Klasa podatkowa może być decydująca podczas wnioskowania o zasiłek rodzinny w Niemczech. Warunkiem, który należy spełnić, by się o niego ubiegać, jest posiadanie nieograniczonego obowiązku podatkowego (unbeschränkte Steuerpflicht).

Jak sprawdzić swoją klasę podatkową?

W Niemczech funkcjonuje elektroniczna karta podatkowa, która zawiera takie informacje jak rodzaj posiadanej klasy podatkowej, kwoty wolne od podatku czy liczba posiadanych dzieci. Na jej podstawie, każdy pracownik powinien otrzymać od pracodawcy zaświadczenie Lohnsteuerabzug, które należy zachować na wypadek ubiegania się o zasiłek Kindergeld.

W Niemczech wyróżnia się następujące klasy podatkowe:

  • I klasa podatkowa – osoby niebędące w związku małżeńskim
  • II klasa podatkowa – osoby samotnie wychowujące dzieci
  • III klasa podatkowa – osoby mające na utrzymaniu bezrobotnego małżonka lub będące w związku małżeńskim z osobą o wyższych dochodach
  • IV klasa podatkowa – małżeństwa o porównywalnych zarobkach
  • IV klasa podatkowa z faktorem – małżeństwa z dużą różnicą w zarobkach
  • V klasa podatkowa – osoby będące w związku małżeńskim z osobą o niższych dochodach
  • VI klasa podatkowa – dochody z co najmniej dwóch stosunków pracy


Polakom pracującym w Niemczech najczęściej przyznaje się I klasę podatkową, co wiąże się z ograniczonym obowiązkiem podatkowym. Aby na zaświadczeniu Lohnsteuerabzug znalazła się nota o nieograniczonym obowiązku podatkowym, należy posiadać II, III, IV lub V klasę podatkową. 

Ważne! Przypominamy, że procedura zmiany klasy podatkowej jest obowiązkowa w przypadku zmiany sytuacji życiowej, np. zawarcie związku małżeńskiego, rozwód, śmierć małżonka bądź narodziny dziecka.

Jak wygląda procedura?

Aby zmienić klasę podatkową, należy udać się do najbliższego urzędu skarbowego (Finanzamt) z wypełnionym odpowiednim formularzem oraz dokumentem tożsamości. Jeśli jedno z małżonków mieszka na terenie Polski, należy dołączyć także zaświadczenie o zarobkach w Polsce (EOG).

Takie rozwiązanie jest korzystne szczególnie dla osób, które chcą wnioskować o Kindergeld. Nabywając bowiem nieograniczony obowiązek podatkowy, a tym samym prawo do zasiłku, można zyskać nawet do 2 760 € rocznie na dziecko.

Jaka jest wysokość wypłacanego zasiłku?

Od lipca 2019 roku nastąpiła podwyżka kwoty aż o 10 € na każde dziecko. Obecnie Niemiecka Kasa Rodzinna wypłaca 204 € na pierwsze I drugie dziecko, 210 € na trzecie i 235 € na każde kolejne.


Jeżeli chcesz ubiegać się o zasiłek Kindergeld, zgłoś się do nas. Nasi eksperci powiedzą Ci, czy masz prawo do niemieckich świadczeń rodzinnych oraz pomogą w ich uzyskaniu.

Wypełnij formularz button