Przepisy dotyczące przyznawania zasiłku rodzinnego Kindergeld często ulegają zmianie. Wynika to głównie z chęci dokładnego potwierdzania przez Familienkasse prawa do zasiłku. Najważniejszą kwestią jest dostarczenie odpowiednich dokumentów wymaganych przez urząd, potwierdzających zatrudnienia oraz sytuację rodzinną. Jednak równie istotne są również kwestie związane z informacjami podawanymi na samym wniosku – warto się zastanowić, który z rodziców powinien być wnioskodawcą o zasiłek oraz jakim numerem identyfikacyjnym należy się posługiwać przy kontakcie z niemieckim urzędem.

ID nummer czy PESEL?

Przy kontaktach z niemieckim urzędem wskazane jest posługiwanie się numerem ID (Identifikation Nummer) – umożliwa to szybszą weryfikację. ID nummer jest nadawany po zameldowaniu na terenie Niemiec lub podczas pierwszego rozliczenia podatku. Każdy, kto zamierza przebywać w Niemczech przez okres dłuższy niż trzy miesiące, ma obowiązek meldunku w urzędzie meldunkowym odpowiednim do miejsca zamieszkania, w ciągu trzech tygodniu od daty przyjazdu do Niemiec. Następnie, do trzech miesięcy od daty zameldowania urząd prześle na adres meldunku informację o nadaniu numeru ID.

Bez numeru ID nadal możesz pobierać Kindergeld

Mimo, że ID nummer może być przydatny podczas wnioskowania o zasiłek, nie jest on obowiązkowy. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy mimo zatrudnienia w Niemczech, pracownicy nie posiadają tam stałego miejsca pobytu, ponieważ dojeżdżają do pracy z Polski, pracują jako kierowcy lub zostali oddelegowani do pracy przez zagraniczne firmy. W takich sytuacjach zamiast podawania niemieckiego numeru identyfikacji na wniosku, można posłużyć się polskim numerem PESEL. Dzięki współpracy z polskimi urzędami, Familienkasse jest w stanie zweryfikować wnioskodawcę na jego podstawie.


Nieograniczony obowiązek podatkowy

Nadal jednym z podstawowych warunków, aby pobierać Kindergeld jest posiadanie nieograniczonego obowiązku podatkowego. Również w przypadku identyfikowania się numerem PESEL konieczne jest udowodnienie nieograniczonego obowiązku, poprzez przedstawienie takich dokumentów jak: meldunek, umowa najmu mieszkania lub decyzja podatkowa wystawiona przez Finanzamt.


Obecnie wysokość zasiłku rodzinnego na jedno dziecko to 194 euro. Familienkasse umożliwa staranie się o zasiłek nie tylko na bieżąco, ale również za okres zaległy – do sześciu miesięcy wstecz, licząc od daty złożenia wniosku. Mimo, że procedura pozyskania zasiłku może wydawać się skomplikowana i trudna, to warto postarać się o dodatkowe środki, które mogą pomóc w wychowaniu dzieci.

Z naszej strony oferujemy kompleksową usługę pozyskania zasiłku rodzinnego – od pomocy w zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, poprzez sporządzenie wniosku, prowadzenie kontaktu z Familienkasse, aż do wydania decyzji. Jeśli jesteś zainteresowany i chcesz dowiedzieć się jak w najprostszy sposób pozyskać Kindergeld, wypełnij poniższy formularz, a zadzwonimy do Ciebie i udzielimy dokładnych informacji.

Wypełnij formularz button