Osoby, które w 2021 roku pracowały w Holandii, najpóźniej do końca marca 2022 powinny otrzymać roczną informację o dochodach (Jaaropgaaf) od swoich pracodawców. Dokument umożliwia rozliczenie w urzędzie skarbowym, a dane w nim zawarte są niezbędne do obliczenia wysokości zwrotu podatku. Jednak w większości przypadków do kalkulacji zwrotu, potrzebne są jeszcze dodatkowe informacje, nie wynikające bezpośrednio z samego Jaaropgaafu. Wynik rozliczenia przed holenderskim Belastingdienst jest uzależniony od ogólnoświatowej sytuacji podatnika.

Status rezydenta

Kluczową kwestią przy rozliczeniach jest informacja, czy podatnik kwalifikuje się na rozliczenie jako rezydent holenderski. Takie rozliczenie zawsze jest bardziej korzystne, ponieważ można zastosować dodatkowe ulgi podatkowe i tym sposobem znacznie powiększyć kwotę zwrotu. Aby dokonać rozliczenia na zasadach obowiązujących rezydentów, niezbędne jest załączenie zaświadczenia UE/WE z polskiego urzędu skarbowego. Zaświadczenie musi potwierdzać, że co najmniej 90% dochodów ogólnoświatowych w danym roku pochodziło z tytułu pracy w Holandii.

W przypadku kiedy podatnik nie posiada statusu rezydenta, wciąż może mu przysługiwać zwrot podatku z Holandii, choć niektóre przysługujące dodatki lub ulgi nie są brane pod uwagę przy takim rozliczeniu.

Rok podatkowy

W każdym roku mają zastosowanie inne stawki podatku i ulg podatkowych. Rozliczenie za rok 2021 będzie dla podatników korzystniejsze niż za rok ubiegły ze względu na zmianę wysokości ogólnej ulgi podatkowej oraz stawki podatku dochodowego i składek na poczet ubezpieczenia społecznego.

Przykład: Jeśli w 2020 roku podatnik pracował w Holandii przez 220 dni, zarobił 14 000 €, a kwota odciągnięta na poczet podatku i ubezpieczenia społecznego wynosiła 2 122 €, to jako rezydent za rok 2020 otrzymałby zwrot podatku w wysokości około 630 €.

Przy dokładnie takim samym okresie zatrudnienia, zarobkach i kwocie podatku za rok 2021 podatnik otrzymałby zwrot podatku w wysokości około 760 €.

Wiek

Kolejnym czynnikiem, który wpływa na wysokość zwrotu jest wiek podatnika. Za rok 2021, osoby powyżej 65 roku życia, które zarobiły poniżej 35 942 € mają odprowadzane jedynie 19,2% na poczet podatku i składek na ubezpieczenie społeczne (w przypadku osób poniżej 65 roku życia jest to 37,1%). Mogą one otrzymać również ulgę podatkową dla osób w podeszłym wieku.

Partner fiskalny

Jeśli podatnik ma partnera (małżonka lub osobę, z którą ma wspólne dzieci), który pozostawał w Polsce i nie pracował lub miał bardzo niski dochód, istnieje możliwość złożenia wspólnego zeznania podatkowego w holenderskim urzędzie skarbowym, co jest znacznie korzystniejsze niż rozliczenie indywidualne.

Przykład: Dwóch podatników było w roku 2020 rezydentami podatkowymi. Jeden z nich uzyskał dochód 8 286 €, odprowadził od tej kwoty 1 860 € podatku, pracował od sierpnia do grudnia. Kwota zwrotu, którą otrzymał to 800 €.

Drugi podatnik skorzystał z usług naszej firmy rozliczając się wspólnie z partnerem fiskalnym. Miał dochód 11 430 €. Dzięki skorzystaniu z tzw. rozliczenia rozłąkowego jego zwrot podatku wyniósł 890 € dla niego, a jego partner fiskalny otrzymał dodatkowo aż 543 €!

Rodzaj dochodu

Kolejnym czynnikiem, który ma wpływ na wysokość zwrotu podatku są źródła, z których pochodzi dochód. W sytuacji, gdy podatnik przebywał na zasiłku chorobowym, nadal może się starać o zwrot podatku, a dodatkowo niektóre koszty leczenia mogą zostać odliczone, co może wpłynąć na powiększenie kwoty zwrotu. Dotyczy to kosztów, które nie są objęte polisą ubezpieczeniową.

W sytuacjach, gdy podatnik miał dodatkowe źródło dochodu w postaci pracy dorywczej, np. „bijbaan” lub pracował jako freelancer, podatek od tych dochodów mógł nie zostać odprowadzony, co z kolei może zmniejszyć kwotę zwrotu podczas rozliczenia.

Ulgi podatkowe

Zwrot podatku to w praktyce nadpłata, która powstała wskutek rozliczenia z holenderskim urzędem. Jeśli pracodawca odprowadzał zbyt wysoki podatek, podatnik może otrzymać zwrot nadpłaconej kwoty. Warto jednak pamiętać, że stosując przysługujące w danej sytuacji ulgi podatkowe można znacznie zwiększyć wartość nadpłaty, a co za tym idzie – odzyskać więcej. Urząd holenderski przewiduje ulgi z różnych tytułów. Najpowszechniejszą jest tzw. ogólna ulga podatkowa (algemene heffingskorting), która przysługuje wszystkim podatnikom, jednak w zależności od okresu przepracowanego w Holandii i faktu, czy podatnik był rezydentem, może ona przysługiwać w całości lub jedynie częściowo. Kolejną bardzo korzystną ulgą jest ulga na dziecko (inkomensafhankelijke combinatiekorting), która ze względu na zmiany w holenderskim prawie podatkowym będzie obowiązywać do roku 2022.

Przykład: Podatnik, który w 2020 roku był rezydentem, pracował w Holandii 187 dni i zarobił 13 114 €, podczas rozliczenia odzyskałby 640 €. Jednak dzięki zastosowaniu ulgi na dziecko (inkomensafhankelijke combinatiekorting) uzyskałby 1 240 €, czyli zwrot wyższy aż o 600 €!

Jeśli zastanawiasz się jaką kwotę możesz odzyskać, wypełnij poniższy formularz. Wtedy nasz Konsultant zadzwoni do Ciebie i wyliczy prognozowaną kwotę zwrotu, uwzględniającą wszelkie przysługujące Ci ulgi i dodatki.  

Wypełnij formularz button