Kinderbonus czyli świadczenie rodzinne, które zostało stworzone przez niemiecki Rząd w ramach pakietu stymulacyjnego zostanie  wypłacone jednorazowo podobnie jak w zeszłym roku. Wypłata na ma celu wsparcie rodzin, które zostały dotknięte kryzysem wywołanym przez pandemię Covid-19. Zasiłek ten przysługuje na dzieci, które przynajmniej jeden miesiąc w 2021 r. miały praco do zasiłku Kindergeld.

Jaka jest wysokość świadczenia?

Kinderbonus 2021 jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 150 euro na dziecko. WAŻNE: Na wysokość Kinderbonus  nie ma wpływu pobieranie świadczeń wychowawczych i rodzinnych w Polsce.

Warto zwrócić uwagę, że na to, że Kinderbonus nie będzie odliczany od innych świadczeń takich jak zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitlosengeld II) i zaliczka z tytułu świadczeń alimentacyjnych (Unterhaltsvorschuss). W przypadku dodatku do mieszkania (Wohngeld) oraz dodatku na dzieci (Kinderzuschlag) Kinderbonus nie będzie również uwzględniony jako dochód. Ważne jest to, że nowe świadczenie będzie wliczane do kwoty wolnej od podatku przysługującej zazwyczaj jako ulga na dzieci (Kinderfreibetrag).

Kiedy będzie wypłacany?

Kinderbonus zostanie wypłacony  jednorazowo w maju 2021 r. na dzieci, które w maju 2021 r. będą miały  prawo do zasiłku Kindergeld. W przypadku dzieci, które nie będą miały prawa do zasiłku Kindergeld w maju 2021 r. bonus zostanie wypłacony w późniejszym terminie.

Czy o Kinderbonus trzeba wnioskować?

 Świadczenie nie wymaga składania dodatkowego wniosku. Dodatek będzie wypłacony przez właściwą dla rodzica Kasę Rodzinną (niem. Familienkasse).

Czy składając wniosek w 2021 r. można otrzymać jeszcze Kinderbonus 2020?

Tak, jeżeli urząd przyzna wypłatę zasiłku Kindergeld wstecz za przynajmniej jeden miesiąc w 2020 r. zostanie wypłacony również Kinderbonus 2020 w wysokości 300 euro na dziecko.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące świadczeń na terenie Niemiec, wypełnij formularz a nasz Konsultant oddzwoni do Ciebie i udzieli pełnej informacji.

Wypełnij formularz button