- Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, jesienią 2013 r. ponad 2 mln Polaków pracowało za granicą - podaje "Gazeta Prawna".

W sumie, jak podawał GUS w październiku 2013 r., za granicą przebywa już ponad 2,1 miliona naszych rodaków, zdecydowana większość - 1,8 miliona - w Europie. Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej (i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) zgodnie z prawem powinni być traktowani na równi z pozostałymi obywatelami Unii.

Oznacza to, że zawierają z pracodawcą takie same umowy, jak obywatele w kraju, w którym pracują, przysługuje im także między innymi prawo do świadczeń rodzinnych, chorobowych i opieki lekarskiej. Każdy z krajów członkowskich UE ma jednak odrębne przepisy dotyczące zasada zatrudniania i zabezpieczenia społecznego przysługującego jego obywatelom.

Więcej informacji na łamach "Gazety Prawnej".