Kogo w Niemczech dotyczy ograniczony (beschraenkte Steuerpflicht), a kogo nieograniczony (unbeschraenkte Steuerpflicht) obowiązek podatkowy? Odpowiadamy na pytanie, które często nurtuje polskich pracowników w Niemczech.

O tym, kogo dotyczy jeden z wymienionych wyżej obowiązków podatkowych, może zadecydować zaledwie kilka dni. Jak to możliwe?

Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy - jak rozpoznać?

Zacznijmy od ograniczonego obowiązku podatkowego. Jest on mniej korzystny dla podatnika, gdyż nie pozwala na naliczanie jakichkolwiek ulg i diet, które często podwyższają zwrot podatku. W takiej sytuacji odpada m.in. możliwość rozliczenia wspólnie z małżonkiem czy odliczenia ulg związanych z podwójnym domostwem.

Ograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech dotyczy tych, którzy nie przepracowali w Niemczech 183 dni w danym roku. To kluczowa liczba – więcej niż 183 przepracowane dni automatycznie uprawnia do nieograniczonego obowiązku podatkowego.

Kiedy jednak pobyt pracownika w Niemczech był krótszy, choćby o jeden dzień, należy zwrócić uwagę na dochód, który wypracowaliśmy poza terenem Niemiec. W przypadku Polaków najczęściej chodzi rzecz jasna o Polskę. Kwota, której nie możesz przekroczyć, aby wciąż posiadać nieograniczony obowiązek podatkowy, to obecnie 4 002 euro (najlepiej przeliczane po kursie z danego dnia).

Istnieje jeszcze jedna zasada określająca obowiązek podatkowy: dochód uzyskany w Niemczech powinien stanowić minimum 90 proc. sumy dochodów uzyskanych we wszystkich krajach.

Kiedy te trzy warunki nie zostaną spełnione, Urząd Skarbowy (niem. Finanzamt) przydziela ograniczony obowiązek podatkowy. To oznacza, że podatnik nie może liczyć na ulgi ani diety. Osoby, które posiadają ten rodzaj obowiązku podatkowego, często nie otrzymują zwrotu odprowadzanego podatku, bądź otrzymują niedopłatę, którą (będąc na 3 klasie podatkowej) muszą  uregulować w Finanzamcie.

Składanie zeznania podatkowego

Przy składaniu zeznania podatkowego w niemieckim urzędzie skarbowym, jesteś zobowiązany przedstawić swoje dochody globalne. Dokument, który będzie potrzebny, to tzw. Zaświadczenie dla krajów EOG/EEA (Europejski Obszar Gospodarczy oraz angielskie European Economic Area). EOG to strefa wolnego handlu i wspólny rynek, która obejmuje kraje Unii Europejskiej z wyjątkiem Szwajcarii. Dzięki tej umowie obywatele wszystkich państw należących do EOG mogą się swobodnie przemieszczać, osiedlać i nabywać nieruchomości na ich terenie.

Dokument EOG składa się w dwóch kopiach - jednej w jęz. polskim, drugiej w jęz. niemieckim. Wystawia go polski urząd skarbowy, do którego należy podatnik, a koszt wystawienia takiego dokumentu to 17 zł. Żeby go jednak otrzymać, musisz wcześniej rozliczyć się z polskim Urzędem Skarbowym. Powinieneś wykazać swoje niemieckie dochody, na odpowiednich PIT-ach.

Po otrzymaniu stosownego dokumentu od polskiej skarbówki, należy je dołączyć do zeznania podatkowego w Niemczech, składanego w odpowiednim Urzędzie Skarbowym - Finanzamt (znajdziesz go na dole swojego LSB – niem. Lohnsteuerbescheinigung, czyli karty podatkowej).

Jeżeli przebywasz na terenie Niemiec i nie masz jak odebrać zaświadczenia EOG ze swojego urzędu skarbowego, Euro-tax.pl może się tym zająć w twoim imieniu. Nasi doradcy zajmą się pozyskaniem wszystkich dokumentów nawet wtedy, gdy klient przebywa poza Polską. Taka usługa jest bezpłatna dla klientów, którzy wspólnie z Euro-Tax.pl rozliczają swój podatek w Niemczech.

Patrycja Piotrowicz
(Euro-tax.pl)