Na stronie holenderskiego Urzędu Skarbowego – Belastingdienst – pojawiła się ważna informacja, która dotyczy decyzji podatkowych za rok 2015. Zazwyczaj po złożeniu deklaracji urząd starał się w ciągu 3 miesięcy wydać decyzję wstępną (hol. voorlopige aanslag). Niestety w związku ze zmianami jakie nastąpiły w rozliczeniach z Holandii wydanie takiej decyzji nie zawsze będzie możliwe.

Belastingdienst informuje, że w przypadku podatników posiadających status rezydenta w Holandii urząd może nie wydać decyzji wstępnej w ciągu 3 miesięcy, w związku z tym podatnik będzie musiał czekać na decyzję ostateczną.

Rozliczenie na terenie Holandii na zasadach rezydenta podatkowego niesie za sobą wiele korzyści, ponieważ upoważnia do otrzymania ulg podatkowych, które skuteczie maksymalizują kwotę zwrotu. Aby być rozliczanym jako rezydent podatkowy należy jednak spełnić określone warunki:  dochód ogólnoświatowy podatnika musi być w co najmniej 90% opodatkowany na terenie Holandii. Następnie fakt ten należy potwierdzić na specjalnie przygotowanym do tego formularzu UE/WE, który początkowo należy potwierdzić przez polski US, a finalnie wysłać do Belastingdienst.

Kontaktowaliśmy się w tej sprawie z urzędnikiem odpowiedzialnym za proces obowiązujący w Belastingdenst i otrzymalismy informację, że wydanie decyzji wstępnej nie jest możliwe dla osób, które chcą być traktowane jako rezydenci podatkowi, ponieważ urząd potrzebuje więcej czasu, aby opracować ich deklarację oraz sprawdzić dostarczony formularz UE/WE.

Osoby ubiegające się o zwrot podatku na powyższych zasadach będą musiały uzbroić się w cierpliwość. Nasi specjaliści będą informować Państwa na bieżąco o krokach podejmowanych przez Belastingdienst, które mają na celu przyspieszenie procedury.

źródło: www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/geen-voorlopige-aanslag-2015-als-kwalificerend-buitenlands-belastingplichtige

Autor: Magdalena Bukowska