W Irlandii czeki są wciąż popularną formą zapłaty za wykonane usługi. Wielu pracodawców decyduje się na wypłacanie pensji w tej postaci zamiast zwykłego przelewu czy gotówki. Z tego powodu warto wiedzieć, jak wygląda procedura realizacji bądź odzyskania czeku.


Co to jest czek?


Czek jest to forma pisemnej instrukcji, którą posiadacz rachunku przekazuje do swojego banku w celu wypłacenia określonej sumy pieniędzy. Aby był on uznany za prawomocny, musi zostać zatwierdzony do użytku przez bank i spełniać warunki przedstawione we właściwej specyfikacji.

Nie tylko pracodawcy korzystają z możliwości wystawiania czeków. Także irlandzki urząd skarbowy Revenue stosuje tę metodę, jeżeli nie posiada informacji o koncie bankowym klienta. Czeki są wtedy wysyłane przeważnie na ostatni irlandzki adres klienta i mają określony termin ważności – 6 miesięcy. 

Należy mieć na uwadze, że w Polsce czeki nie są popularnym środkiem płatniczym i niewiele banków zajmuje się ich realizacją.


Ile trwa realizacja czeku?


Procedura realizacji czeku trwa około 2 miesięcy. Pamiętając o jego ograniczonym terminie ważności, klient powinien go dostarczyć do banku najpóźniej do 4 miesięcy od momentu jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie nastąpi później, nie uda się go zrealizować.


Co zrobić, jeżeli czek się przeterminuje?


Dobrą wiadomością jest to, że w przypadku spóźnienia się z dostarczeniem czeku, można zwrócić się do urzędu z prośbą o jego ponowne wystawienie bądź realizację płatności w inny sposób. Rozwiązanie to sprawdza się dla aktualnie rozliczanych lat. Im starszy jest czek, tym większe jest ryzyko niepowodzenia. Taki proces rozpoczyna się od weryfikacji czy wcześniej wystawiony czek nie został już zrealizowany. Jeśli wszystko przebiegnie prawidłowo, wystawiony zostaje nowy, ważny dokument lub środki zostają przelane na wskazane konto.


Otrzymanie zwrotu podatku w formie czeku może okazać się problematyczne. Jeżeli zależy Ci na sprawnym odzyskaniu pieniędzy, zgłoś się do nas. Pomożemy Ci w ponownym wystawieniu przedawnionego czeku bądź w zmianie formy zapłaty, co zdecydowanie skróci czas otrzymania pieniędzy.

Wypełnij formularz button