23 czerwca w Wielkiej Brytanii odbyło się referendum dotyczące opuszczenia Unii Europejskiej potocznie zwane Brexitem. Wokół referendum powstał duży szum medialny, 51,9% osób uprawnionych do głosowania opowiedziało się za opuszczeniem Unii.

Z danych opracowanych przez Główny Urząd Statystycznych wynika, że aż 685 tysięcy Polaków legalnie przebywa w Anglii, natomiast Brytyjski Urząd Statystyczny oszacował, że na wyspach jest około miliona Polaków - 600 tysiecy to stali rezydenci, z czego 400 tysięcy nie posiada Karty Stałego Pobytu i w najgorszym scenariuszu mogazostać zmuszeni do opuszczenia kraju.

W celu uzyskania Karty należy przebywać przez conajmniej pięć lat na terenie Zjednoczonego Królestwa. Ponadto, aby ubiegać się o brytyjskie obywatelstwo należy posiadać Kartę Stałego Pobytu przez conajmniej rok czasu.

Możliwe zmiany w związku z opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej

Zapowiadane przemiany w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE dotyczą zmian w polityce społecznej, a mianowicie w momencie wygaśnięcia unijnej dyrektywy mówiącej o równym traktowaniu mieszkańców Unii, imigranci utracą prawo do pobierania zasiłków i świadczeń.

Polacy pracujący i mieszkający na Wyspach zgodnie z unijnym prawem, są traktowani tak jak obywatele Anglii, dlatego też do czasu pozostawania w Unii zasiłki będą przyznawane i w dalszym ciągu im wypłacane.

Prawdopodobnie jest to, że w niedalekiej przyszłości zostaną wprowadzone wizy dla mieszkańców Unii, co pozwoli Wielkiej Brytanii na lepsza kontrolę przepływu imigrantów. Konsekwencją Brexitu może byc również konieczność posiadania pozwolenia na pracę, co może spowodować trudnosci z jej znalezieniem.

Z danych opracowanych przez Główny Urząd Statystycznych wynika, że aż 685 tysięcy Polaków legalnie przebywa w Anglii, natomiast Brytyjski Urząd Statystyczny oszacował, że na wyspach jest około miliona Polaków - 600 tysiecy to stali rezydenci, z czego 400 tysięcy nie posiada Karty Stałego Pobytu i w najgorszym scenariuszu mogazostać zmuszeni do opuszczenia kraju.

W celu uzyskania Karty należy przebywać przez conajmniej pięc lat na terenie Zjednoczonego Królestwa. Ponadto, aby ubiegać się o brytyjskie obywatelstwo należy posiadać Kartę Stałego Pobytu przez conajmniej rok czasu.

Skąd się wzięła idea Brexitu?

Planowane jest również wprowadzenie tzw. modelu punktowego, który funkcjonuje w Australii. Na razie nie podano dokładnych informacji na jakiej podstawie będą przyznawane punkty, jednak analizując system australijski można się spodziewać, że najważniejszym kryterium będzie znajomość języka angielskiego (sprawdzana testem językowym) oraz kwalifikacje zawodowe.

Dodatkowo na przyznanie wizy może mieć wpływ: wiek, przepracowane lata w zawodzie i posiadanie rodziny na terenie Anglii. Warto jednak mieć na uwadze, że wiza nie gwarantuje mozliwości przyjazdu do kraju, poniważ może się zdarzyć, że celnik podczas kontroli granicznej odmówi prawa wstepu na teren UK. Aczkolwiek czy Wielka Brytania wprowadzi system punktowy lub podobny, przekonamy sie dopiero po faktycznym opuszczeniu UE.

Obietnicę przeprowadzenia referendum dotyczącego opuszczenia Uni Europejskiej złożył David Cameron w 2013 roku. Wygrane wybory przez konserwatystów w 2015 roku spowodowały, że Brexit nie był już tylko obietnicą, ale stał się faktem.