Zauważyliśmy, że często pytacie nas o podobne kwestie, jeśli chodzi o zasady zwrotu podatku za pracę za granicą przy naszym pośrednictwie. Dlatego zebraliśmy najczęściej zadawane przez Was pytania w formie jednego tekstu.

1) Czy za wstępne rozpoznanie sprawy/rozmowę z konsultantem Euro-tax.pl muszę zapłacić?

Nic a nic :) Rozmowa z naszymi doradcami nie jest zobowiązująca. Podczas rozmowy wyliczymy zwrot, w oparciu o dokumenty przedstawione przez naszego potencjalnego klienta. Prowizję za usługę pobieramy po jak najszybszym załatwieniu sprawy naszego klienta – nam też zależy na tym, aby uzyskać zwrot w możliwie krótkim czasie, bo od tego zależy także nasz zarobek.

2) Ile wynosi prowizja za usługi Euro-tax?

Na ogół prowizja Euro-tax za wyświadczoną usługę wynosi 15%,  nie mniej niż 69 euro netto. Prowizję pobieramy dopiero wtedy, gdy właściwy urząd przeleje należne pieniądze.

Co najważniejsze, dla każdego z naszych klientów staramy się opracować indywidualną ofertę - nasi konsultanci mogą zaoferować np. różne rabaty, których wysokość zależy od uwarunkowań każdego klienta naszej firmy.

3) Jakie dokumenty należy złożyć, abyśmy zajęli się sprawą?

Nasza strona internetowa euro-tax.com to bogata baza wszelkich informacji na temat dokumentów potrzebnych do złożenia rozliczenia podatkowego, a co za tym idzie - do ubiegania się o zwrot należnego podatku.

tabela dokumenty

Jeśli pojawią się problemy, zawsze możecie poprosić o pomoc na naszym fanpage na Facebooku. Tutaj odpowiadamy szybko i wyjaśniamy wszelkie wątpliwości do momentu, kiedy nasz klient uzyska pełną informację, której potrzebował.

4) Dlaczego proces zwrotu podatku trwa tak długo?

W każdej sprawie o zwrot podatku lub należnych świadczeń najważniejszą rolę odgrywają urzędy w kraju, którego rozliczenie dotyczy. Euro-Tax.pl jest tylko pośrednikiem, który regularnie monitoruje złożone w urzędzie sprawy, co pozwala nam szybko odpowiadać klientom na pytania dotyczące ich sprawy. Przepisy podatkowe każdego z krajów regulują, ile czasu urząd ma na rozpatrzenie sprawy. Jeśli termin zostaje przekroczony, wtedy wysyłamy monit z przypomnieniem o sprawie powierzonej nam przez klienta.

5) Dlaczego otrzymana kwota bywa niższa od spodziewanej?

Na pierwszym etapie ustaleń między klientem i Euro-tax.pl podajemy szacowaną kwotę zwrotu, na którą klient może liczyć. Ale ostateczną decyzję podejmuje urząd właściwy dla danego kraju, który uwzględnia różne dodatkowe czynniki, np. przyznane ulgi podatkowe. Dlatego końcowa kwota może się różnić od tej, która pojawiła się na etapie pierwszych prognoz. Kwota, która wpływa na konto klienta, jest też pomniejszona o prowizję dla Euro-tax.pl zgodną z ustaleniami umowy i właściwą dla danego kraju (patrz pkt. 2 FAQ).

Dodajmy przy tym, że składając sprawę klienta do urzędu skarbowego staramy się tak dostosować rozliczenia, aby uzyskać możliwie najwyższą kwotę należnego podatku.