Jeśli pracowałeś w Niemczech to zapewne już wiesz, że możesz odzyskać nadpłacony tam podatek. Suma takiego zwrotu często zależy od kwoty, która zarobiłeś, wysokości pobranego podatku od wynagrodzenia, wysokości naliczonych diet i dochodu osiągniętego w Polsce. Przy takim rozliczeniu warto pamiętać o ulgach, które naliczane są po to, aby wnioskować o maksymalny zwrot.

Aby ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec potrzebny jest dokument Lohnsteuerbescheinigung, stanowiący odpowiednik polskiego PIT-11. Ten dokument pozwala oszacować minimalną oraz maksymalną kwotę zwrotu o jaki możesz wnioskować do Finanzamt.

Jedną z najbardziej popularnych i najczęściej naliczanych ulg, które można doliczyć są dojazdy pomiędzy miejscem pracy, a domem rodzinnym. W tym celu podatnik powinien posiadać: bilety autobusowe lub lotnicze i paragony za paliwo. Jeśli pracownik dojeżdżał do pracy samochodem powinien przedstawić kopię dowodu rejestracyjnego samochodu, którym odbywały się podróże.

Kolejna ulga dotyczy utrzymywania podwójnego domostwa. W wielu przypadkach pracodawca nalicza swoim zagranicznym pracownikom dodatek mieszkaniowy, dlatego jeśli i Ty pracujesz za granicą, a rodzina została w Polsce lub posiadasz w kraju mieszkanie albo inną nieruchomość, możesz podwyższyć swój zwrot podatku. Aby to zrobić niezbędna będzie umowa najmu mieszkania w Niemczech, umowa najmu lub akt własności mieszkania w Polsce, a w przypadku małżeństw meldunek pod tym samym adresem w Polsce.

W sytuacji, gdy nie mieszkałeś w tej samej miejscowości w której wykonywana była praca, pracodawca powinien wypłacić Ci tzw. miesięczny ryczałt na dojazdy. Możesz skorzystać z tego rodzaju ulgi jeśli posiadasz:
1. niemiecki adres zamieszkania na Lohnsteuerbescheinigung inny niż adres pracodawcy,
2. oryginały biletów komunikacji (kolej podmiejska, autobusy lub inny transport publiczny),
3. paragony za paliwo oraz dowód rejestracyjny samochodu, którym dojeżdżałeś do pracy.

Czy zdarzyło Ci się zmieniać miejsce pracy w ciągu roku? Jeśli tak to pracodawca powinien udokumentować Ci oddelegowanie na terenie kraju, czyli podbić firmową pieczątką rozpisane wyjazdy z wyszczególnieniem miejsca i czasu trwania oddelegowania, nazwy firmy do której zostałeś oddelegowany oraz rodzaju wykonywanego zawodu podczas delegacji.

W sytuacji gdy oddelegowanie nastąpiło do innego kraju należy udzielić informacji dotyczących:
1. kraju oddelegowania,
2. miejsca wykonywania pracy za granicą,
3. nazwy oraz adresu pracodawcy,
4. adresu zamieszkania (lub kopię meldunku)
5. ilości przepracowanych godzin tygodniowo.

Jeśli pracujesz z Niemczech kompletuj każdą dokumentację związaną z Twoim zatrudnieniem, transportem czy delegacją bo dzięki temu możesz wnioskować o maksymalną kwotę zwrotu. Tego typu dokumenty stanowią potwierdzenie, które umożliwi Ci otrzymanie najwyższego możliwego zwrotu podatku.

Masz jakiekolwiek pytania dotyczące ulg lub rozliczenia rocznego za pracę z Niemczech? Wypełnij formularz, a nasz Konsultant skontaktuje się z Tobą i udzieli Ci odpowiedniej informacji.

Justyna Bednarz