsze złożenie zeznania podatkowego (PIT36 z załącznikiem ZG, w którym zostaną wykazane również dochody osiągnięte w Holandii).

Belastingdienst od 2015 roku wymaga dołączenia zaświadczenia ponieważ na podstawie informacji o dochodach osiągniętych w innych krajach ma możliwość zweryfikowania czy podatnik kwalifikuje się na rozliczenie na zasadach rezydenta holenderskiego, a co za tym idzie czy może zastosować ulgi podatkowe przy holenderskim rozliczeniu.

Czy warto rozliczyć podatek w Holandii?

Oczywiście, że tak. W przypadku pracy sezonowej można uzyskać duży zwrot nadpłaconego podatku, a w przypadku gdy kwota wolna od podatku nie została przekroczona, nawet cały zapłacony podatek.

Większość osób pracujących w Holandii ma obowiązek rozliczenia tam swoich dochodów (bez względu na ich wysokość czy długość zatrudnienia). Dlatego rozliczenie w Holandii to nie tylko możliwość otrzymania dodatkowych środków, ale również uniknięcie ewentualnych kar, które może nałożyć urząd w przypadku nieotrzymania deklaracji na czas.

Ile trwa procedura zwrotu? Dlaczego muszę tak długo czekać?

Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi – procedura znacznie się wydłużyła od 2015 roku, w momencie gdy w życie weszła dodatkowa weryfikacja dochodów osiąganych poza granicami Holandii przez Belastingdienst. Na podstawie spraw, które prowadzimy dla naszych Klientów szacujemy, że w większości przypadków jest to ok. 3-6 miesięcy. Jednak należy pamiętać, że Belastingdienst każdą sprawę rozpatruje indywidualnie i nie podaje nigdy dokładnego czasu rozpatrzenia wniosku. Jedyna oficjalna informacja ze strony urzędu to maksymalny czas na rozpatrzenie danej sprawy, czyli 3 lata. Jednak z doświadczenia wiemy, że tak długi czas oczekiwania to już pojedyncze przypadki, których sprawy są skomplikowane lub gdy w międzyczasie pojawiły się nieścisłości (np. gdy informacje które pracodawca przesłał do urzędu różnią się od informacji, które przekazał pracownikowi na karcie podatkowej).

Potwierdzenie konta w holenderskim urzędzie – co to znaczy?

Belastingdienst prowadzi bazę swoich podatników, w której posiada również informacje na temat ich konta bankowego na jakie może zwrócić należne środki. Dla urzędu jest istotne czy posiadane konto jest poprawne i aktualne dlatego wprowadzona została dodatkowa procedura, w której urząd wymaga podania a następnie dodatkowego potwierdzenia konta. Na wszystkie czynności jest przewidziany określony maksymalny czas, w którym urząd przewiduje otrzymanie wymaganych informacji od podatnika. W sytuacji gdy urząd nie zarejestruje otrzymanych danych w określonym czasie zostaje podważona ich wiarygodność i proces weryfikacji rozpoczyna się od nowa.

Zastosowane przez urząd rozwiązanie mimo, że jest dość skomplikowane ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dla środków podatników. Przejście całej procedury jest niezbędne do wypłaty środków przez urząd (nawet w sytuacji gdy decyzja została już wydana).   

Nie posiadam dokumentów od pracodawcy – co mam zrobić?

Aby dokonać rozliczenia konieczne są informacje o dokładnych kwotach dochodów, odprowadzonych składach i zaliczkach na poczet podatku dochodowego. Takie informacje znajdują się na rocznym zestawieniu od pracodawcy (Jarograf) lub na paskach z wypłaty (salarisy). W przypadku, gdy pracodawca nie wydał tych dokumentów lub zostały one zgubione można skontaktować się z pracodawcą w celu wystawienia duplikatu. W ramach naszej usługi oferujemy również bezpłatne pozyskanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia od holenderskiego pracodawcy.

Pracowałem w Holandii w 2016 roku i nie rozliczyłem tego przed urzędem. Czy muszę to zrobić?

W Holandii można dokonać rozliczenia do 5 lat wstecz. Po tym czasie rozliczenie nie jest możliwe. Pamiętaj, że przed upływem tego czasu Belastingdienst w każdej chwili może wysłać tzw. do rozliczenia oraz nałożyć kary z tytułu niezastosowania się do wyznaczonych terminów. Jeśli wykonywałeś pracę na terenie Holandii w 2016 roku to sugerujemy jak najszybciej rozliczyć te dochody przed urzędem. Gwarantujemy, że w takiej sytuacji urzędnicy przychylniej spojrzą na opóźniony wniosek i możesz w ten sposób uniknąć wysokich kar finansowych.

Jeśli pracowałeś w Holandii w latach 2017-2021 i nie dokonałeś jeszcze rozliczenia przed holenderskim urzędem, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Dokonamy bezpłatnej informacji i kalkulacji Twojego zwrotu za pracę w Holandii.

Uzyskaj zwrot podatku z Holandii button