Wszystkie świadczenia rodzinne są wypłacane na jasno określonych zasadach. Dzięki nim łatwo określić kiedy rodzicom przysługuje zasiłek rodzinny w Polsce, w Niemczech czy nawet w obu krajach. Wyjaśniamy jak nowe zasady przyznawania 500+ w Polsce wpłyną na pobieranie zasiłku Kindergeld w Niemczech.

Zasiłek na dziecko w Polsce – co się zmieniło?

Do tej pory świadczenie w wysokości 500 zł przyznawane było na drugie i kolejne dzieci. Możliwość pobierania zasiłku na pierwsze dziecko miały jedynie osoby, których dochód na członka rodziny nie przekraczał określonej kwoty. Jednak od 1 lipca 2019 r. zostały wprowadzone zmiany, dzięki którym świadczenie 500+ przysługuje na wszystkie dzieci do 18 r.ż. bez względu na ilość dzieci czy sytuację majątkową, ponieważ dotychczasowe kryterium dochodowe zostało zniesione.

Kindergeld czy 500+?

Dla osób pracujących za granicą, np. w Niemczech, ustalenie w którym kraju powinni pobierać zasiłek rodzinny może okazać się problematyczne. Na szczęście prawo w jasny sposób precyzuje, który kraj ma pierwszeństwo w wypłacie świadczenia.

Głównym założeniem jest to, że świadczeniobiorca powinien otrzymywać równowartość zasiłku, którego kwota jest wyższa, w tym przypadku niemieckiego Kindergeld. Jednak nie jest to jednoznaczne z wypłatą pełnej kwoty przez Familienkasse, ponieważ najpierw należy ustalić który kraj jako pierwszy uprawnia nas do pobierania świadczenia.

Pierwszeństwo w wypłacie zasiłku ma państwo, w którym są zatrudnieni rodzice dziecka – oznacza to, że jeśli tylko jeden rodzic pracuje lub obydwoje pracują w tym samym kraju, wtedy to stamtąd będzie wypłacane świadczenie. Jednak w sytuacji, gdy jeden z rodziców pracuje w Niemczech, a drugi w Polsce, należy wziąć pod uwagę dodatkowe kryterium, czyli gdzie przebywają dzieci, na które będzie pobierany zasiłek. Jeśli dzieci przebywają w Niemczech wraz z chociaż jednym rodzicem tam zatrudnionym to niemieckie Familienkasse będzie wypłacać całość świadczenia. W odwrotnej sytuacji, gdy dzieci przebywają w Polsce i jeden z rodziców jest tutaj pracuje, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o 500+. Następnie, z racji zatrudnienia w Niemczech drugiego rodzica, możliwe jest wnioskowanie o wypłatę środków przez Familienkasse, jednak nie będzie to cała kwota zasiłku, a różnica pomniejszona o środki otrzymywane już w Polsce.

Pomniejszony Kindergeld o 500+

Niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych wnikliwie sprawdza sytuację swoich wnioskodawców i weryfikuje który kraj w ich przypadku ma pierwszeństwo w wypłacaniu świadczenia. Jeśli urzędnicy uznają, że w pierwszej kolejności zasiłek powinien być pobierany w Polsce, automatycznie pomniejszają o jego kwotę przyznany Kindergeld. Nawet jeśli wnioskodawca nie pobiera świadczenia w Polsce. W takiej sytuacji, by otrzymywać pełną kwotę zasiłku, jedynym rozwiązaniem  jest złożenie wniosku również w Polsce.

Pobieranie Kindergeld i złożenie wniosku o 500+

Nawet w sytuacji, gdy już pobierasz pełną kwotę niemieckiego zasiłku, wprowadzone od 1 lipca zmiany mogą uprawnić Cię do otrzymania 500+ na pierwsze dziecko. W takiej sytuacji powinieneś wnioskować o te pieniądze. Jednak gdy tylko zostaną przyznane, niezwłocznie należy zgłosić ten fakt do Familienkasse. W przeciwnym wypadku, urząd we własnym zakresie dowie się o tym fakcie i upomni się o niesłusznie pobrane środki.

Czy nadal warto starać się o pomniejszony Kindergeld? 

Zdecydowanie warto. Oczywiście, pobieranie świadczenia z obydwu instytucji może wydawać się problematyczne, jednak są to pieniądze, które Ci przysługują. Różnica, którą niemiecki urząd będzie wypłacać to ok. 370 zł miesięcznie na pierwsze dziecko, a rocznie to dodatkowe 4 440 zł wsparcia finansowego na wychowanie Twojego dziecka.

Jeżeli pracujesz na terenie Niemiec i chcesz otrzymać niemieckie świadczenie rodzinne wypełnij poniższy formularz. Pomożemy Ci uzyskać niezbędne informacje.

Wypełnij formularz button