Początek roku to czas zmian w systemach podatkowych wielu krajów. W tym roku zmiany te dotyczą również austriackiego systemu podatkowego. Sprawdziliśmy co uległo zmianie i jaki ma to wpływ na rozliczenia Polaków pracujących na terenie Austrii.

Rozliczenia z austriackim urzędem skarbowym można dokonać do 5 lat wstecz czyli za lata 2014, 2015, 2016 oraz 2017 i 2018. Kwota wolna od podatku wynosi aktualnie 12 000 euro, co w praktyce oznacza, że jeśli dochody podatnika nie przekraczają tej kwoty ma on możliwość odzyskania całego zapłaconego podatku.

Zgodnie z zapowiedziami w tym roku austriacki rząd zamierza skupić się na wsparciu rodzin, czego dowodem jest wprowadzenie od 01.01.2019 tzw. premii rodzinnej Familienbonus Plus. Przysługuje ona podatnikom, którzy pobierają zasiłek na dzieci w Austrii (Familienbeihilfe). Mogą oni wnioskować o coroczne odliczenie w wysokości 1500 euro dla dzieci poniżej 18 roku życia. Z kolei dzieciom pełnoletnim przysługuje kwota 500 euro wsparcia finansowego, które wypłacane jest rocznie.

W przypadku dzieci z krajów UE/EOG (w tym z Polski) Familienbonus ma być indeksowany czyli dostosowywany do poziomu cen w państwie zamieszkania. Od kwoty zostaną odjęte zasiłki i dodatki pobierane na dziecko w Polsce (np. 500+).

Istnieją dwie możliwości wnioskowania o premię Familienbonus Plus. Pierwsza z nich to wypełnienie formularza E30 oraz przekazanie go swojemu pracodawcy do podpisu.  Do formularza E30 należy dołączyć potwierdzenie otrzymywania zasiłku rodzinnego Familienbeihilfebestätigung. W tym przypadku dodatek będzie co miesiąc uwzględniany w wypłacie miesięcznej. W tym przypadku możliwość składania wniosku była od grudnia 2018 roku, tak żeby już od stycznia dodatek był odejmowany od zapłaconego podatku. Jeżeli pracownik nie zdążył złożyć pisma, istnieje druga opcja wnioskowania. Dzięki niej można otrzymać całą kwotę odpisu, która przysługuje na dziecko za rok podatkowy. Do rozliczenia rocznego Einkommensteuererklaerung za 2019 należy dołączyć formularz L1k. Po rozpatrzeniu wniosku, urząd wypłaci przysługujący na dzieci dodatek Famielienbonus Plus, czyli za 2019 rok zostanie on wypłacony wraz z rozliczeniem w 2020 roku.

Wprowadzenie premii Familienbonus znosi wcześniej ustalone dodatki na dzieci, takie jak kwotę wolną od podatku Kinderfreibetrag oraz inne odliczenia związane z wychowaniem dzieci. Jednak nadal ważne są odliczenia z tytułu prowadzenia podwójnego domostwa lub dojazdów do Polski, dlatego należy pamiętać o dokumentach potwierdzających ten fakt.

Jeśli pracujesz w Austrii i masz dodatkowe pytania, wypełnij formularz a oddzwonimy do Ciebie i udzielimy bezpłatnej informacji na temat rozliczenia przed austriackim fiskusem.

Wypełnij formularz button