Kinderbonus czyli świadczenie rodzinne w wysokości 300 euro, które zostało stworzone w ramach pakietu stymulacyjnego przez niemiecki rząd. Zasiłek ten przysługuje dzieciom, które przynajmniej jeden miesiąc w 2020 r. miały prawo do zasiłku rodzinnego Kindergeld. Świadczenie nie wymaga składania żadnego dodatkowego wniosku. 

Kiedy będzie wypłacany?

Z oficjalnych informacji wynika, że Kinderbonus zostanie wypłacony w dwóch ratach po 150 euro wraz z zasiłkiem Kindergeld  we wrześniu i październiku 2020 r. na każde dziecko, które we wrześniu 2020 r. będzie miało prawo do zasiłku Kindergeld. W przypadku dzieci, które nie będą miały prawa do zasiłku Kindergeld we wrześniu 2020 bonus również będzie wypłacany, jednak może nastąpić to w innym terminie i niekoniecznie w dwóch ratach w kwocie po 150 euro.

Warto zwrócić uwagę, że na to, że Kinderbonus nie będzie odliczany od innych świadczeń, takich jak zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitlosengeld II) i zaliczka z tytułu świadczeń alimentacyjnych (Unterhaltsvorschuss). W przypadku dodatku do mieszkania (Wohngeld) oraz dodatku na dzieci (Kinderzuschlag) Kinderbonus nie będzie również uwzględniony jako dochód. Ważne jest to, że nowe świadczenie będzie wliczane do kwoty wolnej od podatku przysługującej zazwyczaj jako ulga na dzieci (Kinderfreibetrag).