Kindergeld, czyli komu przysługuje zasiłek rodzinny w Niemczech

Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, obywatele polscy mieszkający  oraz pracujący na terenie Niemiec mogą starać się o Kindergeld.