Jak co roku wielu z nas kwestię złożenia deklaracji podatkowej w US zostawiło na ostatnią chwilę. Czasu jest coraz mniej ponieważ w tym roku termin rozliczenia mija 30 kwietnia. Po tym okresie tracimy prawo do przywilejów podatkowych, a urząd może nałożyć na nas dotkliwe kary finansowe.

Osoby pracujące za granicą mają jeszcze trudniejsze zadanie ponieważ bardzo często zastanawiają się czy powinny rozliczyć się z zagranicznych dochodów z polskim fiskusem jeśli nie pracowały w Polsce bądź czy rozliczając się z polskich dochodów należy wykazać także te zagraniczne.

Zgodnie z prawem na osobach fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy (oznacza to że takie osoby muszą się rozliczyć w Polsce, także z dochodów zagranicznych). Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że miejsce zamieszkania nie jest jednoznaczne z zameldowaniem, czy faktycznym miejscem pobytu.

Prawo jest zawiłe i nie dla wszystkich zrozumiałe, dlatego w poniżej tabeli przedstawiamy jak to  wygląda w praktyce:

Uściślając obowiązek rozliczenia w Polsce dochodów zagranicznych ciąży na osobach, które:

  • osiągnęły w Polsce dochody;

  • osiągnęły dochody w kraju, z którym obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania oparta o zasadę zaliczenia proporcjonalnego (np. w Holandii);

  • osiągnęły dochody w kraju, z którym Polska nie zawarła żadnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Do rozliczenia dochodów zagranicznych z tytułu wykonywanej tam pracy, niezależnie od tego, w jakim kraju była ona wykonywana, służy formularz PIT-36, do którego należy dołączyć jeszcze załącznik PIT/ZG.

Jeśli nie masz obowiązku rozliczenia dochodów zagranicznych w Polsce to mimo wszystko warto to zrobić ponieważ:

  • Dzięki temu urząd skarbowy posiada informacje o dochodach podatnika i ma potwierdzenie finansowania źródeł jego majątku. Kontrola skarbowa może zostać wszczęta, jeżeli zachodzą podejrzenia, że majątek podatnika pochodzi z tzw. nieujawnionych źródeł (jeśli podatnik posiada dom, samochód lub inny majątek, a jednocześnie nie wykazuje żadnych dochodów przed urzędem skarbowym, może istnieć podejrzenie o zatajenie przychodu).

  • Bez problemu można później uzyskać zaświadczenie o dochodach za dany rok podatkowy, w tym np. zaświadczenie UE/EOG lub UE/WE, które są potrzebne przy ubieganiu się o zwrot podatku.

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z rozliczeniem przed polskim urzędem, wypełnij formularz, a nasz Konsultant oddwoni do Ciebie i udzieli Ci bezpłatnej informacji.

Wypełnij formularz button