Każdy, kto pracuje legalnie w Niemczech podlega pod niemieckie prawo podatkowe, co łączy się z dodatkowymi obowiązkami dla podatnika oraz niesie ze sobą różne korzyści podczas rocznego rozliczenia. Osoby podejmujące pracę w Niemczech powinny zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat obowiązujących tam przepisów, dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem.

Złożenie rocznego zeznania podatkowego w Niemczech

Prawo podatkowe w Niemczech jasno określa w jakich sytuacjach powstaje obowiązek rocznego rozliczenia podatku przed niemieckim urzędem skarbowym. Nie wszyscy podatnicy mają taki obowiązek, jednak w przypadku emigrantów, którzy często mają kilku pracodawców i różne źródła dochodów, konieczne jest sporządzenie deklaracji podatkowej po zakończeniu roku. W poniższej tabeli przedstawiamy sytuacje, które obligują do rozliczenia:

Przedstawienie zaświadczenia UE/EOG

W większości przypadków, gdy osoby pracujące w Niemczech pochodzą z innego kraju, powstaje obowiązek załączenia do zeznania podatkowego dokumentu UE/EOG wystawianego przez urząd skarbowy w kraju pochodzenia emigranta. Zaświadczenie przedstawia ogólnoświatowe dochody podatnika i może być wystawiane dopiero po rozliczeniu rocznym w polskim urzędzie skarbowym. Dzięki przedstawionym w nim informacjom, niemieccy urzędnicy mogą ustalić rodzaj obowiązku podatkowego w Niemczech (ograniczony lub nieograniczony) oraz sposób naliczenia ulg podatkowych.

Otrzymanie zwrotu nadpłaconego podatku

Każdy, kto legalnie pracował na terenie Niemiec, ma prawo odzyskać pełną kwotę nadpłaconego podatku dochodowego. Nadpłata powstaje wskutek odprowadzenia zbyt wysokich zaliczek na podatek dochodowy lub przy prawidłowo odprowadzonych zaliczkach, gdy powstaje podstawa do naliczenia dodatkowych ulg podatkowych. W wyniku rozliczenia można otrzymać średnio nawet 3 364 zł zwrotu podatku.

Zastosowanie ulg podatkowych

Niemiecki system podatkowy przewiduje wiele sytuacji, w których podatnik może realnie obniżyć kwotę do opodatkowania, a tym samym wysokość podatku do zapłaty przez zastosowanie ulg podatkowych. To głównie dzięki nim powstają duże nadpłaty podatku, które można odzyskać podczas rocznego rozliczenia.
Jedne z najczęściej stosowanych ulg to przykładowo:
- ulga przy prowadzeniu podwójnego gospodarstwa domowego – w przypadku utrzymywania dwóch miejsc zamieszkania, np. w Polsce i w miejscu pracy,
- ulga na dziecko – możliwa do odliczenia, gdy podatnik nie korzysta z zasiłku rodzinnego Kindergeld,
- ulga uwzględniająca dojazdy do pracy – można odliczyć zarówno koszty codziennych podróży do pracy, jak i przejazd z Polski do Niemiec.

Dodatkowo można odliczyć koszty związane z leczeniem, zakupem wyposażenia do pracy oraz inne koszty związane z zatrudnieniem. Podstawą do naliczenia ulgi jest spełnienie jasno określonych warunków oraz przedstawienie dokumentów udowadniających poniesione koszty, np. rachunki, faktury.

Zgłoś się do nas

Ze względu na złożoność niemieckiego prawa podatkowego, warto indywidualnie podejść do każdej sytuacji, aby mieć pewność, że rozliczenie podatku jest zgodne z obowiązującymi przepisami i najbardziej korzystne dla podatnika. Wypełnij poniższy formularz, a nasi Specjaliści poinformują Cię jak prawidłowo przeprowadzić rozliczenie podatku w Twoim przypadku.

Wypełnij formularz button