Zaświadczenie UE/EOG jest wystawiane we właściwym dla danego podatnika urzędzie skarbowym w Polsce. Jest to dokument poświadczający dochody ogólnoświatowe osiągnięte w danym roku podatkowym. Jest on niezbędny do złożenia deklaracji podatkowej w niemieckim urzędzie skarbowym.

Podstawą do wystawienia zaświadczenia UE/EOG jest złożenie poprawnego zeznania podatkowego PIT 36 z załącznikiem ZG wykazując wszystkie dochody osiągnięte przez podatnika w danym roku zarówno w Polsce, jak i na terenie wszystkich krajów. Więcej szczegółów na temat rozliczenia PIT36 z załącznikiem ZG tutaj.

Zaświadczenie UE/EOG składa się standardowo z 2 lub 3 stron. Można tam znaleźć takie informacje jak dane adresowe oraz kwoty wszystkich osiągniętych w danym roku dochodów.
Podstawą dla urzędu do wystawienia zaświadczenia są wcześniej zebrane informacje o podatniku, dlatego nawet w sytuacji, gdy w danym roku podatnik nie miał żadnych dochodów w Polsce, powinien przedstawić swoje zagraniczne dochody w polskim urzędzie. Jeśli natomiast uzyskał jakiekolwiek dochody w Polsce (np. z tytułu umowy o pracę, umowy najmu, sprzedaży wartościowych, działalności gospodarczej, emerytury/renty) ma obowiązek dokonać rozliczenia i dochody te również będą wykazane na zaświadczeniu.

W przypadku wspólnego rozliczenia w Niemczech również małżonek powinien wykazać wszystkie swoje dochody przed polskim urzędem. Jeśli współmałżonek nie uzyskał żadnych dochodów powinien złożyć zeznanie podatkowe PIT37 potwierdzające brak dochodu lub przy rozliczeniu wspólnym w Polsce na druku PIT36 z załącznikiem ZG powinny być wykazane dochody jednego z małżonków (osoba pracująca w Niemczech) oraz zerowe drugiego z nich.

Informacje i dokumenty potrzebne do pozyskania zaświadczenia UE/EOG

Jeśli chodzi o wydanie zaświadczenia, choć urzędy stosują się do przepisów zawartych w ordynacji podatkowej, procedury mogą się odrobinę różnić w zależności od konkretnej placówki urzędu. W pierwszej kolejności należy wiedzieć do jakiego urzędu należy dany podatnik oraz znać dokładny adres jaki widnieje w urzędzie. Zaświadczenie nie zostanie wydane w sytuacji, gdy podany na nim adres zamieszkania będzie różnił się od adresu w bazie urzędu. Dodatkowo często zdarza się, że urzędy proszą o samodzielne wypełnienie zaświadczenia odpowiednimi kwotami na bazie informacji z rocznego zeznania podatkowego.

Wniosek o wydanie zaświadczenia UE/EOG można złożyć osobiście lub skorzystać z oferowanej przez nas pomocy w tym zakresie. W ramach tej usługi zajmujemy się wszelkimi formalnościami. Na podstawie dostarczonych od Klienta informacji i dokumentów oraz dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie sprawnie rozwiązać wszelkie wątpliwości i problemy, które mogą wystąpić w trakcie pozyskiwania zaświadczenia.

Ile trwa procedura pozyskiwania zaświadczenia UE/EOG?

Przyczyny wydłużania się procesu

Polski organ podatkowy powinien wystawić zaświadczenie w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku, jednakże jeśli urząd ma dodatkowe wątpliwości lub postanowi dodatkowo zweryfikować dane, procedura ta może się wydłużyć.
 

Najczęstsze problemy w pozyskaniu zaświadczenia powoduje:

- podanie błędnego adresu do rozliczenia;

- podanie błędnego adresu urzędu skarbowego, do którego należy podatnik;

- niezłożenie zeznania podatkowego PIT 36 z załącznikiem ZG oraz/lub nierozliczenie  dochodów przez małżonka w przypadku rozliczenia wspólnego;

- niewykazanie wszystkich dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym oraz/lub niewykazanie wszystkich dochodów przez małżonka w przypadku rozliczenia wspólnego;

- formy podpisane niezgodnie z podpisem widniejącym na dowodzie osobistym.

Zaświadczenie UE/EOG jest konieczne przy rozliczeniu podatku z Niemiec, dlatego jest równie ważnym dokumentem jak dokumenty od zagranicznego pracodawcy. Dzięki informacjom zawartym na zaświadczeniu Finanzamt jest w stanie określić obowiązek podatkowy i na tej podstawie wydać decyzję podatkową.

Jeśli masz dodatkowe pytania w sprawie zaświadczenia lub chciałbyś zlecić nam jego pozyskanie, wypełnij poniższy formularz, a oddzwonimy do Ciebie.

Wypełnij formularz button