Osoby pracujące w Austrii, których dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, mogą ubiegać się o najwyższy zwrot, który jest równy kwocie odprowadzonej przez pracodawcę na rzecz podatku dochodowego.

W przypadku dochodów przekraczających 11 000 € suma zwrotu jest niższa, ale możliwe jest doliczenie następujących ulg:

 • ulga z powodu prowadzenia podwójnego domostwa,

 • ulga dotycząca kosztów dojazdu do pracy (Pendlerpauschale),

 • ulga na dzieci,

 • ulga dotycząca kosztów leczenia,

 • ulga na inne wydatki związane z pracą.

Aby otrzymać powyższe ulgi, należy posiadać kopie dokumentów, potwierdzających poszczególne wydatki.

Ulga za prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego

Dieta z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego przysługuje osobom, posiadającym swoje centrum interesów życiowych w Polsce, gdzie utrzymują gospodarstwo domowe i  dodatkowo ponoszą koszty zakwaterowania w związku z pracą na terenie Austrii. Do odliczenia ulgi za prowadzenie podwójnego domostwa niezbędne są dokumenty takie jak:

 • dowody opłat za mieszkanie w Austrii (Miete) lub potrącenie z wypłat za mieszkanie od pracodawcy (Abrechnung)

 • rachunki za noclegi w hotelach,

 • przelewy bankowe z tytułu czynszu,

 • zaświadczenie od wynajmującego o poniesionych kosztach,

 • akt własności lub umowa najmu mieszkania w Polsce przetłumaczona na język niemiecki,

 • potwierdzenia opłacania czynszu i innych kosztów mieszkaniowych.

W ramach diety osobno można odliczyć podróże między Polską  a Austrią (podróże do domu - Familienfahrten).

Ulga za dojazdy do pracy

Koszty dojazdów do pracy odliczyć mogą osoby, które dojeżdżają  z miejsca zamieszkania w Austrii do swojego miejsca pracy. Odległość ta musi wynosić ponad 20 km (kleine Pendlerpauschale) lub minimum 2 km (Grosse Pendlerpauschale - w przypadkach, gdy korzystanie z transportu publicznego nie jest możliwe).

Aby móc ubiegać się o zwrot kosztów podróży, konieczne jest podanie we wniosku dokładnego adresu  zamieszkania i miejsca pracy na terenie Austrii.  

Ulga za własny koszt leczenia

W Austrii istnieje możliwość odliczenia od podatku wydatków związanych z kosztami leczenia, które zostaną udokumentowane na rachunkach i fakturach.

W zeznaniu podatkowym można odliczyć następujące wydatki:

 • leczenie alergii,

 • wizyty u lekarzy i w szpitalach,

 • koszty lekarstw oraz  medycyny alternatywnej,

 • koszty rehabilitacji i terapii,

 • okulary korekcyjne, soczewki, protezy i aparaty słuchowe,

 • koszt dojazdu do lekarza czy szpitala w tym dla członków rodziny,

 • koszt noclegu w szpitalu przy dziecku,

 • koszt zabiegów dentystycznych.

Ulga na dzieci

Osoby otrzymujące zasiłek rodzinny mogą dodatkowo ubiegać się o inne ulgi związane z posiadaniem i wychowywaniem dzieci. Należą do nich:

 • Kinderfreibetrag – ulga na dziecko,

 • Mehrkindzuschlag - dodatek dla rodzin wielodzietnych,

 • Kinderbetreungsgeld - ulga z tytułu opieki nad dzieckiem,

 • Alleinverdinerabsetzbetrag -  ulga dla jedynego żywiciela,

 • Alleinerzieherabsetzbetrag – ulga dla osoby samotnie wychowującej.

Inne ulgi

Istnieje możliwość odliczenia także innych wydatków, związanych bezpośrednio z wykonywanym na terenie Austrii zawodem. Należą do nich m.in.: 

 • literatura fachowa,

 • odzież robocza i obuwie ochronne,

 • narzędzia,

 • sprzęt komputerowy,

 • kursy językowe i szkolenia zawodowe.

Ze względu na dostępność dużej ilości ulg podatkowych w Austrii, warto zachować wszystkie rachunki i potwierdzenia poniesionych kosztów w danym roku podatkowym, ponieważ mogą one w znaczący sposób wpłynąć na wysokość zwrotu zapłaconego podatku.

Jeśli zastanawiasz się jaką kwotę możesz odzyskać, wypełnij poniższy formularz. Nasz Konsultant zadzwoni do Ciebie i wyliczy prognozowaną kwotę zwrotu, uwzględniającą wszelkie przysługujące Ci ulgi i dodatki.

  Wypełnij formularz button