Pracujesz, zarabiasz i płacisz podatki w Holandii - daleko od Twojego rodzinnego domu. W zależności od wysokości dochodu i statusu rodzinnego, możesz skorzystać z kilku ulg podatkowych, jakie oferuje Kraj Tulipanów.

Niższe podatki w ramach osłody za rozłąkę z bliskimi

Jedną z ulg jest tzw. ulga rozłąkowa. Do kogo jest skierowana i jakie warunki trzeba spełnić, aby ją otrzymać? Ulga rozłąkowa polega na podzieleniu nadpłaconego podatku pomiędzy osobę pracującą na terenie Holandii oraz współmałżonka lub partnera przebywającego na terenie Polski. Warunkiem starania się o rozłąkowe jest posiadanie minimum pół roku wspólnego meldunku na terenie Polski. Mogą się o niego starać osoby żyjące w związku małżeńskim lub w związku partnerskim. Co ważne, każde z partnerów musi posiadać nr BSN (sofi).

Jeżeli osoba przebywająca w Polsce nie ma nadanego numeru BSN sofi i nigdy nie przebywała za granicą, może się o niego postarać. Wtedy musi złożyć do odpowiedniego urzędu w Holandii wniosek o jego przyznanie.

Aby ulga była korzystna, osoba pracująca na terenie Holandii musi zarobić powyżej 10 tys. euro rocznie, a dochód osoby przebywającej poza granicami Holandii nie może przekroczyć 24 tys. zł czyli 6 tys. euro rocznie. Przykład: Kowalski zarobił w Holandii 12 828 euro i zapłacił 2,6 tys. euro podatku. Jeśli będzie się rozliczał sam, otrzyma 1 745 euro, jeżeli zaś ma partnera, który za nim tęskni, otrzyma dodatkowo 855 euro, które zostanie przyznane partnerowi.

Rozliczenie dla męża i żony

Kolejną propozycją rozliczenia jakie oferuje Holandia, to wspólne rozliczenie z mężem lub żoną. Nie wszyscy jednak wiecie, że zarówno jak w Polsce tak i w Holandii macie do tego prawo. Oczywiście aby zakwalifikować się do tej ulgi, trzeba spełnić kilka warunków.

Z rozliczenia wspólnego mogą skorzystać osoby, które przebywają w związku małżeńskim minimum pół roku i oboje podejmują pracę w Holandii w tym samych roku podatkowym. Aby wyżej wymienione rozliczenie się opłacało i miało sens, jeden z małżonków musi zarobić powyżej 7 tys. euro, a drugie poniżej 7 tys. euro. W takich przypadkach cześć nadpłaconego podatku małżonka, który zapłacił więcej podatku trafia na konto, “biedniejszego” współmałżonka, co za tym idzie oboje zyskujecie, ponieważ otrzymujecie większy zwrot.

Będąc na terenie Holandii, nie musisz sobie zaprzątać głowy rozliczeniem. Możesz tego dokonać po powrocie do kraju. Masz na to pięć lat. W Polsce istnieją firmy, które prowadzą rozliczenie klientów pracujących za granicą i mają wieloletnie doświadczenie. Możesz skorzystać z ich usług. Jedną z nich jest Euro-Tax, firma z wieloletnim doświadczeniem - dotychczas odzyskaliśmy ponad 200 mln zł zwróconych podatków i świadczeń społecznych.