Każdy, kto podejmuje się pracy w Holandii ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego (Zorgverzekering). Koszt takiej polisy jest zależny od wybranego pakietu i ubezpieczyciela. Ze względu na to, że prawo holenderskie narzuca obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia, osoby o niższych dochodach mogą ubiegać się o Zorgtoeslag, czyli dodatek do ubezpieczenia, który rekompensuje poniesione koszty.
 

Obowiązek ubezpieczenia w Holandii

Tak samo jak w Polsce, w Holandii pracownicy również mają obowiązek opłacania ubezpieczenia zdrowotnego. Znaczną różnicą jest to, że w Holandii to pracownik ma prawo wybrać jednego z prywatnych ubezpieczycieli. W niektórych przypadkach należy osobiście zatroszczyć się o wybór odpowiedniej firmy ubezpieczeniowej, jednak najczęściej to pracodawca zapewnia wykupienie polisy – wtedy koszty związane z jej wykupieniem są potrącane bezpośrednio z pensji pracownika.

Nie warto lekceważyć obowiązku ubezpieczenia, ponieważ może on skutkować dotkliwymi karami finansowymi oraz obciążeniem kosztami ewentualnego leczenia. Wywiązanie się z obowiązku i wykupienie ubezpieczenia może być weryfikowane do pięciu lat wstecz. Osoby, które nie posiadają ubezpieczenia zostaną zobowiązane do opłacenia wszystkich zaległych składek oraz dodatkowej kary, która może wynieść nawet 30% sumy składek.

Zorgtoeslag – dodatek do ubezpieczenia

Zogtoeslag jest to dofinansowanie do ubezpieczenia, mające na celu wsparcie osób o niższych dochodach. Środki z tego tytułu mają rekompensować koszty poniesione z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeniowej. Dodatek jest oferowany wszystkim osobom, które pracowały legalnie na terenie Holandii, ukończyły 18 lat i opłacały ubezpieczenie zdrowotne.

O świadczenie można się ubiegać na bieżąco oraz do roku wstecz. Oznacza to, że już po miesiącu pracy w Holandii, można wnioskować o przyznanie świadczenia. Istnieje również możliwość uzyskania go za zaległy okres - do roku wstecz, jednak do daty określonej przez urząd. Przykładowo wnioski w sprawach dotyczących 2017 roku, będą przyjmowane do 1 września 2018 r.

Mimo, że koszt wykupienia ubezpieczenia jest zależny od wyboru firmy ubezpieczającej, kwota Zorgtoeslag jest stała, a jej wysokość jest uzależniona od wysokości rocznych dochodów oraz od roku, za jaki przysługuje dofinansowanie. Co roku Belastingdienst Toeslagen – urząd odpowiedzialny za wypłacanie świadczenia, aktualizuje informacje na temat warunków przyznawania dodatku oraz jego wysokości.

Obecnie, dla 2018 roku, maksymalna kwota świadczenia dla jednej osoby to 94 €. Maksymalną kwotę świadczenia można uzyskać, gdy roczne dochody nie przekraczają 19 000 €. Przy zarobkach do 28 500 € nadal można starać się o świadczenie, jednak ze względu na wyższy dochód, będzie ono odpowiednio niższe. Dla porównania, Zorgoeslag za 2017 rok to maksymalnie 88 €, a kwota dochodów przy której można wnioskować o świadczenie, nie może przekroczyć 27 500 €.

Jak obliczyć kwotę świadczenia?

Zorgtoeslag jest przyznawany za każdy miesiąc pracy, w którym posiadało się ubezpieczenie. Natomiast w sytuacji, gdy praca nie była wykonywana przez pełen miesiąc, prawo do świadczenia powstaje, jeśli ubezpieczony pracował przez co najmniej dwa pierwsze dni miesiąca. Przykładowo:
- praca od 1 lutego do 8 marca – przysługuje świadczenie za dwa miesiące,
- praca od 1 lutego do 5 lutego – przysługuje świadczenie za jeden miesiąc,
- praca od 1 lutego do 1 marca – przysługuje świadczenie za jeden miesiąc,
- praca od 25 stycznia do 1 lutego – nie ma prawa do świadczenia.  

Warto pamiętać, aby niezwłocznie informować urząd o zmianach, które mogą wpłynąć na wypłacanie Zorgtoeslag. Często zdarza się, że urząd z opóźnieniem dowiaduje się o niesłusznie wypłacanych środkach, po czym przesyła wezwanie do zwrotu części lub całej wypłaconej kwoty. Aby uniknąć nieprzyjemności z tego tytułu, należy na bieżąco informować urząd, w szczególności w sytuacji zakończenia pracy na terenie Holandii.

Jeśli pracujesz w Holandii, a Twoje dochody nie przekraczają 28 500 €, należy Ci się dodatek do ubezpieczenia Zorgtoeslag. Nawet przy pracy sezonowej jest duże prawdopodobieństwo otrzymania takiego świadczenia. Wypełnij poniższy formularz, a nasz Specjalista zadzwoni do Ciebie i udzieli informacji co należy zrobić, aby otrzymywać Zorgtoeslag.

Wypełnij formularz button