Co należy wiedzieć o rozliczeniu podatku w Holandii? Można wymieniać wiele rzeczy, jednak najbardziej istotna jest świadomość obowiązku takiego rozliczenia. Praktycznie każdy, kto podjął pracę na terenie Holandii powinien złożyć zeznanie podatkowe wykazujące te dochody. Dodatkowo, większość Polaków ma również obowiązek wykazania ich w polskim urzędzie skarbowym. Jednak nie jest to powód do obaw, ponieważ w wyniku takiego rozliczenia można otrzymać korzystny zwrot nadpłaconego podatku. 

Kto dokładnie powinien rozliczyć się w Holandii?

Według obowiązującego prawa każdy, kto pracował w Holandii, a jego szacowana kwota zwrotu (nadpłata) jest wyższa niż 16 euro lub niedopłata wynosi co najmniej 47 euro. Oznacza to, że wszystkie osoby zatrudnione w Holandii powinny przeanalizować swoje roczne dochody i oszacować wynik rozliczenia, aby ustalić faktyczny obowiązek złożenia deklaracji. W praktyce szansę na brak obowiązku rozliczenia mają głównie osoby pracujące przez cały rok u jednego pracodawcy, które nie posiadają dochodów z innych źródeł i nie mają prawa do doliczenia dodatkowych ulg podatkowych. Warto również pamiętać, że bez względu na szacowany wynik rozliczenia, urząd holenderski Belastingdienst ma prawo wezwać do rozliczenia podatku każdego, kto pracował na terenie ich kraju, co bezpośrednio łączy się z nadaniem takiego obowiązku z dokładnym terminem złożenia deklaracji.   

Kto powinien rozliczyć dochody holenderskie w Polsce?

W świetle prawa, każdy kto posiada tzw. ośrodek interesów życiowych w naszym kraju, ma obowiązek wykazania swoich dochodów ogólnoświatowych w rocznym zeznaniu podatkowym składanym do polskiego urzędu skarbowego. Trudno jednak jednoznacznie sprecyzować jakie czynniki dokładnie mogą mieć wpływ na ustalenie ośrodka interesów życiowych – w pierwszej kolejności są to podstawowe powiązania z Polską, tj. posiadanie tutaj stałego miejsca zamieszkania, najbliższej rodziny, nieruchomości  czy konta bankowego. Jednak nawet w przypadku osób na stałe pracujących za granicą mogą pojawić się sytuacje obligujące do rozliczenia w polskim US, np. różnego rodzaju zobowiązania finansowe w Polsce czy inwestycje.

Warto jednak pamiętać, że między Polską i Holandią jest zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zapobiega to opłacaniu podwójnego podatku za te same (zagraniczne) dochody. Mimo to, należy je wykazać, ponieważ wpływają na opodatkowanie polskich dochodów, a złożenie rzetelnego zeznania podatkowego w Polsce jest niezbędne do pozyskania zaświadczenia UE/WE wymaganego przy rozliczeniu z holenderskim urzędem.

Zaświadczenie UE/WE

Od 2015 roku holenderski urząd skarbowy potrzebuje przedstawienia przez podatników z innych krajów zaświadczenie UE/WE o ich dochodach ogólnoświatowych. Po zmianie przepisów podatkowych, takie zaświadczenie jest podstawą do prawidłowego obliczenia należnego podatku. Na jego podstawie urzędnicy mogą zweryfikować na jakich zasadach powinien być rozliczony podatek. W Holandii można posiadać status rezydenta lub nierezydenta podatkowego. Właśnie od tego statusu zależy sposób naliczenia ulg podatkowych, które mogą mieć znaczny wpływ na wynik rozliczenia.  

Zaświadczenie o dochodach ogólnoświatowych UE/WE jest wydawane przez polski US w oparciu o posiadane przez niego informacje. Dlatego pierwszym krokiem w celu pozyskania dokumentu jest złożenie rocznej deklaracji podatkowej w Polsce wykazującej wszystkie dochody osiągnięte w danym roku podatkowym na druku PIT36, w tym zagraniczne dochody w dodatkowym załączniku ZG. Dopiero po złożeniu deklaracji należy wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania urzędu z wnioskiem o wydanie zaświadczenia.

Korzyści z rozliczenia podatku z Holandii

W przypadku, gdy większość osób pracujących w Holandii ma obowiązek rozliczenia tam podatku, największą korzyścią może wydawać się samo spełnienie tego obowiązku i nienarażanie się na dotkliwe kary w przypadku niezłożenia deklaracji na czas. Jednak na podstawie naszego doświadczenia, wielu Polaków, którzy pracują w Holandii mogą liczyć na duży zwrot podatku w wyniku rocznego rozliczenia. Średnio można odzyskać nawet 4 128 euro.

Mimo tego, że proces rozliczenia podatku z Holandii jest dość złożony, warto podjąć odpowiednie kroki, aby spełnić nałożony obowiązek i odzyskać nadpłacone pieniądze z holenderskiego urzędu. W Euro-Tax.pl od wielu lat zajmujemy się takimi rozliczeniami dla naszych Klientów, a nasi Specjaliści pozostają w stałym kontakcie z urzędnikami, aby na bieżąco reagować na wszelkie zmiany w przepisach podatkowych. Oferujemy kompleksową pomoc w rozliczeniu dochodów zarówno po stronie niezbędnych formalności w Polsce, jak i w Holandii. Jeśli potrzebujesz pomocy przy rozliczeniu podatku, wypełnij poniższy formularz, a oddzwonimy do Ciebie i udzielimy Ci szczegółowych informacji.

Wypełnij formularz button