Kilka dni temu ruszył  tymczasowy program pomostowy dla Flexwerkers czyli pracowników zatrudnionych w systemie zmiennym. Program nosi nazwę Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten.

Od dnia 22 czerwca do 12 lipca pracownicy mogą składać w UWV wnioski o tę jednorazową zapomogę za miesiące, w których z powodu kwarantanny w wyniku pandemii stracili znaczną część swojego dochodu. Aby otrzymać zapomogę należy spełnić poniższe warunki:

- 1 kwietnia 2020 pracownik miał ukończony 18 rok życia i był poniżej wieku emerytalnego;

- dochód za luty 2020 wyniósł minimum 400 euro;

- dochód za marzec był większy niż 1 euro;

- dochód za kwiecień wyniósł nie więcej niż 550 euro;

- dochód za kwiecień wyniósł przynajmniej o 50% mniej od dochodu za luty;

- za kwiecień wnioskodawca nie otrzymał żadnego zasiłku ani innej zapomogi;

- zapomoga TOFA jest wnioskodawcy niezbędna do przeżycia z powodu utraty źródła dochodu spowodowanej pandemią koronawirusa.

TOFA ma służyć jako pomoc dla osób, które nie są uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych, pomocy społecznej lub innego systemu zabezpieczenia społecznego i potrzebują wkładu na pokrycie kosztów utrzymania. Wysokość pomocy w formie TOFA wynosi 550 euro brutto za miesiąc - można ją uzyskać za 3 miesiące: marzec, kwiecień, maj - łącznie 1650 euro brutto.

Osoby posiadające DigiD mogą złożyć wniosek online. W przypadku osób bez DigiD - telefonicznie, a UWV wysyła wtedy pocztą formularz do wypełnienia i odesłania.  

Tutaj zamieszczamy link do strony informacyjnej UWV odnośnie zapomogi TOFA.

Wypełnij formularz button