Osoby decydujące się na pracę za granicą muszą mieć na uwadze to, że powinny wykazać swoje zagraniczne zarobki w polskim Urzędzie Skarbowym. Sposób takiego rozliczenia w głównej mierze zależy od tego, w jakim kraju został on osiągnięty. Znaczenie ma tutaj przede wszystkim rodzaj umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanej między Polską, a krajem w którym podatnik podejmował swoje zatrudnienie.

Umowy, w których jedną stroną jest Polska opierają się na dwóch głównych metodach unikania podwójnego opodatkowania: jest to metoda wyłączenia z progresją i metoda zaliczenia proporcjalnego.

Pierwsza metoda dotyczy sytuacji w, której zagraniczny dochód podatnika jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, ale nie pozostaje bez wpływu na wysokość podatku polskiego. W tej metodzie ustala się indywidualną stopę procentową dla wszystkich dochodów uzyskanych w Polsce i za granicą. Według wartości tej stopy dokonuje się obliczenia podatku od samych polskich dochodów.

Druga metoda tzw. zaliczenia proporcjalnego mówi o tym, że dochód osiągnięty za granicą podlega opodatkowaniu w Polsce, ale ustawodawca daje podatnikowi możliwość odliczenia określoną część podatku zapłaconego za granicą. Innymi słowy jest to „zaliczka” na poczet podatku polskiego. Takie odliczenie jest proporcjonalne do udziału dochodów z zagranicy w łącznych dochodach. Chcesz sprawdzić jaka umowa obowiązuje z krajem, w którym pracowałeś? Sprawdź tutaj.

Wielu Polaków pracujących za granicą zastanawia się czy ma oni obowiązek wykazania swoich zagranicznych dochodów w polskim Urzędzie Skarbowym. Zgodnie z ustawą – osoby, które mają  miejsce zamieszkania na terenie Polski posiadają nieograniczony obowiązek podatkowy co w praktyce oznacza, że muszą dokonać rozliczenia podatkowego w Polsce od całości uzyskanych dochodów bez względu na miejsce uzyskania tych przychodów.  Inaczej jest w przypadku osób, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Te osoby, mają tzw. ograniczony obowiązek podatkowy – który dotyczy tylko dochodów osiąganych na terytorium Polski.

Poniżej przedstawiamy kilka sytuacji w których podatnik ma obowiązek rozliczenia w Polsce dochodów osiągniętych za granicą:

  • osoby, które osiągnęły w Polsce przychody, które należy rozliczyć na PIT-37 lub PIT-36, lub

  • osoby, które mają miejsce zamieszkania w Polsce i mają dochody z kraju, z którym obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania oparta o zasadę zaliczenia proporcjonalnego lub

  • mają w Polsce miejsce zamieszkania i posiadają przychody w kraju, z którym Polska nie zawarła żadnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (wtedy stosuje się zasadę „zaliczenia proporcjonalnego”).

WAŻNE! Przypadki w którym podatnik nie ma obowiązku rozliczenia w Polsce swoich dochodów zagranicznych dotyczy tych osób, mających w Polsce swoje „miejsce zamieszkania”, które w danym roku osiągały tylko i wyłącznie dochody z pracy w kraju, z którym obowiązuje umowa o unikania podwójnego opodatkowania oparta o metodę wyłączenia z progresją (np. Niemcy, czy Wielka Brytania).

Aby dokonać rozliczenia dochodów z pracy za granicą potrzebny będzie formularz PIT-36 do którego należy załączyć dokument PIT/ZG. Jeśli osoba dokonująca rozliczenia pracowała w kilku krajach to powinna wykazać swoje dochody na kilku osobnych załącznikach. Dla każdego roku podatkowego dostępy jest odrębny formularz PIT–36. Ważne, aby sprawdzić, czy rozliczenia dokonuje się na aktualnym dokumencie.

W sytuacji gdy, dana osoba nie ma obowiązku rozliczenia swoich zagranicznych przychodów w polskim Urzędzie Skarbowym pomimo wszystko warto, aby to zrobić ponieważ dzięki temu US będzie posiadał informacje o jej dochodach i będzie miał potwierdzenie źródeł jej majątku. Trzeba również pamiętać, że takie rozliczenie umożliwia uzyskania zaświadczenia o dochodach  na dany rok podatkowy w tym przykładowo zaświadczenia UE/EOG czy UE/WE.

Zaświadczenia UE/EOG oraz UE/WE to dokumenty, które poświadczają wysokość zarobków podatnika, które osiągnął w Polsce. Potrzebne są dla zagranicznych urzędów skarbowych w których dokonywane jest rozliczenie z pracy. Dokumenty te świadczą o tym, że dana osoba ma swoje miejsce zamieszkanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Na podstawie tych dokumentów zagraniczny urząd weryfikuje, czy podatnik kwalifikuje się jako rezydent podatkowy danego kraju, czy też nie.

Jeśli chcesz wiedzieć jakie dokumenty potrzebne są do takiego rozliczenia oraz czy zwrot podatku za pracę za granicą ma wpływ na Twój PIT w Polsce – przeczytaj tutaj.

Euro-Tax.pl zajmuje się przygotowaniem zeznania podatkowego, które dotyczy dochodów zagranicznych uzyskanych z tytułu pracy lub zasiłków. Jeśli posiadasz jakiekolwiek pytania związane z rozliczeniem zagranicznych dochodów przed polskim urzędem – wypełnij poniższy formularz, a nasz Konsultant oddzwoni do Ciebie i udzieli Ci bezpłatnej informacji w tej kwestii.