O zwrot podatku może ubiegać się każda osoba, która legalnie pracowała i płaciła podatek na terenie Niemiec.

Kwota zwróconego podatku zależy między innymi od wysokości kosztów uzyskania przychodów, stanu rodzinnego, okresu zatrudnienia w Niemczech, jak również  wysokości odprowadzonego w ciągu roku podatku.

Podstawą ubiegania się o zwrot podatku dochodowego z Niemiec jest posiadanie zaświadczenia o wynagrodzeniu Lohnsteurbescheinigung.

Podstawowe informacje:

Dla osób, które są zobowiązane do złożenia deklaracji podatkowej rok podatkowy trwa do 31 maja następnego roku, jednak osoby które powierzają tą czynność np. doradcom finansowym otrzymują prawo do przedłużenia terminu (Fristverlängerung) do dnia 31 grudnia następnego roku. Z kolei osoby, które nie mają obowiązku składnia deklaracji podatkowej, mogą się ubiegać o zwrot podatku nawet do czterech lat podatkowych wstecz. Każdy rok rozliczany jest osobno, można odzyskać maksymalnie kwotę zapłaconego podatku.

Występują trzy podstawowe rodzaje podatku:
- Lohnsteuer (podatek dochodowy)
- Solidaritätzuschlag (podatek solidarnościowy)
- Kirchensteuer (podatek kościelny)

Istnieje możliwość odzyskania nawet 100 proc. odprowadzanego podatku. Kwota wolna od podatku to:
2009 r.: 7664 euro
2010, 2011, 2012 r.:  8004 euro
2013 r.: 8130 euro

Oznacza to, że jeśli w danym roku niemiecki dochód nie przekroczył wyżej wymienionych kwot, jest szansa na odzyskanie całości odprowadzonego podatku. W przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem/małżonką kwota wolna od podatku podwaja się. Wspólne rozliczenie dotyczy tylko i wyłącznie osób z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym.

Klasy podatkowe

Urząd Skarbowy po konsultacji z podatnikiem  przydziela każdemu pracownikowi odpowiednią klasę podatkową. Niemieckie przepisy rozróżniają sześć klas podatkowych.

I  - osoby żyjące samotnie (niezamężne, rozwiedzione, małżonkowie niemieszkający przez dłuższy czas we wspólnym gospodarstwie)
II - osoby samotne z dzieckiem,
III  - osoby mające na utrzymaniu bezrobotnego małżonka lub gdy współmałżonek ma klasę podatkową 5.
IV – kiedy małżonek/małżonka również wybrała 4 klasę
V - jeden z małżonków o wyższych a drugi o niższych dochodach a małżonek/małżonka ma 3 klasę podatkową
VI - pracownicy, pobierający wynagrodzenie z kilku źródeł zatrudnienia

Ważne: Przynależność do danej klasy podatkowej wpływa na wysokość płaconego podatku.

Kto ma obowiązek rozliczenia się z podatku?

- osoby zatrudnione w Niemczech, które posiadają klasę podatkową (Steuerklasse) III
- osoby które w tym samym czasie miały więcej niż jednego pracodawcę.
- osoby, które prócz dochodu z zatrudnienia wykazywały  inne dochody z Niemiec np. z bezrobocia (Arbeitslosengeld), zasiłku wychowawczego (Elterngeld), pracy w niepełnym wymiarze godzin (Kurzarbeitergeld) czy też zasiłku chorobowego( Krankengeld).
- małżonkowie, którzy pracowali wspólnie na terenie Niemiec i mają kombinację klas podatkowych III/IV lub III/V.  Takie kombinacje klas podatkowych pomagają małżonkom zapłacić niższy podatek.
- osoby, które są wolne od podatku(Freibetrag) i mają to zaznaczone na swoich zaświadczeniach podatkowych.

Deklaracja podatkowa

Wyróżnić można ograniczony obowiązek podatkowy oraz nieograniczony obowiązek podatkowy. W deklaracji podatkowej należy podać nie tylko dochody z Niemiec, ale też dochody pochodzące z kraju ojczystego lub z innych państw.

Ograniczony obowiązek podatkowy

Osobami podlegającymi ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu są te, które nie mają w Niemczech miejsca zamieszkania i nie przebywają dłużej w Niemczech niż 183 dni, ale uzyskują określone krajowe dochody.  Ponadto dochody zagraniczne lub krajowe, muszą być również uwzględnione. Przy opodatkowaniu w przypadku ograniczonego obowiązku podatkowego nie uwzględnia się rodzinnych ulg (tzw. wspólne rozliczenie z małżonką/małżonkiem).

Nieograniczony obowiązek podatkowy

Jeżeli uzyskany światowy dochód w danym roku kalendarzowym podlega w co najmniej 90% opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym a dochody zagraniczne nie przekraczają kwoty wolnej od podatku mamy do czynienia z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Korzystne są tutaj w szczególności osobiste i rodzinne ulgi np. wspólne opodatkowanie małżonków, które umożliwiają zwrot w razie niedopłaty. Tutaj również należy zgłosić dochody zagraniczne.

Ulgi podatkowe

- rozliczenie z małżonkiem – w tym przypadku kwota wolna od podatku wzrasta nawet do 16 008 euro w zależności od danego roku.
- ulga na dziecko – tzw. Kinderfreibetrag – obniża kwotę przychodu podlegającą opodatkowaniu. Urząd Skarbowy  radzi jednak ubiegać się w takim przypadku o zasiłek rodzinny (Kindergeld), który jest korzystniejszy i bardziej opłacalny.
- ulga na drugie gospodarstwo domowe – wystarczy jedynie przedstawić akt małżeństwa czy też wspólny meldunek w Polsce (jeśli chodzi żonę i dzieci).

Źródła:
www.finanzamt.bayern.de
www.welt.de