30 stycznia 2016 minął termin zgłaszania brytyjskiej deklaracji Tax Return za rok podatkowy 2014/2015 w formie elektronicznej (termin składania deklaracji w formie papierowej minął dnia 31 października 2015 roku).

Do 30 kwietnia 2016 roku kara za niezgłoszenie deklaracji w terminie wynosiła ₤100. Od 1 maja kara ta powiększona została o dodatkowo ₤10 za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do 90 kolejnych dni. Od 6 kwietnia możliwe jest zgłaszanie deklaracji Tax Return za rok podatkowy 2015/2016. Jeśli posiadasz dokumenty typu P60, P45 lub payslipy to możesz dokonać rozliczenia już teraz. Pamiętaj, że pozwoli Ci to uniknąć kary pieniężnej nałożonej ze strony brytyjskiego urzędu.

Od 6 kwietnia w Wielkiej Brytanii trwa nowy rok podatkowy 2016/2017. W praktyce oznacza to, że Twój pracodawca powinien dostarczyć Ci dokument P60 przedstawiający kwoty osiągniętego przychodu i zapłaconego podatku w danym roku podatkowym. Termin wystawienia dokumentów przez pracodawcę w formie papierowej lub elektronicznej minął z dniem 31 maja 2016. Pamiętaj, że dokument P60 należy zachować w oryginale, gdyż jest on przydatny nie tylko w procesie odzyskania podatku, ale również w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Wielkiej Brytanii.

31 maja również upłynął termin rozliczenia podatkowego w Niemczech. Osoby, które do tego terminu nie złożyły zeznania podatkowego w niemieckim Finanzamt, a miały obowiązek rozliczenia powinny spodziewać się pisemnego wezwania do złożenia deklaracji z niemieckiego urzędu. Wezwania takiego nie wolno lekceważyć. Niedotrzymanie terminu rozliczenia skutkuje podobnie jak w Wielkiej Brytanii nałożeniem kary finansowej – w tym przypadku jest to €200.

Warto również wiedzieć, że w przypadku otrzymania wezwania i brak dochodów na terenie Niemiec nie zwalnia to z obowiązku odpowiedzi niemieckiemu urzędowi skarbowemu. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, chętnie pomożemy.