Każda osoba, pracująca legalnie na terenie Holandii, od której pracodawca odprowadzał zaliczki na podatek, ma prawo do ubiegania się o zwrot podatku. Zgodnie z przepisami prawa holenderskiego, pracodawca ma obowiązek potrącania z wynagrodzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W sytuacji, gdy z rozliczenia wynika nadpłata, przysługuje nam zwrot podatku. Rozliczenie może być przeprowadzone z pięciu ostatnich lat pracy za granicą. Aby uzyskać zwrot podatku z Holandii potrzebujesz Jaaropgave. Niniejszy artykuł przybliży wszystkie istotne informacje dotyczące Jaaropgave, czyli dokumentu niezbędnego do odzyskania nadpłaconego podatku za pracę w Holandii.

Karta Jaaropgave – co to jest?

Karta Jaaropgave, zwana również Jaaropgaaf, jest istotnym dokumentem rocznym, sporządzanym przez zagranicznego pracodawcę, który zawiera kluczowe informacje identyfikujące poszczególnego pracownika i szczegółowe zestawienie dochodów pracownika w danym roku podatkowym.

karta jaaropgave - czym jest

Jak uzyskać Jarograf z Holandii?

W przypadku, gdy nie otrzymałeś rocznej karty Jaaropgave, zgubiłeś ją lub minął termin przesłania dokumentu przez firmę, a jednocześnie chcesz odzyskać zwrot nadpłaconego podatku, należy złożyć wniosek do zagranicznego urzędu skarbowego lub skontaktować się z zagranicznym pracodawcą.

Istnieje również możliwość skontaktowania się z naszą firmą, która może działać w imieniu podatnika w celu pozyskania Jaaropgave od pracodawcy. W takiej sytuacji należy dostarczyć nam informacje na temat firmy, w której odbywała się praca oraz upoważnienie do działania w Twoim imieniu sprawach związanych z podatkiem dochodowym. Dzięki temu specjaliści z  Euro-Tax.pl będą mogli podjąć odpowiednie kroki w celu uzyskania dokumentu, co umożliwi nam odzyskanie zwrotu podatku z Holandii.

uzyskanie jarografu z holandii

Jak przetłumaczyć Jaaropgaaf?

Mimo, że Jaaropgaaf stanowi typowy dokument w holenderskim systemie podatkowym, dla osób nieposługujących się językiem niderlandzkim, jego interpretacja może okazać się wyjątkowo trudnym zadaniem. Terminologia związana z podatkami sama w sobie jest często zagmatwana, a gdy dołożyć do tego barierę językową, cały proces staje się jeszcze bardziej skomplikowany. Poniżej znajduje się alternatywne tłumaczenie holenderskiego Jaaropgaafu, które może być pomocne dla osób, które nie są biegłe w języku niderlandzkim:

  • „Loon” to suma twojego brutto dochodu, czyli kwota, którą zarobiłeś przed potrąceniem jakichkolwiek podatków czy składek.

  • „Ingehouden Loonbelasting/Premie Volksverzekeringen” wskazuje, ile zaliczek na podatek dochodowy oraz ubezpieczenie społeczne zostało potrącone przez twojego holenderskiego pracodawcę. To właśnie od tej kwoty zależeć będzie ewentualny zwrot podatku.

  • „Arbeidskorting” to ulga pracownicza, która pozwala obniżyć kwotę podatku, jaką musisz zapłacić.

  • „Loon zorgverzekeringswet” odnosi się do dochodu brutto podlegającego obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

jak rozliczyc jarograf

Jak się nazywa podatek w Holandii?

Podatek w Holandii nazywa się „Belasting”. Podział podatków w Holandii obejmuje różne rodzaje podatków, takie jak podatek dochodowy (inkomstenbelasting), podatek od towarów i usług (omzetbelasting), podatek od nieruchomości (onroerendezaakbelasting) czy podatek akcyzowy (accijns). Każdy z nich ma swoje specyficzne zastosowanie i reguły obliczania.

Kiedy dostaje się Jarograf w Holandii?

Zgodnie z przepisami, firma zatrudniająca ma obowiązek dostarczyć Jaaropgave do pracownika najpóźniej do połowy marca kolejnego roku podatkowego. Warto zaznaczyć, że w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony u różnych pracodawców w ciągu danego roku podatkowego, powinien otrzymać oddzielne Jaaropgave z każdego miejsca zatrudnienia. Jest to kluczowe dla zachowania kompletności danych oraz zapewnienia prawidłowego rozliczenia podatkowego.

kiedy dostaje się jarograf

Jak rozliczyć Jarograf z Holandii w Polsce?

Aby odzyskać podatek z Holandii, należy rozpocząć od złożenia rozliczenia podatkowego w Polsce. Należy złożyć PIT-36 w swoim urzędzie skarbowym i dołączyć do niego PIT/ZG, w którym uwzględnione są dochody z Holandii. Można to zrobić samodzielnie lub skorzystać z pomocy naszej firmy. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego umożliwi nam skontaktowanie się, wsparcie w dopełnieniu wszelkich formalności i uzyskania maksymalnego zwrotu podatku z Holandii.

Jak rozliczyć podatek z Holandii online?

Rozliczenie podatku w Holandii online można zrealizować poprzez platformę internetową Belastingdienst (Holenderski Urząd Skarbowy). Wiąże się to jednak ze znajomością języka holenderskiego oraz umiejętnością wprowadzenia odpowiednich informacji takich jak: dochody, odliczenia, ulgi podatkowe, które powinny być zastosowane w konkretnym przypadku oraz inne istotne informacje. Można również zgłosić się do Euro-Tax.pl w tej sytuacji. Wystarczy uzupełnić formularz zgłoszeniowy, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą i pomogą odzyskać zwrotu podatku z Holandii.

jak rozliczyc podatek z holandii online

Komu należy się zwrot podatku z Holandii?

Rozliczyć się z holenderskim urzędem skarbowym może każdy, kto legalnie pracował na terenie Niderlandów i odprowadzał podatki. Chociaż nie ma obowiązku rozliczania zwrotu podatku za pracę w Holandii przez podatnika, w większości sytuacji, gdy klient nie jest rezydentem podatkowym, konieczne jest złożenie deklaracji podatkowej w Holandii. Są to sytuacje wtedy, kiedy podatnik:

  • otrzymał wezwanie do złożenia deklaracji,

  • nie otrzymał wezwania do złożenia deklaracji podatkowej ani formularza, ale miał dochód  w Holandii, za który jest winien więcej niż 52 euro,

  • otrzymał formę (papierową deklarację) z Belastingdiesnt,

  • nie otrzymał wezwania do złożenia deklaracji ani formy za dany rok, ale oczekiwany jest zwrot w wysokości powyżej 17 euro.

komu nalezy sie zwrot podatku z holandii

Podsumowanie 

Choć proces rozliczenia podatku z Holandii może być uciążliwy i skomplikowany, jest to jednak wartościowy krok na drodze odzyskania nadpłaconych środków z holenderskiego urzędu skarbowego. W firmie Euro-Tax.pl specjalizujemy się w takich rozliczeniach dla naszych klientów od wielu lat, a nasi eksperci utrzymują stały kontakt z urzędnikami, aby na bieżąco dostosowywać się do zmian w przepisach podatkowych. Oferujemy kompleksową pomoc w rozliczeniu dochodów, zarówno w zakresie niezbędnych formalności w Polsce, jak i w Holandii.

Zwrot podatku z Holandii button