Już od 15 lutego podatnicy rozliczający się za 2018 rok korzystają z usługi Twój e-PIT. Dzięki nowej platformie można rozliczyć swój podatek bez konieczności wypełniania wniosków. Informujemy jak te zmiany wpłyną na osoby pracujące za granicą.

Jakie zeznania podatkowe obejmuje e-PIT?

Nowa usługa Krajowej Administracji Skarbowej obejmuje zeznania podatkowe PIT-37 oraz PIT-38. Są to najpopularniejsze formularze w Polsce, za pomocą których rozliczają się osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, zlecenie lub dzieło, a także te, które uzyskują przychody kapitałowe. Na platformie udostępniany jest również PIT-OP dla emerytów lub rencistów.

Dopiero od przyszłego roku usługa będzie dostępna również dla osób, które rozliczają się na formularzu PIT-36, na przykład z prowadzonej działalności gospodarczej. PIT-36 składają również podatnicy, którzy osiągali w danym roku podatkowym dochody z pracy wykonywanej za granicą.

Który formularz wybrać?

Zgodnie z prawem osoby fizyczne zamieszkujące terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają nieograniczony obowiązek podatkowy, co oznacza, że muszą się rozliczyć w Polsce także z dochodów zagranicznych. Do ich rozliczenia służy formularz PIT-36, do którego należy załączyć PIT/ZG. Jeżeli podatnik w danym roku pracował w kilku krajach, to dla każdego z nich należy załączyć osobny PIT/ZG. Trzeba również pamiętać, że dla każdego roku podatkowego przewidziany jest odrębny formularz PIT-36 według określonego wzoru.

Polskie zeznanie podatkowe z uwzględnieniem dochodów zagranicznych skierowane jest przede wszystkim do osób, które mają obowiązek rozliczenia lub ubiegają się przed polskim urzędem skarbowym o wydanie zaświadczenia UE/EOG oraz UE/WE.

Rozliczenie dla osób, które w 2018 roku nie miały dochodów w Polsce

Jeżeli osoba pracująca za granicą nie osiągnęła żadnych dochodów w Polsce, to nie dotyczy jej zeznanie podatkowe PIT-37. W takim przypadku nie ma możliwości akceptacji ani odrzucenia wniosku, ponieważ nie będzie on dostępny na koncie danego podatnika w usłudze Twój e-PIT. Według aktualnie obowiązujących przepisów sporządzanie zeznania nie jest obowiązkowe dla osób, które nie uzyskały żadnego przychodu.

Dlaczego warto wykazać dochody zagraniczne w polskim rozliczeniu?

Warto pamiętać, że w przypadku osiągnięcia dochodów w krajach, w których obowiązuje metoda zaliczenia proporcjonalnego (np. w Holandii), to rozliczenie w polskim urzędzie jest konieczne.

Natomiast jeżeli podatnik nie ma obowiązku wykazania swoich dochodów zagranicznych w Polsce, to pomimo tego warto jest je udokumentować. Dzięki temu urząd skarbowy posiada informacje o dochodach podatnika i ma potwierdzenie finansowania źródeł jego majątku. Co więcej, można w przyszłości bez problemu uzyskać zaświadczenie o dochodach za dany rok podatkowy.

Złożenie korekty

Jeśli podatnik już zaakceptował swoją deklarację, ale nie zawarł w niej informacji o zagranicznych dochodach lub popełnił inny błąd, to ma on możliwość złożenia korekty, która polega na ponownym wypełnieniu PIT-u i przesłaniu go do urzędu.

Korektę najlepiej złożyć od razu po wykryciu błędu. Pozwoli to uniknąć kary za niepoprawne uzupełnienie formularza. Należy pamiętać, że korekta nie będzie już możliwa, gdy urząd rozpocznie kontrolę względem podatnika.

Złożenie deklaracji po terminie

Mimo, że zeznanie złożone po terminie jest ważne, a urząd nie ma prawa odmówić jego przyjęcia, podatnik powinien liczyć się z konsekwencjami, takimi jak kara grzywny za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Prawo daje jednak możliwość uniknięcia kary za nieterminowe złożenie zeznania rocznego. W takiej sytuacji należy jak najszybciej powiadomić urząd, składając zawiadomienie w postaci czynnego żalu o niezłożonym przez nas w terminie zeznaniu podatkowym, po czym uregulować należny podatek. Prawidłowo złożony czynny żal może zapobiec dotkliwym karom finansowym.

Czynny żal jest to pisemne zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego. Może on zostać złożony do urzędu skarbowego osobiście lub za pośrednictwem poczty. Nie ma określonego terminu na złożenie takiego pisma, ale powinno ono zostać dostarczone zanim urząd skarbowy udokumentuje popełnienie przestępstwa.

Przypominamy, że w 2019 r. osoby, które uzyskały dochód w Polsce nie będą miały możliwości spóźnić się ze swoim zeznaniem podatkowym. Nawet jeśli podatnik nie podejmie żadnych czynności, to zostanie przyjęte domniemanie, że zeznanie podatkowe przygotowane przez urząd zostało zaakceptowane i złożone w ostatnim dniu terminu, czyli 30 kwietnia 2019 roku.
Ważne: Usprawnienie to nie dotyczy osób, które nie miały dochodów w Polsce. Dlatego składając takie zeznanie podatkowe po terminie, należy dołączyć do niego czynny żal.

Jeżeli zastanawiasz się jak poprawnie rozliczyć zeznanie podatkowe, wypełnij formularz kontaktowy i uzyskaj od nas więcej informacji. 

Wypełnij formularz button