Każdego roku Rząd niemiecki przygotowuje dla swoich podatników kolejne zmiany w prawie podatkowym. Dla większości osób pracujących w Niemczech nie powinno być to zaskoczeniem, a raczej coroczną tradycją.

Jedną z najważniejszych zmian będzie wydłużenie terminu złożenia deklaracji podatkowej (Einkommensteuererklärung) do Urzędu Skarbowego (Finanzamt) oraz nałożenie odsetek za  niewyrobienie się z deklaracją w określonym terminie. Zmiana ta dotyczyć będzie głównie podatników, którzy samodzielnie składają deklarację do urzędu, nie korzystając przy tym z pomocy doradców podatkowych. Owy termin zostanie wydłużony aż do 31-ego lipca danego roku podatkowego, dla przypomnienia aktualny termin mija 31-maja.
Doradcy podatkowi również będą mieli więcej czasu na przygotowanie deklaracji podatnika i złożenie jej w Urzędzie Skarbowym, bo termin wyznaczony dla nich mija pod koniec lutego kolejnego roku. W praktyce – prowadząc rozliczenie za rok 2018, deklaracja może zostać złożona do końca lutego 2020 r. Zmiany te, będą obowiązywać od roku podatkowego 2017, więc w praktyce będą zauważalne dopiero w roku 2018.


Powyższe informacje dotyczą osób, które mają obowiązek rozliczenia się przed Niemieckim Fiskusem. Nadal natomiast istnieje możliwość złożenia deklaracji do czterech lat wstecz, dla osób które nie mają obowiązku rozliczenia. W związku z tym, w 2017 roku będzie można się rozliczyć za pracę w latach 2013, 2014, 2015 i 2016.


Wydłużenie terminu, w którym można złożyć deklarację jest związane z ponownym uregulowaniem kwestii nakładania kar w przypadku nieterminowego złożenia zeznania. Kary zostaną podwyższone, a ich opłacanie będzie skrupulatnie sprawdzane. Za każdy miesiąc zwłoki przewidziana jest kara w wysokości 0,25% należnego podatku, jednocześnie miesięczna kara wyniesie nie mniej niż 25 euro. Zatem nie warto zwlekać i narażać się na niepotrzebne koszty. Rząd w Niemczech poinformował również, że są już poważne plany, by w przyszłości zautomatyzować proces rozpatrywania deklaracji podatkowych. Urzędy dążą do tego, aby ręczne sprawdzanie wniosku występowało jedynie w nielicznych przypadkach. Już dziś Rząd zachęca obywateli do składania deklaracji w formie online – co znacznie przyspiesza proces zwrotu podatku.


Oprócz wyżej wspomnianych zmian dodatkowo zostanie zniesiony obowiązek załączania do deklaracji dokumentów, potwierdzających prawo do naliczonych ulg (Belegvorlagepflicht). Zostanie on zastąpiony obowiązkiem posiadania takich dokumentów (Belegvorhaltepflicht) na wypadek kontroli ze strony Urzędu Skarbowego. Dlatego bardzo ważne jest, aby podczas zatrudnienia w Niemczech, uważnie pilnować dokumentów, które mogą być podstawą do naliczenia ulg i znacznie zwiększyć wysokość zwróconego podatku. Do takich dokumentów należą m.in.: kopia umowy najmu mieszkania lub  dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za czynsz, zameldowanie oraz rachunki za noclegi i podróże.


Jak co roku zmianie ulegnie wysokość podstawowej kwoty wolnej od podatku. Kwota w obecnym roku podatkowym 2016 wynosi 8 652 euro, w roku 2017 wzrośnie ona do 8 822 euro – a w roku podatkowym 2018 kwota wolna od podatku będzie równa nawet 9 022 euro.   W przypadku małżeństw kwotę wolną od podatku stanowi dwu-krotność podanych kwot.

Warto również pamiętać, że od 1-ego stycznia 2017 r. Urząd Skarbowy w Niemczech rozpocznie przyjmowanie zeznań podatkowych za obecny rok podatkowy 2016, jednak już teraz jest możliwość zgłoszenia się do naszej firmy i rozpoczęcia kompletowania niezbędnych dokumentów. Jeśli pracowałeś w Niemczech i posiadasz odpowiednie dokumenty, wypełnij formularz, a nasz Konsultant oddzwoni do Ciebie i udzieli Ci bezpośredniej informacji.

Źródła:

https://www.steuern.de/steuergesetz-was-aendert-sich-ab-2017.html

http://www.steuer-schutzbrief.de/steuertipp-rubriken/steuer-tipps/artikel/steuererklaerung-ab-2017-mehr-zeit-hoehere-strafen.html

https://www.steuertipps.de/steuererklaerung-finanzamt/gesetzesaenderung/2017-das-plant-bundesfinanzminister-schaeuble