W roku 2014 w życie weszły nowe przepisy w Niemczech. Obejmują one szereg obszarów: ubezpieczenia, przepisy drogowe, składki socjalne i telefonię komórkową. Omawiamy zmiany wprowadzone przez największego zachodniego sąsiada Polski.

Dobre wieści dla lekarzy

Jesteś lekarzem i chciałbyś podjąć pracę w Niemczech? To news dla Ciebie. Od 2014 r. obcokrajowcom będzie łatwiej podjąć pracę w Niemczech w zawodzie lekarza. Lekarze z tytułem uzyskanym za granicą nie będą musieli zdawać testu językowego, jednak kraje będą opracowywać nowe metody sprawdzania umiejętności językowych na bieżąco.

Elektroniczna karta zdrowotna

Jeśli jesteś ubezpieczony na terenie Niemiec i posiadasz imienną kartę ubezpieczenia zdrowotnego, nie zapomnij o zmianach. Jeśli zawarłeś ubezpieczenie w poprzednich latach i otrzymałeś kartę, na której nie widnieje twoje zdjęcie, pewnie zostałeś niejednokrotnie poproszony o jego dosłanie do właściwego urzędu. Od 1 stycznia 2014 r. elektroniczna karta zdrowotna wyparła dotychczasowe karty bez zdjęć. To oznacza, że dotychczasowe straciły swoją ważność wraz z nowym rokiem, niezależnie od ich dat ważności.

Od 2014 r. lekarze potrzebują elektronicznych kart ze zdjęciem paszportowym aby obliczyć koszty leczenia. Aktualnie pacjenci nadal przyjmowani są ze starymi kartami, jednak ustalono ostateczny termin do 30 września. W takiej sytuacji pacjent musi w ciągu 10 dni od wizyty lekarskiej przedłożyć potwierdzenie ze swojej kasy, że jest ubezpieczony. Jeśli nie spełni tego obowiązku, lekarz może uwzględnić koszty leczenia w rachunku jako prywatne.

Kasa chorych może zwrócić koszty takiego prywatnego rachunku dopiero wtedy, kiedy każdy spóźnialski załatwi nową kartę ze zdjęciem. Szacuje się, że około 70 mln ubezpieczonych zobowiązanych jest do wyrobienia nowej karty, jednak kasy ubezpieczeniowe przypominały o tym na bieżąco już od 2012 r. i nikt nie powinien czuć się zaskoczony. Wyjątek stanowią dzieci do 15 roku życia, lub osoby starsze ze stopniem niepełnosprawności. Mogą oni nadal posługiwać się kartami bez zdjęcia.

Nowa wersja kart zawiera niemalże takie same dane jak stara: nazwisko, imię, data urodzenia, adres i numer ubezpieczenia. Wprowadzenie zdjęcia ma na celu łatwiejszą identyfikację ubezpieczonych a także uniknięcie ewentualnych oszustw. Istnieją plany co do wprowadzenia na kartę dodatkowych informacji, takich jak: występujące choroby, grupa krwi, jak i stosowane lekarstwa.

Granica wymiaru składek

Zatrudnieni z wysokim dochodem muszą liczyć się z wyższymi składkami socjalnymi, nie tylko z braku spodziewanego obniżenia składek emerytalnych z 18,9 na 18,3 proc. Granice wymiaru składek zostały zwiększone: przy ubezpieczeniu emerytalnym i od bezrobocia górna granica wzrosła o 150 Euro przypadające na dochód 5 950 euro w zachodniej części Niemiec. Na wschodzie z kolei o 100 na dochód 5 tys. euro.  Pracownik z zachodniej części Niemiec, który zarabia ok. 6 tys. euro brutto miesięcznie, wyda zatem ok. 25 euro więcej na składki socjalne niż dotychczas.

Uwaga na drogach!

Od 1 maja 2014 r. zmieniony zostanie system punktowy za wykroczenia drogowe. Aby stracić prawo jazdy, wystarczy osiem pkt. Dotychczas wykroczenia drogowe do 18 pkt. były równoznaczne z utratą prawa jazdy, ale w niedługim czasie wystarczy do tego już tylko 8 pkt. Dlatego warto zdjąć nogę z gazu i zachować zdrowy rozsądek na drogach, ponieważ można słono zapłacić za wykroczenia.

Nowy system ma przyczynić się do karania za manewry, które faktycznie w dużym stopniu zagrażają bezpieczeństwu na drogach. Za przyłapanie na jeździe po wyczuwalnym spożyciu alkoholu kierowca otrzyma 7 zamiast 3 punków (dotyczy przede wszystkim miasta Flensburg), za wykonywanie niebezpiecznych manewrów przy wyprzedzaniu 1 zamiast 2 punktów.

Nowością jest to, że piraci drogowi mogą stracić punkty szybciej, a przedawniać się będą w przyszłości osobno, w zależności od tego, jak ciężkie było wykroczenie - np. po dwóch i pół, pięciu a nawet dziesięciu latach. Wprowadzony zostanie w życie nowy wykaz kar i mandatów, który ma zwiększyć kary pieniężne za takie wykroczenia, jak rozmawianie przez telefon podczas prowadzeni auta czy używanie opon letnich do jazdy na śniegu i lodzie.

Roaming

Dobra wiadomość dla podróżujących, którzy chętnie telefonują i esemesują w ciągu swojego urlopu. Ceny za telefonowanie i użytkowanie internetu w ramach roamingu w krajach Unii Europejskiej będą niższe od 1 stycznia 2014 r. Wykonywanie telefonów na terenie Niemiec, używając niemieckiej sieci komórkowej, kosztuje najwyżej 23 eurocenty na minutę połączenia, a wysłanie sms ok. 7 eurocentów. Za połączenia przychodzące będzie naliczane zaledwie 6 eurocentów za minutę. Szczególnie zaoszczędzić będzie można na serfowaniu w internecie: 1 megabajt będzie kosztował najwyżej 24 eurocenty.

Martyna Wawrzyniak
Euro-tax.pl