Jeśli straciłeś zatrudnienie na terenie Holandii masz prawo ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych czyli tzw. WW-uitkering. Możesz złożyć wniosek nawet na tydzień przez rozwiązaniem umowy. Wystarczy, że po zakończeniu umowy o pracę (maksymalnie do tygodnia) zarejestrujesz się w lokalnym urzędzie pracy.

Takie świadczenie należy się osobom, które pracowały na terenie Niderlandów, a utrata zatrudnienia nie była spowodowana zwolnieniem dyscyplinarnym lub na prośbę samego pracownika oraz które w ciągu 36 tygodni pracowały przez co najmniej 26 tygodni.

Jakie warunki należy spełnić?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych należy w okresie 36 tygodni przepracować co najmniej 26 tygodni. Ważne jest to, że ilość przepracowanych godzin oraz liczba pracodawców nie ma tutaj znaczenia.  

Jaka jest wysokość świadczenia i jak długo może być wypłacany?

Kwota zasiłku dla bezrobotnych w Holandii jest obliczana na podstawie wcześniejszych dochodów. Przez pierwsze dwa miesiące bezrobotny otrzymuje 75% stawki dziennej, natomiast od 3 miesiąca należy się 70% tej stawki. Stawka dzienna to nic innego jak średnia zarobków wyliczona z ostatnich 12 miesięcy.

Zasiłek WW-uitkering nie może przekroczyć kwoty 2 750 euro brutto miesięcznie. Dodatkowo od każdej wypłacanej kwoty potrąca się tzw. vakantiegeld w wysokości 8% - otrzymuje się go na końcu pobierania zasiłku bądź raz do roku – najczęściej w maju.

Okres wypłacania zasiłku zależy głównie od okresu zatrudnienia podatnika. Jeśli wnioskodawca przepracował od 26 tygodni do 4 lat na terenie Holandii to świadczenie przysługuje tylko na 4 miesiące. Osobom, które pracowały dłużej niż 4 lata może przysługiwać dłuższy okres wypłaty tego świadczenia. Zazwyczaj jest to proporcjonalne tzn. za każdy dodatkowy 1 rok pracy nalicza się 1 miesiąc zasiłku.

Jakie są zobowiązania osoby pobierającej WW-uitkering?

Osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne powinny wykazywać swoje miesięczne dochody do UWV. Służą do tego specjalne formularze, które należy odsyłać raz w miesiącu. Dla osób, które posiadają kod DigiD istnieje możliwość pobrania ich na stronie: www.mijn.uwv.nl , pierwszego dnia miesiąca. W przypadku osób, które nie są zameldowane i nie mają kodu DigiD takie formularze wysyłane są listownie. UWV wypłaca środki w terminie od 3 do 10 dni od momentu przyjęcia formularza.