Dokonując rozliczenia za pracę w Danii większość informacji można znaleźć na oficjalnej stronie duńskiego Urzędu Skarbowego – SKAT. Witryna ta dostępna jest aktualnie w trzech językach – duńskim, niemieckim oraz angielskim.

W momencie rozpoczęcia zatrudnienia na terenie Danii każdemu pracownikowi zakładane jest personalne konto, w którym docelowo zawarte będą wszystkie rozliczenia oraz wstępne podsumowanie dochodów za obecny rok podatkowy. Dostęp do tego konta możliwy jest za pośrednictwem oficjalnej strony SKAT-u. Na tej stronie istnieje możliwość dodania informacji o poszczególnych ulgach, tj. np: ulga za transport, zakwaterowanie lub wyżywienie, co może znacznie podnieść kwotę zwrotu podatku. Konto to, pozwala również na kontakt z Urzędem w celu naniesienia poprawnych danych odnośnie informacji o zarobkach, jeśli podatnik zauważył w nim jakiekolwiek nieprawidłowości. Bardzo przydatne jest to szczególnie w sytuacji, gdy to pracodawca pokrywał koszty zakwaterowania, wyżywienia albo transportu. Istnieje wtedy możliwość, by na tej stronie sprawdzić czy informacja o ulgach została wysłana przez pracodawcę do SKAT’u i w jakiej kwocie ta ulga została finalnie naliczona. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości – można od razu zgłosić ewentualne poprawki. Informacje wprowadzone przez pracodawcę znajdują się w zakładce Skatteoplysninger, która dostępna jest po zalogowaniu się na swoje konto na stronie Urzędu.  Pod numerem 11 znajduje się kwota  zarobków pracownika, pod numerem 51 kwota ulgi za transport, a pod numerem 53 widnieje kwota ulgi za wyżywienie i zakwaterowanie. Jest tam więcej szczegółowych informacji, które trzeba systematycznie monitorować, aby upewnić się, że SKAT posiada właściwe dane.

Warto pamiętać, że ulgi zwiększające zwrot przysługującego podatku trzeba potwierdzić na specjalnym formularzu Forskudsopgørelse, który jest wysyłany przez Urząd na adres korespondencyjny podatnika. W przeciwnym wypadku nie zostaną one wzięte pod uwagę przez SKAT podczas sporządzania rozliczenia. W tej kwestii warto poprosić o pomoc profesjonalną  firmę, która fachowo zadba o to, aby na rozliczeniu znalazły się wszystkie możliwe ulgi, co spowoduje, że podatnik otrzyma maksymalną kwotę zwrotu swojego podatku.

Jeśli pracujesz lub pracowałeś w Danii i masz jakiekolwiek pytania, wypełnij formularz, a nasz Konsultant oddzwoni do Ciebie i udzieli szczegółowej informacji  w tej kwestii.

Angelika Przestacka, źródło: www.skat.dk