Wniosek należy złożyć do urzędu Belastingdienst Toeslagen na specjalnie zamówionych, spersonalizowanych drukach, które są przesyłane przez urząd. Aby wniosek był kompletny należy złożyć  formy o nazwie "Aanvragen" oraz "Inkome op wijzigen", a w niektórych przypadkach również "Stopzetten". Wspomniane formy są przesyłane przez Belastingdienst na adres podatnika zarejestrowany w urzędzie skarbowym.

Jeśli ubiegają się Państwo o zasiłek za naszym pośrednictwem i otrzymali Państwo korespondencję w tej sprawie, prosimy o niezwłoczne przesłanie form do naszej firmy. Przykład takiego pisma znajduje się tutaj.

Jeśli formularze nie zostaną odesłane do urzędu na czas, wniosek nie zostanie zaakceptowany, co może skutkować stratą nawet 996 euro (lub 1896 euro w przypadku małżeństw), które przysługują Państwu w ramach rekompensaty za opłacone składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Holandii.